Risico op 49 uur stroomtekorten deze winter

©BELGA

Met drie stilliggende kernreactoren is er deze winter gedurende 49 uur een risico op stroomtekorten, berekende netbeheerder Elia. Staatssecretaris voor Energie Catherine Fonck tempert de vrees voor afschakelingen.

Morgen stelt staatssecretaris Catherine Fonck (cdH) een nieuw afschakelplan voor aan de provinciegouverneurs en aan de energiespecialisten in de Kamer. Dat afschakelplan bevat de afbakening van de wijken die in bepaalde gemeenten zouden kunnen afgeschakeld worden als er stroomschaarste dreigt.

Uit een nieuwe studie van netbeheerder Elia blijkt dat er bij een gemiddelde winter 49 uur de stroombevoorrading problematisch kan zijn. Bij een strenge winter, één die zich statistisch éénmaal per 20 jaar voordoet, zou dat zelfs kunnen oplopen tot 116 uur.

Volgens de staatssecretaris zou het zelfs kunnen dat er geen of nauwelijks afschakelingen nodig zijn. ‘De oefening van Elia houdt nog geen rekening met al het werk dat we nu nog aan het doen zijn’, zegt Fonck, die enkele weken geleden Melchior Wathelet opvolgde. Ze verwijst naar allerlei maatregelen om de drukken.

‘We kunnen de burgers sensibiliseren om te vermijden dat iedereen op hetzelfde moment zijn wasmachine, droogkast en vaatwasser aanzet. En er zijn ingrepen mogelijk bij de verlichting van publieke gebouwen en autosnelwegen. Die hebben een potentieel tot 1.000 megawatt (te vergelijken met een grote kernreactor, nvdr). Hoeveel dat precies zal opleveren, in moeilijk in te schatten. Het is een nieuw terrein voor ons, maar in het buitenland zijn er veelbelovende ervaringen’, zegt Fonck. Ze verwijst naar regio’s als Californië en Bretagne waar regelmatig afschakelplannen in werking treden.

Fonck wijst er op dat de gesaboteerde centrale Doel 4 van Electrabel misschien wel voor het jaareinde in gebruik kan genomen worden. Dan is die beschikbaar in januari en februari, statistisch de maanden met het hoogste stroomverbruik.

‘Dankzij de strategische reserve is het risico op stroomtekorten dan teruggebracht tot 5 uur bij een gemiddelde winter en 29 uur tijdens een strenge winter’, zegt Fonck.

Fonck wil niet gezegd hebben dat stroomonderbrekingen nog volledig vermeden kunnen worden. ‘Ik zeg niet dat er geen probleem is. We hebben een een berekening dat er een risico op tekorten is op bepaalde momenten in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld als er geen wind is. Maar de situatie kan comfortabeler zijn omdat nog heel wat werk niet is opgenomen in de berekening en de reactor Doel 4 terug in dienst zou kunnen worden genomen.’

Op een eventuele snellere opstart van Doel 4 heeft Electrabel nog geen zicht. De stroomproducent verklaarde eerder dat de centrale zeker niet eerder dan 31 december beschikbaar zal zijn. ‘Als die datum zou veranderen, zullen we die meedelen’, klinkt het bij Electrabel.

‘Ik heb contact gehad met Electrabel over de geruchten in de pers dat een opstart in november mogelijk zou zijn. Die datum werd niet bevestigd, maar Electrabel heeft ook niet gezegd dat Doel 4 ook in januari en februari nog stil zou kunnen liggen. Ik reken dus op op het jaareinde. En des te beter als het sneller kan.’

De staatssecretaris verwacht ook dat als er gebieden moeten afgeschakeld worden, dat beperkt zal zijn. ‘In een scenario met 49 probleemuren, zou men elk van de zes afschakelbare zones op het stroomnet slechts drie keer afsluiten gedurende twee uur. Maar ik reken op veel minder. Misschien wordt dat zelfs nul uur.’

Vorige week raakte bekend dat energieleveranciers zware boetes zullen moeten betalen wanneer ze te weinig stroom voorzien voor de klanten die ze in portefeuille hebben. Wanneer ze minder stroom op het Elia-net zetten dan hun klanten gedurende een bepaald tijdstip verbruiken, moeten ze een zogenaamde onevenwichtsvergoeding betalen. Die boete kan oplopen tot 4.500 euro per megawattuur (1.000 kilowattuur). Dat komt overeen met ruim 100 keer de marktprijs van elektriciteit.

Met die zware financiële stok achter de deur willen de overheid en Elia de energieleveranciers aansporen om hun huiswerk grondig te maken en hun verantwoordelijkheid op te nemen. ‘Dat tarief hebben we niet voor ons plezier ingevoerd. We willen druk op de markt zetten om te zorgen dat iedereen zijn rol speelt’, zegt Fonck daarover. ‘Ik geloof niet dat de markt op zich alleen zal zorgen voor de bevoorradingszekerheid.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud