Tobback niet tegen brugpensioen voor Delhaize

De voorzitter van de sp.a Bruno Tobback is niet tegen brugpensioen voor jonge vijftigers die hun baan bij Delhaize kwijtspelen. Hoge loonkosten hebben volgens hem niets te maken met de herstructurering van de warenhuisketen.

Sp.a-voorzitter Bruno Tobback is niet gekant tegen werkloosheid met bedrijfstoeslag - het vroegere brugpensioen - voor jonge vijftigers die hun job bij Delhaize kwijtspelen en voor wie geen valabel alternatief voorhanden is. Dat heeft hij zondag laten verstaan in De Zevende Dag. Egbert Lachaert (Open Vld) drong er op aan in eerste instantie alle kanalen voor heractivering uit te vlooien, terwijl Kristof Calvo (Groen) ervoor pleitte de link tussen loon en anciënniteit minder sterk te maken.

Warenhuisketen Delhaize kondigde deze week een besparingsoperatie aan die tot 2.500 jobs en de sluiting van 14 warenhuizen kan kosten. Na een onderhoud met het management stelde uittredend minister-president Kris Peeters dat de nieuwe regeringen werk moeten maken van een daling van de loonkost.

Lachaert stelde in het Eén-programma dat de loonlast ook een rol speelt in de situatie bij Delhaize. Tobback niet. 'In dit geval heeft de loonlast nul of generlei relevantie', luidde het. Delhaize speelt volgens hem in dezelfde omgeving als Albert Heijn, Carrefour of Colruyt. In een interview in De Tijd noemt Tobback het overigens 'cynisch dat Kris Peeters dansend op het nog warme lijk uithaalde naar de hoge loonkosten, die er in dit geval niets mee te maken hebben'.

Wat eventueel brugpensioen betreft, stelt Tobback dat in eerste instantie moet worden geprobeerd alle 2.500 getroffen gezinnen aan het werk te houden. Maar tegelijkertijd pleit de sp.a-voorzitter 'voor het behoud van een vangnet voor wie geconfronteerd wordt met jobverlies en daar niet zelf voor gekozen heeft'.

Groen-Kamerlid Calvo wees op de sterke link tussen loon en anciënniteit in ons land en vindt dat daarover een debat moet worden gevoerd. Zo hebben werknemers aan het begin van hun carrière veelal een lager loon en ligt dat loon op latere leeftijd hoger. Calvo pleit ervoor die relatie minder sterk te maken. Open Vld'er Lachaert reageerde dat de looncurve in ons land contraproductief werkt en vindt het voorstel van Calvo bespreekbaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud