Verbod om water op te pompen komt vroeger dan ooit

De provincie Antwerpen tracht per waterloop uit te maken of een oppompverbod voor landbouwers aangewezen is. ©Photo News

In tien Antwerpse beken en rivieren mogen landbouwers sinds vrijdag geen water meer oppompen. De droogte slaat vroeger toe dan ooit.

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx heeft vrijdag een captatieverbod afgekondigd voor tien beken en riviertjes in de Kempen die uitzonderlijk droog staan. Landbouwers mogen er enkel nog water oppompen om hun vee te laten drinken, maar niet meer om hun velden te besproeien. De provincie Antwerpen spreekt van ‘een trieste primeur: het vroegste captatieverbod ooit’.

‘Er is in april minder neerslag gevallen dan normaal waardoor veel kwetsbare beken al zeer droog staan’, zegt Kris Huijskens, droogte -en hemelwatercoördinator bij de provincie Antwerpen. ‘In tien van de vijftien Antwerpse stroomgebieden staat het water al onder de drempelverwachting, een fenomeen dat zich normaal pas in juni of juli voordoet. Volgens de weersvoorspellingen blijven ook de komende twee weken droog, dus hebben we besloten nu al in te grijpen voor het te laat is.’

Uit overleg met de andere provincies blijkt dat het waterpeil sterk verschilt van rivier tot rivier en van regio tot regio. ‘Er is zeker niet overal sprake van droogte’, zegt Huijskens. ‘In Antwerpen zien we dat vooral stroomgebieden getroffen zijn met veel bebouwing in de buurt. Daar waar er veel verharding is, kan de weinige neerslag onvoldoende in de bodem dringen en ontstaan problemen.’

Met het oppompverbod wil de provincie Antwerpen vermijden dat kleine waterstromen helemaal opdrogen. Beschermde vissoorten kunnen niet zomaar wegzwemmen en sterven uit als de beken droog komen te staan zoals vorige zomer het geval was. ‘Na drie droge jaren willen we liever anticiperen’, zegt Huijskens. ‘Als beken zo laag staan als nu en een boer gebruikt het water om een hectare maïs te besproeien, dan trekt hij een beek in een paar uur leeg.’

De laatste drie zomers werd meermaals een verbod ingevoerd om nog water op te pompen, gazons te besproeien of auto's te wassen. Vanuit de landbouwershoek kwam meermaals kritiek omdat de maatregelen niet altijd rekening hielden met de specifieke lokale situatie. Ook bij stroompjes waar wel nog water was, zagen landbouwers daardoor hun gewassen verdorren. De provincie Antwerpen probeert nu aan die bekommernis tegemoet te komen door voor iedere waterweg afzonderlijk in te schatten of een captatieverbod noodzakelijk is.

Geen aprilse grillen

Als beken zo laag staan als nu en een boer gebruikt het water om een hectare maïs te besproeien, dan trekt hij een beek in een paar uur leeg.
Kris Huijskens
droogtecoördinator provincie Antwerpen

Begin maart was er nog optimisme omdat de grondwaterstanden zich op de meeste plaatsen in Vlaanderen eindelijk hersteld hadden. Maar de heropleving was van korte duur. Door het uitblijven van de maartse buien en aprilse grillen zijn de buffers in twee maanden weer geslonken. In twee derde van de Vlaamse meetpunten is het grondwater weer gezakt tot niveaus die laag tot zeer laag zijn voor deze tijd van het jaar, maakte de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) vrijdag bekend. De situatie is daarmee vergelijkbaar met de toestand in mei vorig jaar toen er op 68 procent van de meetplaatsen een lage tot zeer lage waterstand was.

Ook in buurlanden zoals Nederland en Duitsland is dit jaar uitzonderlijk vroeg sprake van droogte. De Rijn, die een cruciale bevoorradingsroute is voor de Duitse industrie, kwam eind april al zo laag te staan dat schepen er niet meer volgeladen door konden varen. Na een regenachtige week is het waterpeil er intussen wat hersteld maar er is weinig buffer als we opnieuw een droge zomer krijgen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud