Provincie Antwerpen legt Umicore strengere loodnormen op

De fabriek van Umicore in Hoboken wordt omringd door woonwijken. ©SISKA VANDECASTEELE

Om het loodgehalte in het bloed van kinderen uit de buurt verder te doen dalen krijgt de recyclagefabriek van Umicore in Hoboken 'strenge en ambitieuze' normen opgelegd door de provincie Antwerpen.

Bijna een jaar geleden kwam de Belgische materialengroep onder vuur te liggen omdat de fabriek in Hoboken te veel lood uitstoot. De halfjaarlijkse bloedonderzoeken die het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid al decennia uitvoert, vertoonden voor het eerst opnieuw een zorgwekkende tendens. De gemiddelde loodwaarde bij 130 onderzochte kinderen lag op 6,01 microgram per deciliter.

Nadien bleken de resultaten opnieuw aan te knopen met de dalende trend die al enkele jaren te merken was. Eind 2020 lag het loodgehalte bij 243 kinderen op 4,12 microgram per deciliter, begin deze maand zakte dat getal naar 3,42 microgram. Met 261 kinderen bereikte de meetcampagne een recordaantal deelnemers. 'De problematiek leeft in de wijk', klonk het bij de provincie.

De norm gaat meteen van 10 microgram per deciliter naar gemiddeld 3,5 microgram. Tegen eind 2025 zakt de norm zelfs naar 2 microgram.

Om de druk op Umicore hoog te houden schaaft het Antwerpse provinciebestuur de voorwaarden uit de milieuvergunning van de site bij. Tot nu mocht er 10 microgram per deciliter aanwezig zijn in het bloed van kinderen uit de omliggende wijken Moretusburg en Hertogvelden. Voortaan ligt de norm op gemiddeld 3,5 microgram per deciliter. Tegen eind 2025 gaat de lat zelfs naar 2 microgram per deciliter.

'Het zijn harde normen waaraan Umicore effectief moet voldoen. We gaan ervan uit dat ze er alles aan doen om de uitstoot te beperken', zegt gouverneur Cathy Berx, die aanhaalt dat het Agentschap Omgeving over verschillende sanctiemogelijkheden beschikt. Het gaat dan van administratieve boetes en strafrechtelijke vaststellingen tot een aanmaning.

Windbarometer

Een te hoge loodwaarde is vooral problematisch voor kinderen, omdat hun zenuwstelsel nog volop in ontwikkeling is en het lood tot gedrags- en concentratiestoornissen of een lager IQ kan leiden. Umicore, dat van zijn imago van vervuiler af wil, installeerde dit jaar een windbarometer die aangeeft wanneer het interessant is bepaalde activiteiten tijdelijk te verminderen of stop te zetten.

De provincie eist dat Umicore tegen begin volgend jaar een communicatiestrategie op poten zet om de buurt te informeren over zijn eigen metingen. Afscheidnemend CEO Marc Grynberg, die in het najaar het roer doorgeeft aan de Duitser Mathias Miedreich, benadrukte eerder dat het probleem niet nieuw is.

'We zeggen al 20 jaar dat het voor kinderen niet gezond is zo dicht bij de fabrieksmuren te wonen en te spelen. We hebben de afgelopen jaren gigantische inspanningen gedaan om de milieu-impact van de fabriek en de loodwaarden zo laag mogelijk te houden. Al jaren investeren we er jaarlijks 25 miljoen euro in het milieu en onze emissies zijn consistent verbeterd en liggen onder de opgelegde normen', luidde het vorige zomer in een interview met De Tijd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud