'We kunnen alle PFAS en PFOS veilig verbranden'

De fabriek van Indaver in Antwerpen verwerkt jaarlijks 150.000 ton gevaarlijk afval, waaronder PFAS-verbindingen. ©BELGA

Het afvalbedrijf Indaver zegt dat er volgens de huidige meetmethodes geen schadelijke stoffen worden uitgestoten bij de verbranding van PFAS-houdende afvalstoffen in zijn fabriek in Antwerpen.

Het Belgische afvalverwerkingsbedrijf Indaver - een onderdeel van Katoen Natie - verbrandde het afgelopen jaar in zijn Antwerpse vestiging op de Rechteroever iets meer dan 15.000 ton afval met daarin schadelijke ('eeuwige') PFAS/PFOS-chemicaliën. Dat is 10 procent van de totale hoeveelheid gevaarlijk afval die daar wordt verbrand.

Het afgelopen jaar vernietigde Indaver 400 à 450 ton PFAS-verbindingen, of anderhalve ton per dag. 80 procent was afkomstig uit Nederland, hoofdzakelijk van de chemiefabriek Chemours/Dupont in Dordrecht, waar zware PFAS-vervuiling is vastgesteld.

Wie wist wat over PFOS?

De productie van de chemische stof PFOS heeft de bodem rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht decennialang vervuild. Dit overzicht loodst u door alle belangrijke momenten, van de stopzetting van de productie in 2002, tot de politieke commotie vandaag.

De partij Groen uitte onlangs haar bezorgdheid over de mogelijke aanwezigheid van PFAS in de rookgassen die Indaver na de verbranding uitstoot. Het bedrijf zette donderdag zijn deuren open voor de pers om aan te tonen dat er geen 'vuiltje' aan de lucht is.

'We kunnen alle soorten PFAS en PFOS op een veilige manier onomkeerbaar vernietigen', was tijdens de fabriekstoer te horen. 'We verbranden het afval in draaitrommelovens op net geen 1.000 graden. Door het toevoegen van onder meer kalkmelk worden de resterende fluorides afgevangen in de rookgassen en omgezet in onschadelijke reststoffen.' Wat overblijft als residu wordt geborgen op de waterondoordringbare stortplaats voor gevaarlijk afval naast de fabriek. Het afvalwater wordt gezuiverd in een waterzuiveringsinstallatie.

We kunnen de met PFOS-vervuilde Oosterweelgronden perfect op een veilige manier verbranden. Maar je kan je afvragen of dat zinvol is.
Alain Konings
Verkoops- en marketingdirecteur Indaver

Of er dan geen PFAS-resten meer de lucht worden ingeblazen? Marketingdirecteur Alain Konings: 'We volgen alle wetenschappelijke, wettelijke en milieuvoorschriften. Maar het monitoren van die laatste molecules blijft een lastig verhaal omdat de apparatuur en de methodologie er gewoon nog niet zijn. We moeten eigenlijk een miljardste van een gram gaan meten. Dat is als zoeken naar iemand met één roodgeverfde vingernagel in een groep van 100 miljoen mensen - alle inwoners van België, Nederland en Frankrijk - die tegelijk hun nagels opsteken.'

Indaver verbrandt in zijn vestiging hoofdzakelijk PFAS-afval met concentraties van meer dan 50 milligram per kilogram. Vanaf dat niveau wordt de vernietiging door Europa verplicht. Dat niveau ligt gemiddeld 1.000 keer hoger dan de PFAS-concentraties van 50 microgram die werden gemeten in de grond in de buurt van de 3M-fabriek waar Lantis bezig is met de Oosterweelwerken.

150.000
verbrand afval
Indaver verbrandt in Antwerpen jaarlijks 150.000 ton gevaarlijk afval waarvan 10 procent met PFAS-verbindingen.

'We kunnen perfect de met PFOS-vervuilde Oosterweelgronden op een veilige manier verbranden', zegt Konings, 'maar je kan je afvragen of dat wel zinvol is. Onze installaties zijn gericht op vernietiging. Als je gronden met een lage PFOS-vervuiling naar onze installaties brengt, vernietig je ze en dat kan niet de bedoeling zijn, want grond is waardevol. Dus moet je je afvragen of je met grondzuivering niet hetzelfde resultaat bereikt. Dan kan je de grond opnieuw gebruiken voor bouwtechnische oplossingen.'

Konings noemt Indavers verbrandingstechniek voor de vernietiging van grond met lage PFAS-concentraties 'overkill'. 'Het is als schieten met een kanon op een mug. Maar voor de hotspots met piekconcentraties om en rond Zwijndrecht heeft onze technologie wel zin.' Veel hangt volgens hem af van wat de overheid wil. 'Het is ook mogelijk de met PFAS vervuilde grond naar stortplaatsen te voeren.'

Indaver verbrandt nu vooral met PFAS vervuilde productieoverschotten van industriële processen van chemiebedrijven als 3M, Dupont, textielproducenten en industrieën waar galvanisatie bij te pas komt. Bij die laatste wordt PFOS gebruikt bij het verchromen.

Indaver

  • Verwerkt industrieel en huishoudelijk afval in gespecialiseerde installaties voor de industrie, afvalinzamelaars en overheden en wint uit die afvalstromen grondstoffen en energie.
  • De groep is eigendom van Katoen Natie en telt 16 grote fabrieken in Europa, goed voor de jaarlijkse verwerking van 5,3 miljoen ton afval.
  • De groep telt 1.900 werknemers en boekte vorig jaar 600 miljoen euro omzet en 118 miljoen euro brutobedrijfswinst.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud