'Subsidies houtverbranding bedreigen industrie'

Steeds vaker wordt hout dat eigenlijk nog kan verwerkt worden in platen, verbrand in biomassacentrales - Foto HH ©Michiel Wijnbergh/Hollandse H...

De industriefederatie Fedustria lanceert een offensief tegen de subsidies voor de verbranding van hout voor energieopwekking. Die zouden de burgers dubbel treffen: de energiefactuur stijgt en de fabrikanten van houtplaten dreigen ten onder te gaan of te vertrekken.

Fedustria trekt ten strijde in naam van de drie plaatfabrikanten die in ons land nog actief zijn. Het gaat dan om Unilin (Wielsbeke), Norbord (Genk) en Spanolux (Vielsalm).

De subsidies die Europese landen, en dus ook België, uittrekken voor de bouw van biomassacentrales, zetten de markt voor hout zwaar onder druk. In principe mag hout dat nog door plaatfabrikanten kan verwerkt worden, niet verbrand worden. Maar in de praktijk vissen de plaatfabrikanten en de sector van groene energie in dezelfde vijver.

Het probleem is dat de energieproducenten, dankzij hun subsidies, veel meer kunnen bieden voor dat hout. Het gevolg is dat de prijs de jongste jaren is verdubbeld. Houtverwerkers moeten nu hun hout al gaan zoeken in de Baltische staten of Afrika. Dat drijft de kosten omhoog, zodat de concurrentiepositie van de plaatfabrikanten, en hun klanten, onder druk komt te staan.

Op termijn worden op die manier  rechtstreeks banen bedreigd bij het trio Belgische plaatfabrikanten, waar 2.800 mensen werken. Maar Fedustria stipt nog een extra verliespost aan voor de burgers. 'Door het verlenen van groenestroomcertificaten aan de energiesector voor het verbranden van hout, wordt noch de energiefactuur van bedrijven, noch die van de consument, er goedkoper op: alle Vlamingen samen zullen per jaar 328 miljoen euro extra moeten betalen voor hun energie', zegt de federatie.

Fedustria merkt ook nog fijntjes op dat verbranding van hout voor energieopwekking moeilijk als 'groen' kan bestempeld worden. De sector wijst er op dat 'bij de verwerking van hout tot houten producten de koolstof gestockeerd blijft in het hout en dit gedurende de ganse levensduur van het houten product. Nadien kan de energie nog altijd worden gerecupereerd. Dat is de reden waarom de houtsector al sinds jaar en dag pleit voor een 'gefaseerd' gebruik van hout.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud