interview

De Witte: 'De bazen blijven niet buiten schot bij Barco'

Jan De Witte, CEO van Barco: 'We moeten efficiënter worden.' ©Wouter Van Vooren

De beeldvormingsspecialist Barco kondigde onverwacht een herstructureringsplan aan. CEO Jan De Witte wil zo het bedrijf wendbaarder en klantgerichter maken. ‘We moeten ons organiseren als softwarebedrijf.’

Het is van 2008 geleden dat Barco   een herstructurering doorvoert. In Europa en de Verenigde Staten staan 240 bediendejobs op de tocht, in Kortrijk 55. De arbeiders blijven buiten schot. De geviseerde diensten zijn de afdelingen die software ontwikkelen, marketing, service en productmanagement. Barco stelt wereldwijd 3.600 mensen tewerk, van wie een derde in Kortrijk.

De reorganisatie past in het ‘Focus to Perform’-plan dat CEO Jan De Witte bij zijn aanstelling twee jaar geleden uitrolde. Het focust op het opvoeren van de winstgevendheid door inefficiënties uit de organisatie te halen.

Die aanpak volgt op de jarenlange groei, voornamelijk dankzij digitale cinemaprojectoren, die Barco onder de vleugels van voorganger Eric Van Zele naar een omzet van 1 miljard euro bracht. De jongste jaren en kwartalen zitten de verkoop en de bestellingen niet meer in de lift, omdat het wachten is op de bioscopen die overstappen naar laserprojectoren. 

Geen botte kostenbesparing

De Witte ontkent dat het om een botte kostenbesparing gaat. ‘Het is een oefening om de niet-efficiënte activiteiten eruit te halen die het bedrijf traag maken. We focussen daarbij niet op de functies. De ingrepen worden evenredig verdeeld over de verschillende lagen, de bazen blijven niet buiten schot.’

De vakbonden reageren not amused op de eerste herstructurering in tien jaar. De Witte sprak hen woensdag toe.

Dewitte: 'Ze begrijpen dat het een beslissing is vanuit de ambitie Barco’s leiderschap te vrijwaren en zelfs te versterken. Als je die ambitie hebt, moet je de organisatie almaar verbeteren om de concurrentie voor te blijven. Zeker in de technologiesector. Vroeger kon je jaren teren op een technologie, vandaag is een innovatie na twee jaar al achterhaald.’

Zij die getroffen worden, zullen die beslissing niet begrijpen.

De Witte: ‘Ze zullen die niet in hun hart dragen, nee. Maar het vertrouwen is er dat we naar oplossingen willen zoeken. We geven het sociaal overleg alle kansen.’

Hoeveel van de 240 bedreigde werknemers kunnen bij Barco een andere job krijgen?

De Witte: ‘Daar ik me nog niet over uitspreken.’

Is dit plan een noodingreep om de winstdoelstelling voor 2020 - 12 à 14 procent marge - te halen?

De Witte: ‘Dit plan heeft weinig te maken met het behalen van financiële doelstellingen op de korte termijn. De doelstellingen ervan liggen al twee jaar op tekentafel. In die periode hebben we inefficiënties blootgelegd. Door die te verwijderen, versterken we onze innovatieve slagkracht en maken we tegelijk het bedrijf wendbaarder en klantgerichter.’

De ingrepen zijn nodig om Barco beter te laten inspelen op veranderende markttrends. Wat bedoelt u daarmee?

Als we Barco wendbaarder en effectiever willen maken, dan is dat om extra marktaandeel te winnen en om meer klanten nog beter te bedienen.
Jan De Witte
CEO Barco

De Witte: ‘In de technologiesector wordt software almaar belangrijker. Barco doet al veel software, maar het moet zich ook organiseren als een softwarebedrijf.’

‘De platformontwikkeling groeperen we in één wereldwijde organisatie met zwaartepunt in India, waar die ontwikkeling al grotendeels gebeurt. De applicaties die we samen met de klanten maken, worden op verschillende locaties gecentraliseerd: voor Healthcare en ClickShare is dat Kortrijk, voor controlekamers is het Karlsruhe.’

In China werft u 150 mensen aan, India krijgt een centrale rol in software. Verschuift Barco als globale speler naar de groeilanden?

De Witte: ‘Dit is geen verschuiving. Het gaat om het verder uitbouwen van onze positie daar. Om het goed te doen in China, heb je lokale aanwezigheid nodig. De tijd dat je alles kon ontwikkelen en produceren buiten China om het vervolgens daar te importeren is lang voorbij.’

De kostenbesparingen zullen worden geherinvesteerd. Om hoeveel geld gaat het? En in welke domeinen? 

De Witte: ‘Netto, na aftrek van de herinvesteringen, zullen we de kosten tegen 2020 jaarlijks met 20 miljoen drukken. We investeren aanzienlijke bedragen in de uitbouw van softwarecapaciteit, technologieën als laserprojectie en de ontplooiing van activiteiten in China.’

U focust al twee jaar op het verhogen van marges via efficiëntiewinsten. Wanneer wordt de winst weer aangezwengeld dankzij groei van de omzet?

De Witte: ‘Het plan staat in de eerste plaats in het teken van het versterken van onze positie, en dus ook in het teken van groei. Als we Barco wendbaarder en effectiever willen maken, dan is dat om extra marktaandeel te winnen en om meer klanten nog beter te bedienen. Een versterking van de groei op termijn zal dan ook een motor zijn voor een verbeterde winstgevendheid.’

De omzetgroei moet in de eerste plaats van de upgrade naar laserprojectoren komen. Maar het is daar al kwartalen lang wachten op Godot.

De Witte: ‘Die perceptie wil ik toch wat corrigeren. We noteren zowel in Healthcare als in de Enterprise-divisie een groei die zich stapsgewijs versterkt. In Entertainment kampen we enerzijds met een dalende markt in China, maar de regio’s Europa en Amerika tekenden wel groei op in het derde kwartaal, grotendeels door de extra vraag naar laserprojectoren.’

‘We verwachten die groeitrends de komende jaren door te zetten in de hele organisatie. Vergeet ook niet dat we de voorbije twee jaar een aantal producten hebben afgebouwd, wat omzet heeft gekost. We compenseren dat met een gezondere, groeiende activiteit. Het herstructureringsplan dient om die groei aan te zwengelen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud