Advertentie

Provincie Limburg weigert vergunning voor gascentrale

De gascentrale in Dilsen-Stokkem voldoet niet aan de stedenbouwkundige voorschriften en veroorzaakt mogelijk een stikstofprobleem. ©rv

De Duitse energiereus RWE mag van de provincie geen gascentrale bouwen in Dilsen-Stokkem. Het recente Stikstofarrest vormt een struikelblok voor het project dat de sluiting van de kerncentrales moest opvangen.

Nadat eerder al een gascentrale in Wallonië op vergunningsproblemen was gestoten, botst nu ook het eerste project in Vlaanderen op bezwaren. De Limburgse deputatie heeft beslist geen vergunning toe te staan voor de bouw van een grote nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale in Dilsen-Stokkem. Dat maakte ze donderdag bekend in een persbericht. Het project voldoet niet aan de stedenbouwkundige voorschriften en ook de stikstofuitstoot kan problemen opleveren voor het nabijgelegen natuurpark Hoge Kempen.

De projectontwikkelaar, het Duitse energiebedrijf RWE, kan nog in beroep gaan bij Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Maar toch is de geweigerde vergunning een zware tegenslag.

De essentie

  • Het Duitse energiebedrijf RWE krijgt van de provincie Limburg geen vergunning om in Dilsen-Stokkem een gascentrale te bouwen.
  • Een van de bezwaren is de impact van de stikstofuitstoot van de centrale.
  • RWE kan nog in beroep gaan bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA).
  • Nieuwe gascentrales zijn een cruciale schakel om tegen 2025 de Belgische kerncentrales te kunnen sluiten.

Tijdens het openbaar onderzoek ontving de Limburgse deputatie 1.225 bezwaren met bezorgdheden over de ligging, de CO2-impact en de gevolgen van de extra stikstofuitstoot voor de nabijgelegen natuur. De Limburgse deputatie laat weten in haar beslissing het negatieve advies te volgen van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie die het dossier eerder beoordeeld had.

Slecht nieuws voor kernuitstap

Voor de federale regering komt de geweigerde vergunning als slecht nieuws. Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) rekent op de bouw van nieuwe gascentrales om de sluiting van de kerncentrales op te vangen. Vijf van de zeven kerncentrales in België gaan hoe dan ook dicht tegen 2025 en de regering wil ook de twee jongste centrales - Doel 4 en Tihange 3 - tegen dan stilleggen. Ze werkt aan een subsidiemechanisme (CRM) dat tijdig moet leiden tot de bouw van nieuwe productiecapaciteit, vooral in de vorm van gascentrales.

Vlaams minister Demir heeft al meermaals gewaarschuwd dat de federale regering er niet zomaar van kan uitgaan dat de nieuwe gascentrales een vergunning krijgen. Zeker het recente Stikstofarrest zet een en ander op losse schroeven. De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde onlangs dat de Vlaamse stikstofregelgeving onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is. Mogelijk worden de normen voor de landbouwers en de industrie daardoor aangescherpt. Voor nieuwe gascentrales in de buurt van natuurgebieden, zoals het project in Dilsen-Stokkem, kan de onzekerheid een obstakel worden.

Het huidige stikstofarrest laat niet toe om de effecten op de nabije beschermde habitat te beoordelen.
Inge Moors
Limburgs gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening

'De huidige stikstofimpasse maakt een correcte beoordeling niet mogelijk', reageert de Limburgse gedeputeerde van Ruimtelijke Ordening Inge Moors (CD&V). 'Het Stikstofarrest laat niet toe de effecten op de nabije beschermde habitat te beoordelen. Ook de Vlaamse overheidsdienst AGOP Milieu had gevraagd om te kijken hoe de stikstofimpact van het project verder naar beneden kon.'

De provincie ziet nog een tweede belangrijk bezwaar. 'De verkavelingsvoorschriften laten in het gebied toe te bouwen tot 15 meter hoog, terwijl de vooropgestelde gebouwen tot 55 meter hoog gaan en de schoorsteen tot 75 meter hoog', zegt Moors. 'Die aspecten hebben meegespeeld in het niet toekennen van de vergunning.'

RWE bekijkt opties

Een woordvoerder van RWE wenste niet in te gaan op de vraag of het bedrijf in beroep gaat. 'Het is nog te vroeg, het nieuws is best vers', zegt Adriaan Van der Maarel. 'We gaan dit eerst intern bekijken en dan pas besluiten hoe het verder moet.'

Ik zal dit dossier net zoals alle andere dossiers aftoetsen aan de vereisten voor leefmilieu.
Zuhal Demir
Vlaams minister van Omgeving

Van der Straeten benadrukt dat de bouw van gascentrales niet alleen van belang is voor de federale regering. 'De bevoorrading en de betaalbaarheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van iedereen', zegt ze. 'De komende jaren sluiten in elk geval vijf van de zeven kernreactoren. Daardoor is naast meer hernieuwbare energie ook flexibele vervangcapaciteit nodig, los van wat gebeurt met de laatste twee kerncentrales.'

Demir wil niet op de zaak vooruitlopen. 'Ik zal dit dossier net zoals alle andere dossiers aftoetsen aan de vereisten voor leefmilieu', zegt ze. 'Stikstofuitstoot is een van de vereisten met een groeiend belang.'

Verschillende gegadigden

RWE is maar sinds kort eigenaar van het project van Dils Energie. De Zwitserse projectontwikkelaar Advanced Power werkte de voorbije jaren de plannen uit en verkocht het project begin april aan RWE. De Duitse energiereus nam zo een stevige optie in de concurrentieslag om nieuwe elektriciteitscentrales te bouwen in België. Ook Engie Electrabel, Luminus, Eneco en Tessenderlo Group koesteren ambities om subsidies binnen te halen voor de bouw van nieuwe gascentrales.

Welke projecten subsidies krijgen, wordt in oktober in een veiling uitgemaakt, en de bedrijven willen voordien zekerheid over hun vergunning. RWE is de tweede speler waarvoor de vergunningsaanvraag niet loopt zoals verhoopt. Eerder kreeg Eneco wel een vergunning om in Manage in Henegouwen een gascentrale te bouwen, maar het moet dan wel een derde van de CO2-uitstoot afvangen, een voorwaarde die volgens Eneco compleet onrealistisch is. BASF, dat samen met Electrabel in Antwerpen een grote nieuwe gascentrale wilde bouwen, besliste begin dit jaar het project stop te zetten omdat het economisch kader te onzeker was.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud