‘Nucleaire taks hoger dan winst Electrabel'

De kerncentrales van Electrabel in Doel en Tihange leverden minder winst op, waardoor de nucleaire taks bijzonder zwaar weegt. ©BELGA

De nucleaire taks is een onteigening, klinkt het bij Electrabel. Uit de jongste jaarrekening van het elektriciteitsbedrijf blijkt dat de nucleaire bijdrage hoger ligt dan de bedrijfswinst.

De stroomproducent Electrabel heeft nieuwe munitie om de nucleaire taks aan te vallen. Uit de jaarrekening van de Belgische dochter van de Franse energiereus GDF Suez (Engie)  blijkt dat de belasting op kernenergie in ons land de bedrijfswinst overtreft. Electrabel zette immers een bedrijfsresultaat van 380 miljoen euro neer, terwijl het een nucleaire bijdrage van 407 miljoen euro moest betalen.

De conclusie is duidelijk, zegt financieel directeur Dimitri Stroobants van Electrabel: ‘De nucleaire bijdrage gomt ons bedrijfsresultaat volledig weg. Onze Belgische activiteiten komen zo 27 miljoen euro in het rood uit. De nucleaire bijdrage is een confiscatie.’

Electrabel vecht al jaren de nucleaire taks aan bij verschillende Belgische rechtbanken, maar voorlopig zonder succes. Het diende ook klacht in bij de Europese Commissie tegen deze ‘staatssteun voor niet-nucleaire productie’. Europa bekijkt de zaak.

De voorbije jaren woog de nucleaire taks steeds zwaarder op de cijfers van Electrabel en moedergroep GDF Suez. Dat komt omdat de taks geen rekening houdt met de evolutie van de elektriciteitsprijzen. ‘Die is in enkele jaren met meer dan een derde gezakt van rond 60 euro per megawattuur naar minder dan 40 euro’, zegt Mireille Van Staeyen, de deputy-CFO van Electrabel.

Doel 1 & 2

De hoogte van de nucleaire taks is een van de zaken waarover Electrabel onderhandelt met minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR). Die wil de oudste Belgische kerncentrales, Doel 1 & 2, tien jaar langer openhouden in plaats van ze dit jaar te sluiten.

De regering werkt aan een juridisch kader: de Kamercommissie keurde de levensduurverlenging deze week al goed. Nu moet echter ook de nucleaire waakhond FANC zijn goedkeuring verlenen. ‘Maar het is uiteindelijk Electrabel die beslist over de nodige investeringen die moeten gebeuren. We hebben juridische en economische zekerheid nodig’, zegt Stroobants.

Hij schat de nodige investeringen om Doel 1 & 2 te moderniseren en aan te passen aan strengere veiligheidsnormen op 700 miljoen euro. ‘Of we investeren hangt af van de economische parameters’, zegt Stroobants. De details daarvan zullen worden vastgelegd in een wet en een conventie tussen Electrabel en de Belgische regering. Er is afgesproken dat er tegen 30 november een akkoord moet zijn, anders gaan Doel 1 & 2 na de komende winter definitief toe.

Belastingen

Met welke nucleaire taks kan Electrabel dan wel leven? ‘We willen gewoon dat Electrabel belast wordt zoals eender welk industrieel bedrijf’, zegt Stroobants. Hij benadrukt dat het bedrijf in totaal 512 miljoen euro betaalde aan bijdragen, heffingen en specifieke belastingen.

Aan de klassieke vennootschapsbelasting ontsnapte Electrabel echter wel. In 2013 kwam dat doordat zware afschrijvingen het bedrijf in het rood duwden. Dit jaar is er een minieme vennootschapsbelasting van 4 miljoen euro, terwijl Electrabel toch 1,3 miljard euro nettowinst behaalde.

‘Een groot deel van de winst komt uit uitzonderlijke elementen’, legt Stroobants uit. Electrabel stapte vorig jaar uit de intercommunales van de groep Eandis. ‘Dat leverde een meerwaarde van 850 miljoen euro op die bijna volledig belastingvrij is’, verklaart de financieel directeur van Electrabel.

Moeilijk jaar

Na een rampjaar 2013, waar Electrabel grote schoonmaak moest houden in zijn productiepark door de crisis in de energiesector, kon het bedrijf opnieuw aanknopen met winst. Toch was 2014 een moeilijk jaar. Door de sabotage in Doel 4 en het opnieuw stilleggen van de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 lag een derde van het nucleaire park tijdelijk uit. Over de toekomst van die reactoren moet in de herfst meer duidelijkheid komen.

4.855
Electrabel telt 4.855 werknemers, bijna 300 minder dan eind 2013. De daling komt door natuurlijke afvloeiingen.

‘Doordat de kerncentrales minder draaiden hadden we minder inkomsten, maar de vaste kosten bleven wel doorlopen. En we moesten extra stroom inkopen om onze klanten te bevoorraden’, zegt Stroobants. Door de relatief zachte winter en de kwakkelende economie gingen de verkochte volumes naar beneden.

‘Maar in deze dalende markt hebben we wel ons marktaandeel op peil kunnen houden’, benadrukt Van Staeyen. Electrabel heeft 49 procent van de markt voor elektriciteit en 45 procent voor aardgas.

’s Lands grootste energieproducent kon de tegenvallers in de elektriciteitsproductie voor een deel ook compenseren met allerlei programma’s om de efficiëntie te verhogen. ‘De kosten werden gedrukt op verschillende vlakken: aankoop, algemene kosten en via de evolutie van het personeel. Bij Electrabel werkten eind vorig jaar 4.855 werknemers. Een jaar voordien waren dat er nog 5.151. Die daling komt er voornamelijk door natuurlijke afvloeiingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud