'3D-printers zijn ook jobmachines'

Een prothese van Materialise gemaakt via 3D ©Jen Martin Studios

3D-printing zal het komende decennium een enorme impact op onze maakindustrie hebben. België is een pionier en telt 1.500 werknemers in de sector. Verwacht wordt dat dat aantal in vijf jaar zal verdubbelen.

Ons land is een pionier in de ontwikkeling van 3D-printing op industriële schaal, additive manufacturing of AM in het vakjargon, vooral dankzij uitstekend onderzoek aan de KU Leuven, waar tal van start-ups het daglicht zagen. Een aantal van de eerste spelers zijn Belgen, denk maar aan Materialise en Layerwise, nu eigendom van het Amerikaanse 3D Systems. Maar ons land telt ook veel kleine servicebedrijven die printen voor andere bedrijven en tegelijk de design, de engineering, en soms een deel van het productieproces begeleiden.

20 miljard
3D-printing
In 2022 zal de wereldwijde markt voor 3D-printing 20 miljard dollar groot zijn.

Bedrijven actief in 3D - hardware, software, materialen en diensten - zien hun omzet en het aantal banen de komende drie jaar aanzienlijk groeien. Dat blijkt uit een onderzoek van de technologiefederatie Agoria en de consultants PwC en Sirris bij 95 bedrijven in ons land.

'Momenteel zijn in de Belgische maakindustrie 1.500 mensen met 3D-printing als kerntaak bezig', zegt onderzoekster Camille Mommer van Agoria. 'De afgelopen drie jaar steeg het aantal 3D-jobs met 15 procent per jaar. Over vijf jaar verwachten we een verdubbeling tot minstens 3.000 banen. Ook extern worden 1.000 extra jobs verwacht.'

Obstakels

Het groeipotentieel van 3D is enorm. Naar verwachting zal 3D de maakindustrie sterk ontregelen. Toch zijn er in ons land enkele obstakels die een verdere ontwikkeling in de weg staan, stelt de studie. De overgang van de 3D-printing van prototypes naar grotere industriële reeksen loopt niet altijd vlot. Een ander euvel is dat er geen certificering bestaat voor geprinte producten.

3.000
3D-printing
3D-printing zit in de lift. Tegen 2024 verdubbelt het aantal jobs van 1.500 naar 3.000.

Mommer: 'De doorstroming van de innovatie in 3D naar de algemene industrie loopt trager dan verwacht. Bedrijfsleiders en ingenieurs zien niet altijd de opportuniteiten of de toegevoegde waarde van 3D, ondanks het feit dat het een mature business is. Bedrijven moeten nieuwe reflexen ontwikkelen om met 3D om te gaan. We hebben wereldspelers in huis maar we moeten meer focussen op de verdere industrialisering van die innovaties.'

Veel bedrijven ervaren 3D nog altijd als superinnovatief of disruptief. 'Vaak slagen bedrijven er ook niet in een goede 'return on investment' te berekenen', zegt Mommer. 'De kosten om producten te printen zijn veel hoger dan de traditionele productie, maar men vergeet vaak het totale plaatje. Om te spuitgieten moet je matrijzen laten maken, dat kost ook geld. Ook transportkosten worden vaak niet meegerekend als men de vergelijking maakt. Tegelijk merken we wel dat veel ondernemingen 3D beschouwen als complementair aan hun traditionele productie.' 

Jobvernietiging

Of 3D veel jobs zal vernietigen? Mommer gelooft van niet: 'Je hebt nog altijd mensen nodig om de machines te bedienen, om het ontwerp, de engineering en de postproductie te doen. 3D zal niet alle productie vervangen.'

3D-printing wordt vooral toegepast in de luchtvaart, de ruimtevaart en de defensie, in de autosector en in de gezondheidszorg. 'In die laatste sector zijn er enorme mogelijkheden op het vlak van maatwerk en personalisering', zegt Mommer. 'Kijk naar de productie van brillen, lenzen, hoorapparaten, medische implantaten en protheses. Ik denk dat de mogelijkheden daar nog onderschat worden.'

De wereldwijde 3D-printingmarkt werd vorig jaar geschat op 9,3 miljard dollar, 18 procent meer dan vorig jaar. Tegen 2022 zou die stijgen naar 20 miljard. Mommer schat de bijdrage of de marktwaarde van de Belgische industrie aan de totale 3D-economie nu op 3 à 3,5 procent. 'Niet slecht voor een kleine landje als België.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect