‘We gaan minder afval moeten produceren'

©isvag

Onze nieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk is absoluut noodzakelijk, zegt Isvag-voorzitter Philip Heylen. ‘Zero waste bestaat helaas niet. Maar dat het statiegeldplan van Joke Schauvliege het niet haalde, is een gemiste kans voor Vlaanderen’.

Of de verbranding van restafval nog nodig is? Philip Heylen: ‘België is recyclagekampioen maar je zal afval nooit 100 procent kunnen recycleren. Zero waste is fake news. Afval zal altijd blijven bestaan. Politici die het tegendeel beweren, maken de mensen blaasjes wijs’.

Het statiegeld op plastic drankverpakking komt er. Die veldslag kunnen de tegenstanders nooit winnen ISVAG-voorzitter
Philip Heylen

‘Als de consument zijn gedrag niet aanpast en de verpakkingsindustrie haar verantwoordelijkheid niet opneemt zal de capaciteit van de nieuwe afvalenergiecentrale niet volstaan’, zegt de Isvag-voorzitter.

De kritieken die Heylen dit jaar naar zijn hoofd kreeg geslingerd na de beslissing van de Antwerpse intercommunale vorig jaar om 170 miljoen euro te investeren in een splinternieuwe afvalverbrandingsoven in Wilrijk, waren nochtans niet mals: onrendabel, megalomaan, het mausoleum van Heylen.

Minder restafval produceren

Maar Heylen is overtuigd van zijn gelijk. ‘We verwerken in de oude oven nu al 182.000 ton in de regio en de aangevraagde 190.000 ton is bedoeld voor de komende veertig jaar. Maar tegen 2040 zijn we in de regio hier met 1,3 miljoen mensen, 30 procent meer dan nu. We zullen dus met zijn allen dringend veel minder restafval moeten produceren. Anders rijden we ons vast. Want we zullen niet in staat zijn om al ons afval te verwerken.’

©isvag

Heylen verwijst naar de recente noodtoestand die de Vlaamse afvalmaatschappij Ovam uitriep omdat Vlaanderen met een tekort aan verbrandingscapaciteit worstelt en bedrijven en inzamelaars hun restafval niet meer kwijtraken. ‘Het opnieuw storten is geen oplossing en ik ben geen voorstander om afval te exporteren. Kijk maar naar de schande van de brandende stortplaatsen in Polen waarover jullie krant berichtte.’

Heylen is wel een absolute voorstander van het plan van minister Joke Schauvliege (CD&V) om statiegeld op plastic drankverpakkingen en blikjes te heffen. Hij vindt het dan ook onbegrijpelijk dat haar voorstel het niet heeft gehaald. ‘Het statiegeld komt er. De lobby van de drankenproducenten, de verpakkingsindustrie en de handelaars juicht misschien vandaag, maar die veldslag kunnen ze niet winnen. Binnen enkele jaren vragen we ons met z’n allen af waarom het verzet tegen statiegeld zo lang heeft geduurd. Die discussie wordt niet enkel in Vlaanderen gevoerd maar in heel Europa. 40 procent van alle afval is drankverpakking. In Antwerpen worden door de stadsdiensten jaarlijks 10 miljoen flesjes en blikjes van de straten geveegd. De opruiming van zwerfvuil kost de stad jaarlijks 30 miljoen euro. Een huizenhoge factuur die door alle belastingbetalers wordt betaald via de gemeentebelastingen’.

Nieuwe oven gecontesteerd

Maar de ‘nieuwe oven’ is gecontesteerd. Inwoners uit Aartselaar, Wilrijk en Hoboken - die nu uitkijken op de huidige oven die Isvag ooit sloot omwille van de uitstoot van dioxines - dienden meer dan 1.600 bezwaren in. Zij vrezen voor giftige dampen, wateroverlast - de oven komt op en plek waar nu een bufferbekken is - extra verkeershinder en hogere tarieven.

De Antwerpse politieke oppositie - Heylen was tot kort schepen voor Cultuur, Economie en Stads- en Buurtonderhoud voor CD&V maar werkt nu voor Ackermans & van Haaren - schoot met scherp.

©isvag

De oven wordt neergeplant in een woonwijk en is niet bereikbaar via water of spoor. Zoiets past veel beter in een haven, was het verwijt.

Ook het overleg en de procedure voor het indienen van de vergunningsaanvraag is niet altijd even makkelijk. Voor het natuurgebied dat in de plaats komt van de bestaande Isvag-oven - die in 2023 wordt afgebroken - moest - jawel - worden rekening gehouden met oversteekplaatsen voor wild over de (superdrukke) A12. Ter hoogte van de Isvag oven is immers een reservatiestrook voorzien voor de (ooit geplande) grote ring rond Antwerpen. Die zou op termijn wel eens een eco-viaduct kunnen worden.

Heylen wil over dat laatste niet uitwijden. ‘We hebben dat opgelost’, zegt hij. Over de vele onwaarheden die volgens hem over de nieuwe oven de ronde doen, wil hij wel zijn boekje opendoen. Een laatste keer want na de verkiezingen is hij voorzitter af.

Waarom nieuwe oven?

De huidige Isvag-oven is nog goed en kreeg onlangs een vergunning om tot 2025 open te blijven. Waarom is er dan een nieuwe nodig?

Heylen: ‘Met de huidige installatie verwerken we 182.000 ton huishoudelijk restafval van meer dan 1 miljoen burgers in de Antwerpse regio. 140.000 ton verwerken we zelf, de rest gaat naar Indaver. Voor de uitbesteding aan Indaver betalen we 6 à 7 miljoen euro per jaar. Dat is veel geld’.

Heylen is ervan overtuigd dat Isvag dat goedkoper kan. ‘Onder meer daarom is beslist een nieuwe centrale te bouwen die 190.000 ton afval kan verwerken. Hij zal ook elektriciteit produceren voor 35.000 in plaats van 25.000 gezinnen en via een warmtenet warmte voor 40.000 gezinnen.

©isvag

De nieuwe oven wordt volgens Heylen milieutechnisch het neusje van de zalm. De milieukritiek wuift hij weg. ‘Het milieu-effectenrapport is heel duidelijk: de milieu-effecten zijn verwaarloosbaar. De rookgaszuiveringsinstallatie zal de NOx -emissies uit de rookgassen filteren en wordt daarmee nog milieuvriendelijker dan de huidige’, zegt Heylen. ‘Nu is de NOx-uitstoot gelijk aan die van 600 auto’s per dag. In vergelijking met de ongeveer 50.000 auto’s en vrachtwagens die hiet dagelijks op de A12, voor de deur van Isvag, passeren, is dat bijna niets. In de nieuwe oven zal de uitstoot van NOx halveren.’

De uitstoot van fijn stof in de huidige installatie volgens Heylen gelijk aan 48 huizen die een jaar verwarmen met een houtkachel. ‘Het aandeel van verbrandingsinstallaties in alle uitstoot van fijn stof is beperkt tot 0,02 procent De grootste uitstoters van fijn stof zijn de huishoudens (43%) en het verkeer (25%). Idem voor dioxines. Een barbecue met acht mensen met vlees en patatjes stoten gigantisch veel meer dioxines uit dan de Isvag-oven. Met de nieuwe installatie willen en zullen we de beste van de klas zijn’.

Veel kritiek

Heylen krijgt ook veel kritiek omdat hij de nieuwe Isvag-oven op dezelfde plek neerpoot als de oude. Dicht bij een woonwijk en langs een drukke weg. Onterecht vindt hij. ‘Waarom staan de koekjes hier op tafel en niet in de keuken. Omdat we hier zitten en anders constant naar de keuken moeten. Idem voor het afval. Het wordt hier opgehaald en komt van de omliggende gemeentes. Het is veel efficiënter om het hier te verwerken. Hiet kunnen we bovendien ook de warmte leveren voor warmtenetten aan de buurt. Afval vervoeren aan de Antwerpse haven zal een veel grotere impact hebben op de mobiliteit, de transportkosten en de uitstoot. Bovendien hebben ze in de haven geen extra warmte nodig’.

De oppositie in de Antwerpse gemeenteraad vreest nu dat de gemeentes meer zullen moeten betalen om de investering in de nieuwe Isvag-oven terug te betalen. ‘Klopt niet’, zegt Heylen. Die discussie is intussen uitgeklaard. We starten met de prijzen van 2017. We moeten geen bank spelen, onze aandeelhouders zijn de steden en de gemeentes’.

©isvag

Isvag heeft een aanvraag ingediend om de helft van het project via de Europese Investeringsbank te financieren. Heylen: ‘De EIB gaat een diepgaand onderzoek uitvoeren en als ze haar fiat geeft, betekent dit dat de oven voldoet aan de strengste Europese eisen, financieel en milieutechnisch. Op die manier doorstaan we een gigantische toets.’

Heylen maakt zich sterk dat andere banken dan zonder problemen zullen mee instappen;

De Vlaamse regering moet de volgende maanden bekendmaken of ze akkoord gaat met de bouwvergunning van de nieuwe oven. Ze heeft bijkomende informatie gevraagd. Heylen is er redelijk gerust op. ‘We denken dat we ons huiswerk goed hebben gedaan’. Pas na het fiat van het kabinet van Schauvliege zal de EIB zeggen of ze al dan niet met geld over de brug komt.

Heylen hoopt volgend jaar met de aanbestedingsprocedure te kunnen starten. De start van de bouwwerken is gepland voor 2021. Twee jaar later moet de nieuwe oven - die er uitziet als een sierlijk futuristisch slakkenhuis - operationeel zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect