Advertentie

FNG drie maanden beschermd tegen schuldeisers

FNG wil bij zijn reorganisatie 30 Brantano-winkels sluiten. Brantano is het vlaggenschip van de modegroep. ©katrijn van giel

De ondernemingsrechtbank in Mechelen stemt in met de vraag van FNG om drie vennootschappen van de modegroep te beschermen tegen hun schuldeisers. De bescherming geldt voor een periode van drie maanden.

Het met schulden beladen modebedrijf FNG vroeg eind juni bescherming tegen schuldeisers voor zijn dochtervennootschappen Brantano, FNG International en Market Retail Belgium.

FNG wil de procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO-procedure in het vakjargon) gebruiken om zijn Belgische activiteiten te reorganiseren. Bij die reorganisatie zouden 287 jobs worden geschrapt, 30 Brantano-winkels sluiten en alle 17 winkels van de babykledingwinkel Fred & Ginger dichtgaan. Volgens FNG moeten de winkelsluitingen het mogelijk maken de rendabiliteit van de Belgische activiteiten te verhogen en zo veel mogelijk werkgelegenheid te vrijwaren.

De rechtbank stemde in met de aanvraag van de modegroep. De betrokken vennootschappen zijn drie maanden beschermd tegen hun schuldeisers. Tegen 4 september moet een reorganisatieplan worden opgemaakt waarover de schuldeisers in buitengewone zitting op 29 september zullen stemmen. Sowieso wordt tot 5 oktober opschorting van schulden verleend, en dit kan eventueel nog verlengd worden.

Retail Estates

De rechter ging niet in op de vraag van de vastgoedgroep Retail Estates naar toezicht op Brantano door een gerechtsmandataris. Retail Estates verhuurt een 30-tal Brantano-winkels aan FNG en wil als huisbaas verhinderen dat er middelen weggesluisd worden bij zijn huurder.

De rechtbank legde Brantano wel een wekelijkse rapporteringsverplichting op. Elke week moeten de financiële stromen van de keten ter beschikking van twee gedelegeerde rechters.

Vakbonden

Volgende week woensdag moet de rechtbank zich nog buigen over de vraag van de FNG-vakbonden om voorlopige bewindvoerders aan te stellen bij de modegroep. Sinds de vakbonden met die vraag naar de rechter trokken, is met Paul Lembrechts (ex-VRT) al een nieuwe CEO benoemd en zijn de twee overblijvende oprichters - Manu Bracke en Anja Maes - uit de directie gezet.

’s Anderendaags moet een laatste groep obligatiehouders beslissen of ze de modegroep tot eind dit jaar respijt geeft. Van vier andere groepen obligatiehouders kreeg FNG al uitstel.

Overheidswaarborg

De modegroep klopte ook opnieuw aan bij de Vlaamse overheid. Ze diende bij Gigarant een nieuwe aanvraag in om leningen van banken te waarborgen. Maar de Vlaamse regering lijkt niet geneigd snel mee te stappen in extra financiële rugdekking voor de noodlijdende modegroep.

Via het investeringsvehikel PMV is de belastingbetaler voor 32 miljoen euro blootgesteld aan FNG. PMV is voor 7 procent aandeelhouder van de modegroep, als co-investeerder in een fonds dat 10 miljoen leende aan het bedrijf, en staat via zijn waarborgvennootschap Gigarant borg voor de bankschuld van FNG.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud