Brugpensioen bij Proximus kan pas vanaf 59 jaar

©Photo News

Brugpensioen bij het telecombedrijf Proximus kan vanaf 59 jaar, maar enkel voor contractuelen en na het fiat van de federale regering.

De telecomoperator Proximus schrapt de komende drie jaar 1.900 banen, maakte het bedrijf donderdagochtend bekend. De directie start het overleg met de vakbonden over hoe die ontslagronde op de sociaal meest aanvaardbare manier kan worden doorgevoerd.

Een zachte sanering kan gebeuren door mensen die met pensioen gaan of vertrekken niet te vervangen. Maar omdat het over een grote ontslagronde gaat, is meer nodig. En zo komt het brugpensioen in beeld.

Brugpensioen op 59

In verschillende media werd gewag gemaakt van brugpensioen vanaf de leeftijd van 58. Volgens de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) is dat niet correct. ‘Volgens de huidige regels is het pas mogelijk vanaf 59 jaar’, klinkt het.

De sociale partners in de Groep van Tien zouden de leeftijdsvoorwaarde tijdens het sociaal overleg over de loonopslag, dat aan de gang is, voor dit jaar wel nog kunnen verlagen naar 58 jaar.

De vakbonden dringen daar op aan, maar de werkgeversorganisaties zijn niet meteen geneigd om toe te geven. Te meer omdat de regering-Michel in de arbeidsdeal afsprak om zo’n verlaging onmogelijk te maken. Door de val van de regering werd dat verbod evenwel niet officieel goedgekeurd.

Enkel de contractuele werknemers van Proximus kunnen met pensioen gestuurd worden, bij de werknemers-ambtenaren kan dat niet.

Sowieso is Proximus als overheidsbedrijf een geval apart. In principe bestaat het systeem van brugpensioen er niet. Bij het telecombedrijf kan er wel een beroep op worden gedaan, maar enkel als de bedrijfstop en de vakbonden een sociaal plan indienen bij de regering en de ministerraad het licht op groen zet.

Bovendien kunnen enkel contractuele werknemers van Proximus met pensioen worden gestuurd. Voor werknemers met een ambtenarenstatuut is dat niet mogelijk, meldt de RVA.

Vertreksysteem voor oudere werknemers

Het brugpensioen werd in de jaren 80 in het leven geroepen om 45-plussers van de arbeidsmarkt te laten verdwijnen en jongeren een kans te geven. Door de jaren heen is er veel aan het stelsel gewijzigd, maar het blijft een manier om oudere werknemers op een galante manier te laten vertrekken.

50
Brugpensioen
Enkele jaren geleden was brugpensioen op 50 jaar nog mogelijk. Vandaag is dat pas op 59 jaar.

Werknemers kunnen op verschillende manieren met brugpensioen gaan. Er is het brugpensioen voor wie dicht bij zijn pensioen staat en veel jaren op de teller heeft staan of voor mensen die zwaar werk hebben verricht. En er is het brugpensioen bij bedrijfssluitingen of herstructureringen, waar bij Proximus sprake van is.

Officieel heet het brugpensioen al enige tijd het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT). Het komt erop neer dat een bedrijf een oudere werknemer ontslaat, zodat hij een werkloosheidsuitkering kan aanvragen. Daarbovenop krijgt hij tot zijn pensioen een bedrijfstoeslag, die de voormalige werkgever blijft betalen.

De voorbije regeringen trokken de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden op. Enkele jaren geleden kon brugpensioen bij herstructureringen nog op 50 jaar. De regering-Di Rupo en de regering-Michel hebben die leeftijdsvoorwaarde geleidelijk opgetrokken naar 59 jaar vandaag. Vanaf volgend jaar kan brugpensioen bij herstructureringen pas vanaf 60 jaar.

Minder bruggepensioneerden

Door al die inspanningen is het aantal bruggepensioneerden fors teruggevallen. In het begin van het decennium waren liefst 120.000 mensen met brugpensioen, in november waren er dat nog een dikke 70.000. Vooral de jongste jaren is hun aantal fors afgenomen.

Bruggepensioneerden moeten niet actief naar werk zoeken, maar een werkaanbod wel aanvaarden.

Bovendien is het brugpensioen niet langer vrijblijvend. Uitgezonderd degenen die heel dicht bij hun pensioen staan of een heel lange loopbaan achter de rug hebben, moeten bruggepensioneerden beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Het gaat om aangepaste beschikbaarheid, wat betekent dat bruggepensioneerden niet actief naar werk moeten zoeken maar wel moeten ingaan op een werkaanbod. Vooralsnog komt die activering niet echt van de grond, al zijn bruggepensioneerden met specifieke en moeilijk te vinden competenties wel gegeerd op de arbeidsmarkt.

Bijzonder omstreden

Toch blijft het brugpensioen bijzonder omstreden. Vanuit politieke hoek - onder meer bij Open VLD en de N-VA - wordt gesteld dat brugpensioen bij Proximus een bijzonder slecht signaal zou zijn op het moment dat bedrijven om arbeidskrachten schreeuwen.

De vraag is of Open VLD kan instemmen met brugpensioen bij Proximus.

Open VLD en de N-VA zijn er, toen ze samen in de regering zaten, evenwel niet in geslaagd de coalitiepartners CD&V en MR te overtuigen van het afschaffen van het systeem. Daardoor werd voor een uitdoofscenario gekozen, waarbij het brugpensioen vanaf volgend jaar nooit meer voor 60 jaar kan worden aangevraagd.

De vraag is of Open VLD kan instemmen met een eventueel sociaal akkoord bij Proximus over het brugpensioen. In de partij wordt gewezen op andere opties, zoals werknemers betalen en hen tot hun pensioen thuis te laten zitten. Daarop moet het bedrijf een activeringsbijdrage betalen aan de staat.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud