Beurswaakhond richt zijn pijlen op voormalige FNG-top

©Thierry du Bois

De beurswaakhond FSMA breidt zijn onderzoek naar de modegroep FNG uit en maakt het dossier over aan het gerecht. Hij viseert niet zozeer de vennootschap, wel het voormalige management.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) schakelt een versnelling hoger in haar onderzoek naar FNG, de groep boven Brantano & co.

Vorig jaar begon de FSMA een onderzoek omdat er aanwijzingen waren van mogelijke marktmanipulatie onder het bewind van het vorige management van FNG, het oprichterstrio Dieter Penninckx, Anja Maes en Manu Bracke. Lees: dat zij de koers van FNG gemanipuleerd hebben door de markt onjuist of onvolledig te informeren.

De FSMA maakt het FNG-dossier over aan het gerecht zonder de afronding van het onderzoek van haar auditeur af te wachten.

Uit verder onderzoek - onder meer op basis van de financiële informatie verstrekt door FNG - zijn een aantal nieuwe aanwijzingen van inbreuken aan het licht gekomen die bezwarend kunnen zijn voor het voormalige management van FNG, stelt de FSMA.

Het directiecomité van de beurswaakhond besliste daarom om zijn auditeur (het equivalent van intern onderzoeker) te vragen zijn onderzoek naar de feiten uit te breiden. Zonder de afronding van het onderzoek af te wachten besliste de FSMA het dossier ook over te maken aan de gerechtelijke autoriteiten.

Volgens onze informatie hebben de drie oprichters van FNG al een tijdje advocaten in de arm genomen voor het geval het dossier een juridische wending zou nemen. Vandaag is het zover.

Bezwarende inbreuken

De FSMA wil geen commentaar geven over de inhoud van het dossier. Dat valt onder het beroepsgeheim, klinkt het aan de Congresstraat. Bij FNG stelt men enkel dat het bedrijf zal meewerken aan het onderzoek. Men onderstreept er ook dat het dossier niet gericht is tegen de vennootschap zelf, maar wel tegen de voormalige toplui. Ter herinnering: de twee overblijvende leden van het oprichterstrio (Anja Maes en Manu Bracke) zijn afgelopen weekend de deur gewezen bij FNG.

De vele schimmige constructies van FNG die de jongste weken aan het licht kwamen, maken zo goed als zeker deel uit van het dossier. Achter de steile opgang van de modegroep bleek een wirwar van vehikels en aankoopstructuren schuil te gaan. De Tijd schreef ook dat, bij minstens één overname, een constructie werd opgezet met het oog op het opkrikken van de winst via het onderwaarderen van voorraden.

Rooster

FNG ligt al langer op de rooster van de beurswaakhond. Begin mei werd bekend dat de FSMA al maandenlang vragen had over bepaalde overnames én over de jaarrekening van FNG over het boekjaar 2018.

Onder impuls van de vragen van de beurswaakhond kwam sindsdien een reeks 'complexe en internationale transacties' van FNG aan het licht. Door sommige van die transacties werd FNG gedwongen 94 miljoen euro waardeverminderingen te boeken. Die dubieuze transacties zijn gelinkt aan Aziatische leveranciers waarmee de modegroep een commissiestructuur had opgebouwd.

FNG liet midden juni ook weten dat het nog enkele complexe, internationale transacties en structuren op het spoor was gekomen ‘waarvan de onderliggende stukken ontbreken of onvolledig zijn, of waarvan de economische grond onduidelijk is en die verder worden onderzocht.’

Reddingsplan

Het onderzoek staat los van de herstructurering van de met schulden beladen modegroep en van de pogingen van de nieuwe top een financieel reddingsplan op poten te zetten.

De ondernemingsrechtbank in Mechelen stemde woensdagmorgen in met de vraag van FNG om drie vennootschappen van de modegroep te beschermen tegen hun schuldeisers. De bescherming geldt voor drie maanden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud