Shell sceptisch over hernieuwbare energie

Ben Van Beurden ©AFP

Ben van Beurden, CEO van de olie- en gasreus Shell, stipt aan dat wind- en zonne-energie na 40 jaar goed zijn voor '1 procent van de energiemix'.

Terwijl de Rockefeller-oliemiljardairs niet meer geloven in het zwarte goedje, breekt Shell een lans voor fossiele brandstoffen.

'Als het gaat om sommige opvattingen over de uitdagingen van de energietransitie, moet onze industrie er niet voor terugdeinzen om tegendraads te zijn', zei Ben van Beurden, CEO van de Nederlands-Britse energiegigant. Dat gebeurde maandagavond in een door Het Financieele Dagblad opgetekende toespraak op een oliecongres in de Noorse oliestad Stavanger.

Voor de CEO luidt de 'niet te ontkennen waarheid' dat het wereldwijde energiesysteem deze eeuw zal blijven bestaan uit een lappendeken van fossiele brandstoffen en hernieuwbare energie.

Hij is erg sceptisch over claims dat de uitstoot van broeikasgassen snel naar nul kan. Van Beurden wijst erop dat de eerste generatie wind- en zonne-energie in de jaren zeventig en tachtig het laboratorium verliet. 'Decennia later is hernieuwbare energie goed voor ongeveer 1 procent van de energiemix.'

Let wel: Shell ontkent niet dat hernieuwbare energie een belangrijke rol speelt bij de overgang naar duurzame energiebronnen. Maar even belangrijk is het om de beperkingen in te zien. Zon, wind en water produceren op dit ogenblik vooral elektriciteit. 'En elektriciteit maakt slechts 18 procent uit van de totale energieconsumptie.'

Er zijn ook flink wat hinderpalen voor een verregaande elektrificatie van de wereld. De CEO wijst op het luchtverkeer op lange afstand, zwaar wegtransport en de productie van staal, ijzer en cement.

De Shell-CEO omschrijft zichzelf als de 'tegendraadse in de kamer' die nog gelooft in fossiele brandstoffen. Hij ziet de vraag naar olie de komende jaren met 1 miljoen tot 1,5 miljoen vaten per dag toenemen. Bijgevolg gelooft hij niet in het concept 'stranded assets', olie- en gasreserves die door klimaatmaatregelen nooit meer rendabel ontgonnen zouden kunnen worden.

Shell staat al langer bekend als een koele minnaar van hernieuwbare energie. Op de aandeelhoudersvergadering eerder dit jaar werd een voorstel van een activist om per direct te stoppen met olie- en gasexploratie eenvoudig weggestemd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud