Advertentie
Advertentie

Fiscus neemt Belgisch voetbal in het vizier

Ex-makelaar Dejan Veljkovic is een spijtoptant in het Belgische voetbalschandaal dat in 2018 uitbarstte. ©Photo News

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) - de fraudejager van de overheidsdienst Financiën - is bezig met een grondige doorlichting van ons profvoetbal. Ze wil in kaart brengen wat de voorbije jaren mogelijk aan belastingen is ontdoken.

Bij de fiscus lopen 57 onderzoeken naar de handel en wandel van clubs, voetbalmakelaars en spelers, leert een navraag bij de overheidsdienst Financiën. Daarbij wordt gekeken naar de boekhouding, facturen en andere relevante stukken. Bij onduidelijkheid worden vragen gesteld.

De essentie

  • De fraudejager van de fiscus, de Bijzondere Belastinginspectie, voert 57 onderzoeken naar clubs, makelaars en spelers in ons profvoetbal.
  • De meeste dossiers zijn uitlopers van Operatie Zero, het grote gerechtelijk onderzoek naar witwassen en fraude in ons voetbal.
  • Er is sprake van belastingontduiking op grote schaal.
  • Clubs en makelaars riskeren belastingverhogingen en boetes. Bovendien kan het dossier strafrechtelijk worden.

De fiscus kan wegens het geheim van het onderzoek geen namen van clubs of individuen geven. Maar volgens onze info gaat het om zo goed als alle profclubs. Volgend seizoen zijn dat er 18 in de eerste klasse en 6 in 1B (de vroegere tweede klasse). Bij sommige clubs gaat de fiscus zeven jaar terug in de tijd omdat er een vermoeden van fraude is. Daarnaast gebeuren een aantal algemene controles waarbij de speurders drie jaar teruggaan.

De fiscale speurtocht valt niet uit de lucht. Bijna drie jaar geleden kwam er vanuit het gerecht een grootschalig onderzoek naar witwassen en fraude aan de top van ons voetbal, Operatie Zero. ‘Het merendeel van de dossiers die de BBI behandelt, vloeit voort uit die gerechtelijke actie. Daarnaast zijn er nog enkele onderzoeken die niet noodzakelijk een verband hebben met het gerechtelijk dossier, maar die eerder zijn begonnen en in hoofdzaak betrekking hebben op makelaarsvergoedingen’, zegt de Federale Overheidsdienst Financiën. ‘De BBI heeft inzage gekregen in de gerechtsdossiers. In de eerste plaats zijn die onderzoeken gericht op de fiscaal relevante feiten die het gerechtelijk onderzoek aan het licht heeft gebracht.’ De fiscus bevestigt dat zijn operatie in grote mate een uitloper is van Operatie Zero, waarvan het gerechtelijke onderzoeksdeel stilaan zijn beslag kent.

Illegale commissies

Er is sprake van belastingontduiking op grote schaal. Het gaat onder meer om illegale commissies voor makelaars, verdoken betalingen aan trainers, coaches en spelers en allerlei schimmige fiscale constructies, ook via het buitenland.

Volgens onze info is in een aantal dossiers nog niet beslist of er een strafrechtelijke vervolging komt. Dat is belangrijk omdat bij vervolging claims van de fiscus deel worden van de strafprocedure. Maar de fiscus zet met zijn onderzoek wel fors druk, wat clubs en makelaars in een lastig parket brengt.  

De doorlichting kan grote gevolgen hebben voor clubs en makelaars. Clubs kijken mogelijk aan tegen belangrijke claims van de BBI, onder meer via flinke belastingverhogingen op eerder gegeven aftrekken op onterecht betaalde makelaarscommissies. Omdat die commissies in België een grote hap uit de clubomzetten nemen, kan dat voor teams serieuze proporties aannemen. De Belgische profclubs betaalden in het seizoen 2019-2020 46,3 miljoen euro commissies op 373,5 miljoen omzet. 12 procent van hun inkomsten ging naar makelaars.

12 procent
Makelaarscommissies
De Belgische profclubs betaalden in het seizoen 2019-2020 46,3 miljoen euro commissies op 373,5 miljoen euro omzet. 12 procent van hun inkomsten ging naar makelaars.

De operatie komt op een moment dat gewerkt wordt aan grotere transparantie en een hervormd belastingregime binnen ons profvoetbal. Dat moet sinds 1 juli voldoen aan de antiwitwaswet, waardoor het voetbal mee verantwoordelijk wordt voor de strijd tegen de influx van crimineel geld. De federale ministers Vincent Van Peteghem (CD&V, Financiën) en Frank Vandenbroucke (Vooruit, Sociale Zaken) komen tegen het najaar met voorstellen om de knip te zetten op de paar honderd miljoen euro's fiscale en sociale voordelen die het voetbal jaarlijks geniet.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud