Toplui pleiten voor eengemaakte energiemarkt in Benelux

©Hollandse Hoogte / Frans Lemmens

België en Nederland moeten de draaischijf worden voor energie in Noordwest-Europa, zegt de Benelux Business Roundtable. De lobbyclub van het bedrijfsleven overhandigt de ministers van energie in de Benelux later deze maand een reeks aanbevelingen.

De energiefactuur voor bedrijven en voor consumenten kan omlaag en de leveringszekerheid omhoog, als energieleveranciers toegang krijgen tot een grotere markt. Met die boodschap hopen enkele grote bedrijven in de Benelux de samenwerking in de regio een impuls te geven. De ondernemingen, verenigd in de Benelux Business Roundtable, redeneren dat de Benelux het initiatief moet nemen als Europa niet vooruitkomt. Dat moet een uitholling van de concurrentiepositie in de regio voorkomen, zegt de lobbyclub.

De CEO’s van de deelnemende bedrijven hebben gisteren in Brussel een energiewitboek geparafeerd. Onder hen Wouter De Geest van BASF in Antwerpen, Maximo Ibarra van KPN, Ron Zandbergen van het uitzendbedrijf USG People, Luc Bertrand van de Antwerpse investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren en Philippe van Troeye van Engie Electrabel. Twee weken later presenteert voorzitter Eric ter Hark, een Nederlandse advocaat met een verleden bij de winkel ketengroep Vendex KBB (nu Maxeda), de beleidsaanbevelingen aan de ministers van Energie in de Benelux.

Wat exact in het document staat, wil Ter Hark nog niet kwijt. Maar anders dan in het eerste witboek uit juli 2016 zullen erconcrete aanbevelingen in staan.Ook staan er schattingen in van de financiële voordelen van het opereren in een veel grotere markt en berekeningen van het nut van schaalvergroting voor het klimaat. ‘Voor klimaatbeheersing is nu iedereen gevoelig’, zegt Ter Hark, die de lobbyvereniging vanuit zijn huis in Terhulpen aanstuurt. ‘Dat maakt het gemakkelijker een publiek debat op gang te brengen.’

Klimaatvoordelen

Ook op Beneluxniveau verklaren bewindslieden keer op keer dat de drie landen de handen in elkaar moeten slaan op energiegebied. ‘Maar dan blijkt opvolging moeizaam en gebeurt er niet veel met zo’n verklaring. Je moet daarom blijven animeren. Met een publieke discussie over de praktische voordelen kunnen we weerstand bieden aan de huidige negatieve houding tegenover grensoverschrijdende samenwerking.’

De lobbyclub adviseert een intensievere samenwerking tussen de energietoezichthouders en een betere koppeling van de hoogspanningsnetwerken. Als alle schotten zijn weggehaald, ontstaat een markt van 30 miljoen consumenten. Voor een Nederlandse leverancier zou dat betekenen dat hij zonder omwegen in een 75 procent grotere afzetmarkt kan opereren. Belgische bedrijven zien de markt nog veel sterker groeien. Hetconcurrentienadeel tegenover energieleveranciers in Duitsland (83 miljoen consumenten) of Frankrijk (67 miljoen) krimpt.

©Hollandse Hoogte / Frans Lemmens

Als België en Nederland er ook in slagen de energieproductie op de Noordzee op te voeren, dan kan de regio zich ontwikkelen tot ‘de energiedraaischijf van Noordwest-Europa’, wat extra investeringen en talenten zal aantrekken. Met extra samenwerking en afstemming op andere terreinen, zoals infrastructuur, onderwijs en arbeidsmobiliteit, kan de regio volgens Ter Hark uitgroeien tot een innovatiecluster, ‘het Houston van Europa’.

De Benelux Business Roundtable, die in 2012 is opgezet naar het voorbeeld van de European Round Table of Industrialists waarmee topbestuurders als Wisse Dekker (Philips) en Umberto Agnelli (Fiat) in de jaren 80 de eurosclerose wilden bestrijden, zet haar schouders onder projecten als de IJzeren Rijn, een hogesnelheidslijn naar Luxemburg,extra transportbuizen tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en een ‘Digital Benelux’, een concept dat de premiers van de drie landen twee jaar geleden lanceerden.

'Te breed en algemeen'

Soms heeft de Benelux een zetje nodig, meent Ter Hark. ‘De Benelux levert goed werk. Maar in een aantal domeinen is een kwantumsprong nodig die van Groningen tot Aarlen en Luxemburg gevoeld wordt. Wil je echt enthousiasme creëren voor de regio, dan moet je met onderwerpen komen die de hele Benelux tastbare voordelen opleveren. Een kind kan bedenken dat het beter is om dingen samen te doen dan alleen.’

Enthousiasme lijkt er vooral in België te zijn. Van de twee dozijn leden van de lobbygroep komt een minderheid uit Nederland. Kennelijk zien ondernemingen er minder het nut van de lobby dan Belgische bedrijven. Een Nederlands bedrijf dat in 2012 is benaderd, het energiebedrijf Eneco, zegt te hebben afgehaakt omdat het platform ‘te breed en algemeen van opzet was’.

Enthousiasme lijkt er vooral in België te zijn. Van de twee dozijn leden van de Benelux Business Roundtable komt een minderheid uit Nederland. Kennelijk zien Nederlandse ondernemingen minder het nut van de lobby dan Belgische bedrijven. Een Nederlands bedrijf dat in 2012 is benaderd, het energiebedrijf Eneco, zegt te hebben afgehaakt omdat het platform ‘te breed en algemeen van opzet was.’

Maar Ter Hark hoopt in Nederland alsnog een stevig draagvlak op te opbouwen. ‘De beslissing om de gaskraan in Groningen dicht te draaien maakt dat ook Nederland naar alternatieven moet zoeken. Daarom kan de bereidheid van Nederlandse bedrijven om mee te werken alleen maar toenemen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud