Bloedrode cijfers voor Brantano-moeder FNG in 2019

Brantano is het vlaggenschip van de FNG-groep, die ook ketens als CKS, Miss Etam en Fred & Ginger omvat. ©Wouter Van Vooren

De modeketen FNG slikte in 2019 een verlies van bijna 300 miljoen euro. Haar financiële schulden lopen op tot 734 miljoen. Achter dat verlies schuilen onder meer enkele schimmige transacties met derden in Azië. De vraag is hoe FNG deze situatie kan overleven.

De obligatiehouders van FNG  krijgen donderdag een stand van zaken van FNG. Sommigen van hen moeten ook stemmen over een uitstel van betaling voor de modeketen. Die vraagt ook hun akkoord voor een ‘standstill’, een periode van zeven maanden respijt.

De financiële situatie die FNG hen gaat voorleggen is dramatisch. 'FNG is net als RSC Anderlecht de coronacrisis, een storm van windkracht 10, ingevaren met een lekkend sloepje', verwoordt een waarnemer het. De jaarcijfers moeten nog het groen licht krijgen van een bedrijfsrevisor.

Lucht

De groep boven ketens als Brantano, CKS en Fred&Ginger slikte in 2019 een nettoverlies van 292 miljoen euro - zo'n 26 euro per aandeel - tegenover een nettowinst van 11,5 miljoen het jaar ervoor. Dat is grotendeels te wijten aan het feit dat FNG na een kritische doorlichting bijna 200 miljoen euro 'lucht' uit de balans moest schrijven.

FNG is net als RSC Anderlecht de coronacrisis - een storm van windkracht 10 - ingevaren met een lekkend sloepje.
Een anonieme waarnemer

De waardeverminderingen op merknamen bedragen 63,5 miljoen euro, die op klanten en leveranciersbestanden 42,2 miljoen en die op software 8,1 miljoen. FNG moest ook 80 miljoen euro aan waardeverminderingen doorvoeren op goodwill (de meerprijs die bij overnames betaald wordt boven op de boekwaarde van het doelwit).

Enkele FNG-dochters stonden te duur in de boeken. Toen FNG in 2016 schoenwinkelketen Brantano overnam, hield het geen rekening met het feit dat Belgen in de jaren nadien onverwacht minder schoenen zouden kopen. Ook de overgekochte Concept Fashion-winkels, die werden omgebouwd tot Brantano's - brachten niet de verhoopte resultaten. In het algemeen vallen de groeicijfers van FNG onder de verwachtingen. Dus moet er worden afgewaardeerd.

Door de waardeverminderingen smelt het eigen vermogen met 90 procent, van 343 naar 35 miljoen euro of iets meer dan 3 euro per aandeel. 

Maar ook vóór de monsterafboekingen dook de brutobedrijfswinst in het rood (-6,6 miljoen euro), onder meer door fors oplopende voorzieningen voor probleemkredieten. Uit de jaarresultaten - die maandenlang op zich hebben laten wachten - blijkt dat FNG een provisie voor 'dubieuze debiteuren' heeft moeten aanleggen van 94 miljoen euro.

Schimmige commissies

FNG heeft vorig jaar onder meer een waardevermindering van 94 miljoen moeten doorvoeren op 'complexe en internationale transacties'. De woorden komen meerdere keren terug in het rijkelijk laat gepubliceerde jaaroverzicht.

De waardevermindering is gelinkt aan drie Aziatische partijen waarmee een commissiestructuur bestond. FNG nam die commissie als opbrengsten op, zowel in 2018 als in 2019. Volgens onze informatie gaat het om bedrijven aan wie FNG gegevens verkocht. Over welke gegevens het gaat, is niet bekend.

FNG boekte de commissies in 2018 als omzet, maar moest dat op vraag van de beurswaakhond FSMA herzien. Bij de opmaak van zijn voorlopige jaarrekening over 2019 besliste het nieuwe management van FNG dat de commissieafspraken verdwijnen.

De modegroep zegt het niet met zoveel woorden, maar ze geeft toe dat de complexe en internationale transacties aan de basis liggen van de managementwissels van de jongste weken.

FNG's omzet steeg met 3,7 procent naar 489 miljoen euro, maar dat is alleen te danken aan de overname van de Nederlandse schoenengroothandel Henkelmann en de Scandinavische modegroep Ellos, die FNG in november vorig jaar kocht. Zonder die overnames ging de verkoop 5,3 procent achteruit. Op zich al dramatisch in een sector met flinterdunne marges.

734 miljoen
Schuldenberg
Inclusief de leaseschulden heeft FNG een schuldenberg van 734 miljoen euro. Dat is twintig keer het eigen vermogen.

Het management - dat de jongste weken volledig vernieuwd is - maakt de strategie van de voormalige oprichters/managers in amper omfloerste termen met de grond gelijk. 'De grote focus op schaalvergroting heeft geleid tot het nemen van grotere risico’s dan sectorgenoten, onder meer door het toevoegen van nieuwe merken die moeten worden geïntegreerd, het aangaan van commerciële relaties die risicovoller zijn en de sterke toename van de schuldgraad na de overname van Ellos', klinkt het. 'Bovendien zijn er enkele complexe en internationale transacties en structuren waarvan de onderliggende stukken ontbreken, of die onvolledig of onduidelijk zijn of waarvan de economische rationale onduidelijk is en die verder worden onderzocht.'

Lees: het voormalige management maakte er een zootje van. De nieuwe toplui stellen dat ze het middenmanagement willen versterken, 'zodat de organisatie minder afhankelijk is van het topmanagement (voorheen de drie oprichters van de groep, red.)'.

Schuldenberg

FNG plakt voor het eerst een cijfer op zijn schuldenberg. Inclusief de leaseschulden - die door de invoering van de boekhoudnorm IFRS16 bij de financiële lasten zitten - bedraagt die 734 miljoen euro. Dat is twintig keer het eigen vermogen.

De schulden aan banken en obligatiehouders bedragen een half miljard euro. Daarvan is bijna de helft verschuldigd aan de banken (245 miljoen) en het overgrote deel van de rest aan obligatiehouders (232 miljoen), zij het op de lange termijn. De forse stijging van de schulden heeft voor 171 miljoen euro te maken met de overname van Ellos eind vorig jaar. Daarnaast stegen de bankschulden met 44 miljoen euro.

FNG stelt dat het meer toelichting zal geven bij de cijfers in het jaarverslag dat begin juli moet verschijnen. 

Coronacrisis

Met deze bar slechte cijfers trok FNG de coronacrisis in. Door de sluiting van haar winkels kreeg de modegroep ook dit jaar klappen.

Zoals bekend vraagt ze via een standstill zeven maanden respijt aan haar obligatiehouders. FNG smeekt hen ook geduld uit te oefenen wat de rentebetalingen betreft. Dat toont nog maar eens aan in welke mate de modeketen met de rug tegen de muur staat.

Eind april kreeg FNG een noodkrediet van 20 miljoen euro van een groep banken. Wat ze daarvoor als borg gaf, is niet bekend. FNG vraagt hen net als de obligatiehouders extra tijd om orde op zaken te stellen.

Weggevaagd

FNG wil snel een reddingsplan op poten zetten. Het wil zich concentreren op een verdere digitalisering van zijn activiteiten, 'waarbij volledig wordt ingezet op een kruisbestuiving tussen de verschillende onderdelen van de groep en gekozen wordt voor een digital first-strategie.'

De vraag is hoe FNG deze benarde financiële situatie kan overleven zonder een heel drastische inkrimping of een grote schuldherschikking, waarbij de kleine belegger en grootaandeelhouder PMV grotendeels uitgewist worden. De beurswaarde is geslonken naar zo'n 40 miljoen. Als nog maar een deel van de 500 miljoen euro bank- en obligatieschulden omgezet wordt in aandelen - en dat is cruciaal voor het overleven van de groep - zullen de oude aandeelhouders niet veel overhouden van hun inleg én hun belang.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud