'Dit is een gamechanger in Europa'

Pro League-voorzitter Marc Coucke en Melchior Wathelet, voorzitter van het expertenpanel, stelden maandag zeven principes voor om de macht van de voetbalmakelaar aan banden te leggen. ©BELGA

Met een zevenpuntenplan wil de Pro League, de vereniging van Belgische professionele voetbalclubs, de macht van de makelaar breken.

De Algemene Vergadering van de Pro League keurde maandag unaniem zeven principes goed die malafide makelaars aan de ketting moeten leggen. Minister van Staat Melchior Wathelet, de voorzitter van het expertenpanel van de Pro League, stelde het plan voor, bijgestaan door Pro League-voorzitter Marc Coucke en -CEO Pierre François.

De Pro League zal onder meer van makelaars eisen zich te registreren onder bepaalde voorwaarden. Zo zullen ze niet alleen een verzekering moeten afsluiten en een certificaat van goed gedrag en zeden moeten voorleggen, maar zullen ze ook erkend moeten zijn als rechtspersoon en een btw-nummer moeten voorleggen.

Clubs verbinden zich ertoe alleen met geregistreerde makelaars te werken op straffe van sancties die kunnen gaan van een boete tot een transferverbod of zelfs een schrapping. Makelaars die niet geregistreerd zijn, kunnen in België niet optreden als tussenpersoon.

Clearinghouse

De makelaar werkt binnenkort enkel en alleen voor de speler. De Pro League hoopt zo contacten tussen clubs en makelaars in te perken. 'Een speler mag een makelaar aanstellen voor contractonderhandelingen. Het is dan ook de speler die de makelaar zal betalen', klinkt het.

Er is één uitzondering voor de clubs. 'Alleen in het geval van uitgaande transfers kunnen clubs nog een beroep doen op een makelaar. Clubs zullen geen contracten over andere diensten meer kunnen sluiten met makelaars.' De licentiecommissie waakt over de naleving van dat verbod.

Een onafhankelijk clearinghouse zal toekijken op alle contracten die makelaars en spelers sluiten, en buigt zich over de transferregelingen die in de transferperiodes getroffen worden. Makelaars zullen een lijst moeten indienen met alle spelers die ze vertegenwoordigen. Die lijsten worden publiek gemaakt.

Zonder de goedkeuring van het onafhankelijke orgaan gaat geen enkele transfer door. Het clearinghouse beschikt onder meer over de mogelijkheid betalingen te blokkeren als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan of om het dossier door te spelen aan de licentiecommissie. 'Daardoor is er een dubbele controle', aldus Marc Coucke.

Als clubs of makelaars zich niet aan de afspraken houden, moeten ze een sanctie krijgen. De vierde peiler van het zevenpuntenplan schrijft voor dat de bondsprocureur, de licentiecommissie en de Pro League beschikken over sanctionerende bevoegdheden. Voor zowel makelaars als clubs staat de schrapping op het lijstje van sancties.

Gamechanger

'Ik kan met veel trots meedelen dat deze principes unaniem door alle 24 profclubs zijn goedgekeurd', glunderde Coucke maandag. 'Dit is een basisdocument waaruit heel snel een aantal concrete daden zullen volgen.'

Tegen 1 januari moet een eerste, beperkt pakket, zoals de registratievoorwaarden voor makelaars, ingevoerd kunnen worden. De rest moet in juni 2019 concreet worden. Het gaat dan onder meer over de oprichting van het clearinghouse. 'Heel Europa zit te wachten op zo'n plan. Dit is een gamechanger', besloot Coucke. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud