Advertentie

Verhoogd risico op stroomtekort in komende twee weken

©Photo News

De komende twee weken is er een verhoogd risico op een tekort aan elektriciteit, waardoor het afschakelplan in werking kan treden. Dat blijkt uit een interne nota van de netbeheerder Elia. Cruciaal is hoe erg de vrieskou zal zijn. Bij uitzonderlijk lage temperaturen dreigt stroomschaarste in de eerste helft van december en begin januari.

De hoogspanningsnetbeheerder Elia onderzocht wat de meest risicovolle momenten op een tekort aan elektriciteit zijn, rekening houdend met de invoercapaciteit. Die ‘Winter Outlook’ wordt eerstdaags publiek gemaakt, maar L’Echo en De Tijd konden het rapport al inkijken. Het gaat om een update van een rapport dat eind oktober voorgesteld werd aan een werkgroep met grote industriële klanten, producenten en toezichthouders.

Eerste vaststelling: zelfs bij een normale winter moet België stroom uit het buitenland invoeren om de binnenlandse vraag naar elektriciteit te dekken. Alleen rond de kerstperiode produceert ons land voldoende stroom, waardoor het zelfs elektriciteit kan uitvoeren. De import zou wel altijd beperkt blijven tot minder dan 1.000 megawatt, wat normaal geen probleem is, tenzij er een onverwacht probleem is met een hoogspanningslijn of met de energieproductie in de buurlanden.

Bij een strenge winter - wat zich om de twintig jaar voordoet - is de situatie ernstiger. Niet alleen stijgen de Belgische invoernoden dan fors, ze klimmen voor januari regelmatige boven de eerste kritische kaap van 3.000 megawatt. Elia rekent erop dat de kernreactor Doel 4 begin januari weer opgestart wordt. Een capaciteit van 2.500 à 3.000 megawatt is theoretisch in te voeren via de connecties van België met het buitenland. Maar dan moet die stroom natuurlijk wel beschikbaar zijn in de buurlanden.

De weken met de hoogste risico’s zijn de week van 29 november (Elia rekent telkens vanaf zaterdag, het gaat dus om de volgende week), de week van 6 december en de week van 3 januari. Op maandag 5 januari, na de kerstvakantie, herneemt de energievraag van de bedrijven. In die drie ‘rode’ weken kunnen de importnoden uitkomen boven een tweede kritische drempel, die van 3.500 megawatt. Dat is de maximale invoercapaciteit met de huidige connecties. Dat betekent dat in die drie weken bij uitzonderlijk koud weer stroomtekorten dreigen. Dat zou de afschakelplannen in gang zetten.

Klik voor een grotere versie.

In een reactie sust Elia. ‘Sinds die schattingen zijn gemaakt, heeft federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem een bijkomend aantal ‘afschakelbare’ klanten goedgekeurd, waardoor onze reserves met 170 megawatt stijgen’, zegt woordvoerster Axelle Pollet. Elia mag zulke klanten tijdelijk afschakelen om het evenwicht op zijn net te herstellen. Daar staat een vergoeding tegenover. ‘Het ziet er ook naar uit dat het begin december niet zal vriezen, en dat de markt werkt’, zegt Pollet nog.

De eerste test volgt snel. Volgens de grafieken van Elia is dinsdag 2 december in theorie de risicovolste dag. De elektriciteitsconsumptie piekt die dag, omdat het land nog op volle toeren draait, terwijl Doel 4 nog stilligt. Al valt die datum wellicht met een korrel zout te nemen. Er is geen groot verschil tussen 2 december en de meeste andere werkdagen van november en december.

Elia had eerder al berekend hoe lang een stroomtekort kan duren. Dat varieert tussen 5 uur en 29 uur als Doel 4 draait en tussen 49 uur en 116 uur als die kernreactor nog stilligt.

Zijn de zorgen vanaf februari dan voorbij? De berekeningen van Elia suggereren van wel, maar die houden geen rekening met het Europese plaatje in die maand. Volgens sommige bronnen zal de situatie in februari kritisch zijn, omdat de buurlanden over te weinig stroom beschikken om die uit te voeren naar België. Dat alles wordt pas duidelijk bij de publicatie van de ‘Winter Outlook’ door de Europese koepelorganisatie Entso-E volgende week. De internationale dimensie wordt voor de Belgische stroombevoorrading volgens sommigen even cruciaal als het weer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud