Gerechtelijk dossier kost Keyware-CEO de kop

Stéphane Vandervelde, de CEO van Keyware. ©rv doc

Keyware zet zijn topman Stéphane Vandervelde aan de deur. Dat gebeurt nadat de beurswaakhond FSMA verdachte transacties tussen de topman en het bedrijf aan het gerecht heeft gemeld.

De Tijd had enkele weken geleden naar buiten gebracht dat de CEO van Keyware onder druk van de revisor zo'n 2 miljoen euro had moeten terugbetalen aan de leverancier van betaalterminals. Er stroomde zonder afdoende verantwoording geld naar de topman en aan hem gerelateerde bedrijven.

De beurswaakhond FSMA nam kennis van de forensische audit die in opdracht van de raad van bestuur van Keyware werd opgesteld over de transacties. Op basis van de conclusies van die audit en van haar eigen bevindingen over de financiële verslaggeving van Keyware besloot de FSMA een dossier te overhandigen aan het gerecht.

De raad van bestuur, die in de loop van 2019 grotendeels vernieuwd is, had tot nu toe het vertrouwen behouden in Stéphane Vandervelde. Voorzitter Guido Van der Schueren onderstreepte enkele weken geleden dat er sprake was van onregelmatigheden en niet van fraude.

Maar de overhandiging van het dossier aan het gerecht heeft Van der Schueren en de raad van bestuur tot andere inzichten gebracht. Kort na het communiqué van de beurswaakhond stuurde ook Keyware een persbericht uit. CEO Vandervelde wordt de laan uitgestuurd. Van der Schueren neemt ad interim de honneurs waar.

De betaalterminalspecialist zegt in de mededeling dat de beslissing 'geen negatieve financiële gevolgen heeft' en dat de terugbetaling van de gelden die doorgesluisd zijn naar met de ex-CEO gelinkte bedrijven van kracht blijft. 'Deze beslissing draagt ertoe bij om de principes van deugdelijk bestuur bij Keyware als genoteerde vennootschap te herstellen.'

We hebben - later dan het moest, dat geef ik toe - bedrijfseconomisch het nodige gedaan. Alles wat scheef zat, is rechtgetrokken.
Guido Van der Schueren
Voorzitter raad van bestuur Keyware

Hebben de raad van bestuur en zijn voorzitter niet te lang gedraald om de problemen aan te pakken? 'We hebben - later dan het moest, dat geef ik toe - bedrijfseconomisch het nodige gedaan', reageert Van der Schueren. 'Alles wat scheef zat, is rechtgetrokken.' Volgens onze informatie zijn de onregelmatigheden de raad van bestuur in februari ter ore gekomen.

Een van die zaken is het contract van Keyware met de vennootschap van Laurent Vandervelde, bij Keyware verantwoordelijk voor de Duitse markt. De Tijd vernam dat zijn variabele vergoeding over 2020 is 'gecorrigeerd'. De overeenkomst voor het lopende jaar ligt op de tafel van het remuneratiecomité, dat een marktstudie heeft laten maken over de salarissen voor kaderfuncties.

Leningen

De bal ging een tijdje geleden aan het rollen na een controle door de beurswaakhond FSMA. Die signaleerde onregelmatigheden die tot dan toe onder de radar waren gebleven aan de raad van bestuur.

Die onregelmatigheden hebben onder meer betrekking op leningen van Keyware aan zijn CEO waarover onvoldoende documentatie bestond. De situatie duurde een drietal jaar. Om ze recht te trekken moet Vandervelde 1,28 miljoen euro terugstorten aan Keyware. Dat bedrag komt overeen met de totale som die ontleend was.

In het dossier is onder meer sprake van de verkoop van bedrijfswagens door Keyware aan Puttemans Automobiles zonder een verdere marktbevraging. Stéphane Vandervelde is de topman van Puttemans, zijn zoon is er bestuurder.

Er is ook sprake van uitgaven door Keyware waarvoor er geen of onvolledige verantwoording was. Het gaat om uitgaven voor bonusschema's, zitpenningen en onkosten- en verplaatsingsvergoedingen. En er is de verkoop van bedrijfswagens aan het bedrijf Puttemans Automobiles zonder een verdere marktbevraging. Omdat Stéphane Vandervelde gedelegeerd bestuurder is van Puttemans en zijn zoon Laurent er bestuurder is, was zo'n marktbevraging geen overbodige luxe.

In dat dossier moet Vandervelde 654.080 euro - in verschillende schijven, verhoogd met rente - terugbetalen aan Keyware. De totale terugbetaling bedraagt 1,93 miljoen euro. Keyware boekte vorig jaar 13 miljoen euro omzet.

Vandervelde bezit 10 procent van Keyware. Voorzitter Van der Schueren is met 47,5 procent de referentieaandeelhouder.

Think Media

Door de onregelmatigheden bij Keyware kwam indirect ook een ander dossier bovendrijven waarbij Guido Van der Schueren via zijn vennootschap Parana Management betrokken is: Think Media.

De curatoren van het failliete bedrijf blijken de hele raad van bestuur eind 2019 gedagvaard te hebben voor bestuursfouten, gaande van de laattijdige neerlegging van de jaarrekeningen tot de verkoop van aandelen van dochterbedrijven tegen een te lage prijs, 'onverantwoorde en lichtzinnige kredietverlening' aan dochterbedrijven, enzovoort. Van der Schueren was van 2010 tot het faillissement in 2016 bestuurder van Think Media.

Een rode draad zien tussen Keyware en Think Media is een brug te ver, meent Van der Schueren. 'Dat is spijkers op laag water zoeken. De volledige raad van bestuur is hierin betrokken en de bestuurders zijn niet altijd goed ingelicht geweest.' De pleidooien in de rechtszaak zijn pas binnen een jaar gepland.

De curatoren van Think Media eisen niet minder dan 5,9 miljoen euro van de bestuurders. Als men rekening houdt met een gerelateerde dagvaarding, loopt dat bedrag op tot ongeveer 9,5 miljoen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud