Stroom in België tot een derde duurder dan in buurlanden

©REUTERS

Grote industriële bedrijven zien hun elektriciteitsfactuur dit jaar fors toenemen. In België betalen grootverbruikers tot een derde meer dan in de buurlanden.

De problemen met de kerncentrales afgelopen winter hebben niet alleen voor gezinnen elektriciteit duurder gemaakt. Ook voor de grote industriële bedrijven gaat de factuur omhoog. Voor een bedrijf met een verbruik van 100 gigawattuur in Vlaanderen wordt stroom dit jaar 10 procent duurder. Dat becijferde Deloitte in opdracht van Febeliec, de federatie van de grote industriële energieverbruikers.

'De energiehandicap heeft een negatief effect op de competitiviteit van onze bedrijven. Het kost ons investeringen en jobs.'
Luc Sterckx
voorzitter Febeliec

Doordat de elektriciteitsfactuur sneller stijgt dan in de ons omringende landen, neemt de concurrentiehandicap nog toe. ‘Helaas is de situatie geëvolueerd van slecht naar slechter’, zegt Febeliec-voorzitter Luc Sterckx. ‘Er is de voorbije vijf jaar niks gebeurd en dat maakt ons ongerust. De energiehandicap heeft een negatief effect op de competitiviteit van onze bedrijven. Het kost ons investeringen en jobs.’

Kloof neemt toe

De stroomfactuur voor grote verbruikers, die rechtstreeks op het Elia-hoogspanningsnet zijn aangesloten, bestaat uit de energiecomponent, transportkosten en taksen. Op alle drie de vlakken scoort België slecht. ‘De energiecomponent van de factuur is in een jaar 17 procent duurder geworden en de netwerkkosten nemen in 2019 toe met 6 à 8 procent’, zegt Gert Vanhees, energiespecialist bij Deloitte.

De kloof met de buurlanden is daardoor toegenomen. Belgische industriële bedrijven betalen tussen 15 en 34 procent meer voor hun elektriciteit dan het gemiddelde in Frankrijk, Duitsland, Nederland en België. In Vlaanderen gaat het om een kostenhandicap van 9 tot 13 euro per megawattuur.

Voor de grootste bedrijven met een verbruik van 1.000 gigawattuur per jaar gaat het om een jaarlijkse kostenhandicap van 9 miljoen euro in Vlaanderen en zelfs 10,4 miljoen euro in Wallonië. 

Op de Duitse markt is elektriciteit een vijfde goedkoper dan in België, terwijl grootverbruikers in Frankrijk dankzij een maximumprijs van 42 euro per megawattuur zelfs een derde minder betalen dan hier. Ook voor de transportkosten genieten grootverbruikers in Duitsland, Frankrijk en Nederland kortingen tot 90 procent tegenover de bedrijven in België.

Steunmechanisme gascentrales

‘Het steunmechanisme (voor gascentrales, nvdr) kan voor de grootste verbruikers een extra kost van 4,5 miljoen euro per jaar betekenen. Sommige van die bedrijven maken niet eens zo veel winst.'
Peter Claes
directeur Febeliec

Febeliec betreurt dat met de val van de regering-Michel het vooruitzicht op een energienorm verdwenen is. Om te vermijden dat de energiehandicap zou toenemen, beloofde de federale regering werk te maken van prijsmonitoring en een mechanisme om te vermijden dat de stroomfactuur hier niet sneller stijgt dan in de buurlanden. Maar het plan belandde in de schuif. De industrie hoopt dat de volgende regering werk maakt van een energienorm. 

Ook de invoering van het steunmechanisme voor gascentrales om de kerncentrales te vervangen baart de grote verbruikers zorgen. ‘Men zegt dat het capaciteitsvergoedingsmechanisme 5 tot 15 miljard euro zal kosten en 15 euro per gezin’, zegt Febeliec-directeur Peter Claes. ‘Maar men vergeet dat dat voor de grootste verbruikers neerkomt op een extra uitgave van 4,5 miljoen euro per jaar. Sommige van die bedrijven maken niet eens zo veel winst. We zullen de politiek moeten overtuigen dat het steunmechanisme geen extra handicap mag creëren voor onze industrie.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud