Advertentie

Renewi-topman bepleit CO₂-taks voor plastic

Otto De Bont, de CEO van Renewi, verwacht dat een Europese CO₂-grensbelasting tot meer recyclage van plastic kan leiden. ©EPA

Net zoals voor staal zou de EU ook een CO₂-grensbelasting moeten invoeren voor plastics. Dat vindt Otto De Bont, de CEO van afvalverwerker Renewi. Plastic recycleren wordt dan aantrekkelijker.

Producenten van staal, ijzer, aluminium, mest, cement en elektriciteit zullen binnenkort een CO2-grensbelasting moeten betalen als ze hun producten willen invoeren op de Europese markt. De Europese Commissie wil vermijden dat bedrijven uit pakweg Azië of de VS een concurrentieel voordeel hebben ten opzichte van producenten binnen Europa, die voor iedere ton CO2 die ze uitstoten emissierechten moeten aankopen. Met de grensbelasting wil Europa een gelijk speelveld garanderen, zodat productie niet wegtrekt naar landen buiten Europa die het minder nauw nemen met hun klimaatimpact.

De essentie

  • De Europese Commissie wil vanaf 2023 een CO₂-grensbelasting heffen op de invoer van staal, ijzer, aluminium, kunstmest, cement en elektriciteit.
  • De taks moet oneerlijke concurrentie vermijden van producenten buiten Europa die niet moeten betalen voor hun CO₂-uitstoot.
  • Otto De Bont, de CEO van de afvalverwerker Renewi, wil dat de koolstofgrenstaks ook wordt ingevoerd voor plastic.
  • De maatregel zou nieuw plastic duurder maken en de recyclage van oud plastic aanmoedigen.

Door de producenten te laten betalen voor de milieuschade die hun producten veroorzaken, maak je recyclage van grondstoffen concurrentiëler.
Otto De Bont
CEO Renewi

Het plan, dat deel uitmaakt van het ambitieuze Fit for 55-klimaatpakket van EU-klimaatchef Frans Timmermans, zou vanaf 2023 beginnen proef te draaien. Vanaf 2026 kan dan een volwaardig koolstofgrenscorrectiemechanisme (CBAM) in voege treden voor metalen, cement en elektriciteit. Daarna zou stelselmatig de gratis verstrekking van emissierechten in het European trading system (ETS) aan industriële partijen worden afgebouwd, een systeem dat nu nog bestaat om te vermijden dat Europese producenten worden weggeconcurreerd door meer vervuilende spelers van buiten de EU.

Recyclage stimuleren

‘De komst van een CO2-grensbelasting is een zeer goede zaak, maar ze zou nog verder moeten gaan’, zegt Otto De Bont, de topman van afvalverwerker Renewi, in een gesprek met De Tijd. Renewi, dat ontstond uit de fusie van Van Gansewinkel en Shanks, is met 2.000 vuilniswagens, waarvan 700 in België, de grootste ophaler en verwerker van commercieel afval in de Benelux. Onder het motto ‘afval bestaat niet’ maakte het bedrijf van recyclage zijn speerpunt, maar niet voor iedere afvalstroom is het evident om hergebruik rendabel te krijgen.

‘Voor recyclagebedrijven zoals het onze is het belangrijk dat de volledige kosten van de milieuschade verrekend worden in de werkelijke prijzen’, zegt De Bont. ‘Met een faire prijs, die producenten betalen voor de milieuschade die hun producten veroorzaken, maak je recyclage van grondstoffen concurrentiëler. Een Europese CO2-grenstaks kan daarbij een belangrijke rol spelen. Bepaalde stromen waarvoor recyclage vandaag niet rendabel is, zouden dan wel hergebruikt kunnen worden omdat je een eerlijkere vergelijking krijgt.’

Vooral voor plastic zou een CO2-taks volgens Renewi een goede zaak zijn. ‘Plastic wordt gemaakt uit olie, een proces bij hoge temperaturen waarbij grote hoeveelheden CO2 vrijkomen’, zegt De Bont. ‘Ik snap niet waarom er geen koolstofgrenstaks op geheven gaat worden zoals bij staal. Grote fabrikanten uit Azië en het Midden-Oosten overspoelen nu de Europese markt met gigantische volumes plastic korreltjes, terwijl de recyclage van plastic nog minimaal is.’

Als je de recyclage van plastic verder wil stimuleren zou je de werkelijke kosten van de CO2-impact moeten verrekenen, vindt De Bont. ‘Met een grensbelasting zou nieuw primair plastic in Europa duurder worden’, zegt hij. ‘Secundair gerecycleerd plastic zoals wij dat maken wordt dan concurrentiëler. Die verschuiving zou fair zijn. Je laat de producenten meebetalen voor de vervuiling die ze veroorzaken.’

Biomassa uit Canada

Renewi heeft de kwestie al aangekaart bij Europees commissaris Frans Timmermans en in Belgische en Nederlandse diplomatieke kringen. De afvalverwerker ijvert er ook voor dat houtpellets worden opgenomen in de lijst van producten met een Europese koolstofgrensbelasting.

Grote fabrikanten uit Azië en het Midden-Oosten overspoelen nu de Europese markt met gigantische volumes plastic korreltjes.
Otto De Bont
CEO Renewi

‘In Canada maken ze houtpellets van oude bomen om hier in Europa als biobrandstof te verbranden en zogenaamd groene energie op te wekken’, zegt De Bont. ‘Dat is een nogal dubieuze praktijk die de keten verstoort. Wij moeten nu bijbetalen om afvalhout kwijt te geraken aan verbrandingsinstallaties. Een koolstofgrensbelasting zou die markt eerlijker kunnen maken. Als er betere prijzen worden betaald voor afvalhout, stimuleer je bedrijven om beter te recycleren en meer afvalhout op te halen. Nu is het weinig interessant om daar veel moeite in te steken, ook al zijn wij een grote speler in het afvalhout uit de bouwsector. Andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie worden dan ook competitiever ten opzichte van biomassa die wordt ingevoerd.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud