Afschaffing van onbeperkte werkloosheidsuitkeringen

Heeft het onderwijzend personeel voldoende Wat is de rol van de overheid in dit hele verhaal? En moet het onderwijs beter inspelen op het aantrekken en behouden van talent?

Frederik Moortgat, bedrijfsleider van een ingenieursbedrijf, vindt alvast dat de overheid kmo’s zou moeten begeleiden in hun professionaliseringsproces. “Dat is cruciaalommensen in een talentenmarkt aan te trekken.” “Mensen willen vaak wel in een kleiner bedrijf werken, maar dan willen ze professionalisme zien. De overheid zou kmo’s hierin moeten ondersteunen”, zegt Moortgat. Volgens hem wordt er vandaag te veel geïnvesteerd in schoolverlaters. “Terwijl je als werkgever soms wat terughoudend bent om een jonge werknemer aan te nemen: zodra hij opgeleid is, is hij weg. Waarom dus geen systeem zoals in het leger, waarbij het eerste jaar vooral een on-the-jobtraining is? Het rendement van de nieuweling is dan wel laag, maar dat is minder belangrijk als hij in ruil daarvoor ‘tekent’ voor bijvoorbeeld vier jaar. Vertrekt hij vroeger, dan moet hij betalen.”

Moortgat vindt ook de overheid zou moeten bijspringen bij kmo’s die het tijdelijk moeilijk hebben. “Op die manier kunnen ze de werkzekerheid garanderen. Ik verwacht niet dat scholen en universiteiten mensen afleveren die onmiddellijk inzetbaar zijn in het bedrijf. Wel belangrijk is dat ze geïnformeerd worden over wat ze van een branche kunnen verwachten. Zo kunnen ze meer gericht kiezen. Jobhopping is vandaag nog te vaak het gevolg van onwetendheid.” Jan Denys ziet één belangrijke taak voor de overheid: zorgen dat er voldoende mensen werken. “Hoe kleiner de vijver, hoe moeilijker een kmo talent kan aantrekken”, stelt hij.

Maar verder gaat de verantwoordelijkheid van de overheid volgens hem niet. “De kmo staat zelf in voor het rekruteren van mensen. Het is tenslotte een privébedrijf. Maar als de doelstelling van de federale overheid - 200.000 extra jobs aan het werk - gerealiseerd wordt, ziet het er alvast niet slecht uit voor de gemiddelde kmo. Bovendien moet de activering van werkzoekenden onverkort voortgezet worden. Ik pleit ook voor een afschaffing van de onbeperktheid van werkloosheidsuitkeringen. Dat zou de activering ten goede komen. Helaas ontbreekt de politieke wil. Anders zou er op korte termijn al heel wat gerealiseerd kunnen worden.”

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud