Revisor stelt vraagtekens bij overleven Option

©Jan De Meuleneir

Deloitte hekelt gebrek aan informatie van management en raad van bestuur technologiebedrijf.

Option dropte eerder deze week een digitale versie van zijn jaarverslag op zijn site. Daarin ontbrak het verslag van de commissaris, zeg maar het oordeel van de revisor. Technisch probleem? Niet-definitieve versie? Wrijvingen tussen de revisor en het bedrijf? De Option-top noch revisor Deloitte was bereikbaar om commentaar te geven bij het voorval.

Vrijdagmorgen verscheen een versie mét het verslag van de revisor, Deloitte. En die is op z'n minst opmerkelijk te noemen. Hij onthoudt zich niet enkel van elk oordeel over de jaarrekening van Option, maar laat ook zich ook pessismistisch uit over de overlevingskansen van het technologiebedrijf, dat opnieuw in acute geldnood zit.

'Wij waren niet in staat om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om een basis voor het controle-oordeel over de geconsolideerde jaarrekening te verschaffen', luidt het in de verklaring van de revisor.

'We hebben niet de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.' Het gebrek aan informatie betreft onder meer de pensioenplannen van Option, technische elementen van de geconsolideerde jaarrekening. Deloitte merkt ook op dat de toelichtig over de obligatieleningen van het bedrijf niet voldoet aan de geldende boekhoudkundige standaarden.

Levenslijn

Belangrijke schuldeisers zegden in maart 2,6 miljoen euro aan overbruggingskredieten toe, zodat het noodlijdende bedrijf aan zijn verplichtingen in het eerste halfjaar van 2017 kon voldoen. Daarvan is 1 miljoen euro nog niet gestort. Het resterende miljoen euro is cruciaal voor de verlichting van de kortetermijnbehoeften aan liquide middelen in de komende weken.

Maar zelfs als het achterblijvende miljoen binnenrolt, is er nog niet genoeg geld in kas voor de tweede jaarhelft. Het bedrijf zal niet anders kunnen dan uitstel van betaling te vragen aan leveranciers en schuldeisers.

Volgens de revisor hangt de voortzetting van de activiteiten af van verschillende elementen:

  • Het realiseren van de kasprojecties over het komende jaar én het verkrijgen van het resterende krediet van 1 miljoen nog voor de zomer;
  • Het bereiken van een positieve operationele kasstroom (ebitda) in de tweede jaarhelft, zoals vooropgesteld in het businessplan voor dit jaar;
  • Het succesvol heronderhandelen van afbetalingsplannen met leveranciers en andere kredietverstrekkers;
  • Het verzekeren van een voldoende kredietlijn ter financiering van de bijkomende werkkapitaalbehoefte als gevolgd van de gebudgeteerde omzetgroei voor de tweede helt van 2017 en daarna

Deloitte is duidelijk: 'Indien aan die voorwaarden niet tijdig én cumulatief wordt voldaan, dan is er een fundamentele onzekerheid inzake de continuïteit van de groep.' Een straffe woordkeuze door een revisor.

Ter herinnering: Jan Callewaert, jarenlang de kapitein van Option, is sinds woensdag bovendien geen CEO meer, staat wat verdoken in het verslag. Voorzitter Eric Van Zele neemt over tot een nieuwe CEO gevonden is. Eerder dit jaar had Option laten weten dat Callewaert een stap terug zou doen, maar het gebeurt vroeger dan verwacht. Hij zal zich voortaan concentreren op de verkoop en business development.

Het is de derde keer op rij dat de revisor twijfels heeft bij het bedrijf en zich onthoudt. Vorig jaar had Deloitte ook al vragen bij de snel afnemende kaspositie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud