Families willen greep op Bekaert verstevigen

Bekaert is een van de belangrijkste producenten van staalkoord voor autobanden. ©Bloomberg

De staalkoord- en staaldraadproducent Bekaert wil het dubbel stemrecht invoeren. Als het wordt goedgekeurd, krijgen de familiale aandeelhouders de meerderheid van de stemrechten in handen.

De familiale aandeelhouders van Bekaert dienden begin mei een voorstel in bij de raad van bestuur voor de invoering van dubbel stemrecht. Dat zou worden toegekend aan alle aandelen die minstens twee jaar ononderbroken op naam van dezelfde aandeelhouder in het aandelenregister zijn ingeschreven.

De essentie

  • De familiale aandeelhouders van Bekaert dienden een voorstel in bij de raad van bestuur voor de invoering van dubbel stemrecht.
  • Als dat er komt, krijgen de familiale aandeelhouders 55 procent van de stemrechten in handen.
  • Volgens de staaldraadproducent is het dubbel stemrecht een middel 'om de langetermijnvisie en de loyauteit van aandeelhouders te belonen'.

De familiale aandeelhouders van Bekaert - verenigd in de (fiscaalvriendelijke) Stichting Administratiekantoor (stak) Bekaert - bezitten 20,5 miljoen van de 60,4 miljoen aandelen. Dat komt overeen met een belang van 34 procent. Daarnaast zijn er nog 190 nominatief geregistreerde aandeelhouders. Die hebben samen een belang van 3 procent.

Als het dubbel stemrecht wordt goedgekeurd, krijgen de familiale aandeelhouders 55 procent van de stemrechten in handen. 'De families willen hun greep op het bedrijf verstevigen', zegt Patrick Millecam van de fondsenbeheerder Value Square. 'Het dubbel stemrecht wordt vooral gebruikt bij bedrijven waarin de referentieaandeelhouder een belangrijk belang, maar geen meerderheid heeft. Het is onder meer een goedkope manier om een eventueel vijandig bod te blokkeren, al moeten we daar bij Bekaert geen speciale reden achter zoeken.'

Millecam is geen voorstander van het dubbel stemrecht. 'We zijn voor het principe één aandeel, één stem. Dat is belangrijk omdat je als niet-familiale investeerder meer je stem kan laten gelden als je de indruk krijgt dat met bepaalde dingen een loopje wordt genomen. We stemmen als fondsenbeheerder in het belang van al onze klanten en stemmen dus altijd tegen dubbel stemrecht.'

Het dubbel stemrecht is een middel om de langetermijnvisie en de loyauteit van aandeelhouders te belonen.
Raad van bestuur Bekaert

Veel internationale institutionele beleggers kanten zich tegen het dubbel stemrecht omdat het de minderheidsaandeelhouders nog meer in de verdrukking brengt. Norges Bank Investment Management - het bekende Noorse staatsinvesteringsfonds dat meer dan 1.000 miljard euro onder beheer heeft - laat er in zijn stemrichtlijnen geen twijfel over bestaan: 'Eén aandeel moet recht geven op één stem.' De voorstanders zeggen dan weer dat dubbel stemrecht een manier kan zijn om bedrijven toe te laten een langetermijnstrategie uit te stippelen.

Het dubbelstemrechtvoorstel wordt op 15 juli voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van Bekaert. Voor de goedkeuring is een tweederdemeerderheid nodig. Als het wordt goedgekeurd, zal het voor het eerst worden toegepast op de algemene vergadering van 2022.

Loyauteit

Bekaert zegt dat het dubbel stemrecht een middel is 'om de langetermijnvisie en de loyauteit van aandeelhouders te belonen'. De familiale aandeelhouders hebben al lang een stevige controle over het bedrijf. In de raad van bestuur zitten zeven familiale bestuurders of die door de families zijn voorgedragen. Vanaf volgend jaar wordt dat teruggeschroefd naar vijf en komt er een gelijke verdeling tussen de onafhankelijke bestuurders en de familiale bestuurders.

De Bekaert-families zijn al lang ontevreden over de winstmarges van het bedrijf en de te lage aandeelhouderswaarde die wordt gecreëerd. Twee jaar geleden begeleidden ze voorzitter Bert De Graeve naar de uitgang. Begin vorig jaar moest ook CEO Matthew Taylor de baan ruimen. De Oostenrijkse interim-CEO Oswald Schmid werd dit jaar beloond met een permanent CEO-schap omdat hij het bedrijf succesvol door de coronaperiode had geloodst. Hij profiteerde van het werk van Taylor en ging nog meer op de kleintjes letten. Dat leidde tot het beste kwartaal ooit.

Picanol, Tessenderlo, IBA, GBL en Lotus Bakeries werken eveneens met dubbel stemrecht.

Toch rijzen bij tal van belanghebbenden vragen of Schmid wel de juiste man is op de juiste plaats. Op de online algemene vergadering woensdag kwam Schmid weinig begeesterend over. Hij had het over 'waardecreatie voor alle stakeholders' en het 'engagement naar de werknemers'. Over de 160 ontslagen in ons land repte hij met geen woord. Voor een toekomstvisie verwees hij naar de beleggersdag van 28 mei. Er werden twee vragen gesteld. De aandeelhouders lijken tevreden over Schmid. Zijn vergoeding als CEO kon op 100 procent van de stemmen rekenen.

Bekaert is niet het eerste bedrijf dat het dubbel stemrecht invoert sinds ons land dat op 1 mei 2019 mogelijk maakte. Picanol en Tessenderlo, waar Luc Tack de plak zwaait, voerden het in, net als de koekjesfabrikant Lotus Bakeries, waar de familie Boone via haar stak meer dan 77 procent van de stemrechten bezit. Andere bedrijven met dubbel stemrecht zijn de specialist in protontherapie IBA, de Frère-holding GBL en de failliete modegroep FNG.

Bekaert zet recordkwartaal neer

De West-Vlaamse staaltechnologiegroep Bekaert heeft naar eigen zeggen het beste kwartaal ooit achter de rug. De omzet steeg met 16 procent naar 1,13 miljard euro, beter dan de 1,03 miljard die de analisten verwachtten.
De belangrijkste twee afdelingen, rubberversterking (staalkoord om banden te versterken) en staaldraadtoepassingen - beide goed voor 80 procent van de omzet - groeiden organisch met 23 en 22 procent. 'De verkoopvolumes in rubberversterking overtreffen het precoronapeil', verklaarde CEO Oswald Schmid.
De sterke groei is deels te danken aan de prijsverhogingen die Bekaert doorvoerde om de fors duurdere grondstoffenfactuur (walsdraad) door te rekenen. Schmid, die tijdens de pandemie een cashbuffer aanlegde van 1 miljard euro, verwijst ook naar hogere verkoopvolumes en een gunstige prijsmix.

Voor een update over de winst is het wachten tot de beleggersdag van 28 mei. Schmid voorspelde in maart voor 2021 minstens 4 miljard omzet en een marge die nog een half procentpunt hoger zou liggen dan de 7,2 procent over 2020. Enig getokkel op de rekenmachine leert dat de groep ruim 300 miljoen bedrijfswinst voorspelt, ruim meer dan de 272 miljoen over 2020. Analisten legden de lat voor het kwartaalrapport al op 319 miljoen. (KVS)

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud