Akkoord bij Delhaize na maanden overleg

Er is een akkoord bij Delhaize. ©Photo News

De directie van Delhaize en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Na maanden overleg hebben de bonden heel wat uit de brand gered. Delhaize komt nu in rustiger vaarwater.

Delhaize en de vakbonden hebben een principeakkoord gesloten over de op til staande herstructurering, bevestigden de bonden en de directie maandagavond in een persbericht. De vakbonden zullen het akkoord donderdag aan het personeel voorleggen. Als de werknemers hun goedkeuring geven, wordt het definitief. Delhaize wil op 23 februari ten laatste landen.

De vakbonden hebben heel wat in de wacht kunnen slepen. Het banenverlies blijft beperkt tot 1.800 jobs, terwijl Delhaize oorspronkelijk 2.500 banen wilde schrappen. Bovendien wordt niemand tot ontslag gedwongen. Het aantal jobs wordt gereduceerd door natuurlijke afvloeiing en vrijwillig vertrek, onder andere via het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, het vroegere brugpensioen. Tijdens de onderhandelingen gaf Delhaize te kennen dat het al zijn 55+’ers vervroegd met pensioen wou sturen, maar dat voorstel is geschrapt.

De krijtlijnen van het akkoord.

Bovendien worden niet zoals oorspronkelijk gepland 14, maar slechts 10 winkels gesloten of verzelfstandigd. Alleen bij Kortrijk Ring gaat het om een sluiting, de rest is over te laten. De Delhaizes van Diest, Herstal, Tubeke en Dinant blijven in handen van Delhaize.

Voorts hebben de vakbonden garanties gekregen over de nieuwe winkelstructuur. Dat was in de laatste rechte lijn een heikel punt. Delhaize wil zijn werknemers flexibeler inzetten, maar de vakbonden vreesden dat mensen die hun huidige hogere functie verliezen, een deel van hun loon zouden moeten inleveren. Maar dat zal niet gebeuren.

In december bereikten de vakbonden en de directie al een principieel akkoord over de lonen. Ook daarin wou Delhaize snoeien. Dat doet de keten ook deels, maar het brutoloonverlies wordt gecompenseerd met nettoloon in de vorm van maaltijdcheques. Bij het ter perse gaan waren de directie en de vakbonden hun akkoord nog aan het afwerken. De bonden zijn tevreden, maar wijzen erop dat de herstructurering ook nu nog een harde dobber is.

Na een definitieve goedkeuring door het personeel kan Delhaize de onrustige periode afsluiten die in juni 2014 begon. Sindsdien waren er geregeld harde acties, waar de prestaties van Delhaize zwaar onder leden. In de laatste maanden van 2014 daalde de omzet met 6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Bovendien daalde volgens De Standaard, die geheime cijfers van het onderzoeksbureau Nielsen citeert, het marktaandeel van 25,25 naar 24,10 procent.

In een reactie bedankt Delhaize de sociale partners en de medewerkers voor de afgelopen acht maanden. 'De directie wil de verschillende betrokken partijen bedanken: de sociale partners en de medewerkers', klinkt het bij woordvoerder Roel Dekelver. 'De laatste 8 maanden waren niet eenvoudig en brachten vaak onzekerheid met zich mee. Met dit ontwerpakkoord kunnen we nu samen werken aan de toekomst van Delhaize België.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud