Advertentie
Advertentie

Het mobiele kantoor in de praktijk

Als tot voor een jaar of drie in de pers artikels verschenen over bedrijven die mobiel werken propageerden, dan waren het steevast de namen van technologiebedrijven als IBM en Siemens die als voorbeeld werden aangehaald.