Dinsdag staking bij Proximus

Kopzorgen voor Proximus-CEO Dominique Leroy. ©BELGA

Na de aankondiging van het herstructureringsplan lijkt de actiebereidheid bij de vakbondsleden groot.

De christelijke vakbond ACV roept het personeel van Proximus op dinsdag te staken tegen het herstructureringsplan bij het telecombedrijf, waarbij 1.900 banen worden bedreigd. De vakbond roept alle werknemers op dinsdag naar de Proximus Towers in Brussel te komen.

'Onze militanten willen een signaal geven. Ze willen respect', zegt ACV-secretaris Ben Coremans. De christelijke bond gaat ervan uit dat de actie in gemeenschappelijk front wordt gevoerd. De socialistische bond ACOD verklaart al mee te doen.

Actiebereidheid

De vakbonden bij het telecombedrijf hadden donderdagochtend uit voorzorg al een stakingsaanzegging ingediend, nadat Proximus   het banenverlies had bevestigd. Toen koppelden ze daar expliciet geen stakingsoproep aan. 'De stakingsaanzegging dient alleen om werknemers die emotioneel reageren in te dekken', klonk het.

Nu wordt toch overgegaan tot een algemene mobilisatie om het werk neer te leggen. Dat kan erop wijzen dat de actiebereidheid onder die werknemers groot is. Wat de impact op de klanten zal zijn, is op dit moment nog moeilijk in te schatten. Mogelijk kan de staking voor hinder zorgen bij winkels van Proximus en de call centers. 

Strategische oproep

De oproep komt er niet toevallig. De dag ervoor, maandag om 13 uur, is overleg gepland tussen de vakbonden en de federale regering, met onder meer premier Charles Michel (MR). De stakingsaankondiging zet meteen druk op die vergadering, waaraan ook minister van Werk Kris Peeters (CD&V) en minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) deelnemen. De Belgische staat heeft iets meer dan de helft van Proximus in handen.

Dinsdag, de dag van de staking dus, is er opnieuw een ontmoeting met de top van het bedrijf. 'We hopen van de directie te horen dat ze heeft geluisterd naar het personeel en de regering, en dat het plan wordt herzien', zegt ACOD-vakbondssecretaris Bart Neyens. 'Horen we dat niet, vrees ik voor een moeilijke start van het sociaal overleg.'

Namenlijsten

Over de details van het herstructureringsplan, dat behalve in 1.900 afvloeiingen ook 1.250 aanwervingen voorziet, is er nog weinig duidelijkheid, zeggen de bonden.

'In de wandelgangen wordt wel gezegd dat Proximus al volledige lijsten heeft met diensten en namen van werknemers die getroffen zijn door de herstructureringsplannen', zegt de ACOD'er.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect