Europa geeft fiat aan pyloontaks

©Photo News

Steden en gemeenten mogen van Europa een taks heffen op het plaatsen van een zendmast op hun grondgebied. Dat is slecht nieuws voor de telecomoperatoren.

De uitspraak van het Europees Hof van Justitie is verrassend. Het Hof gaat immers regelrecht in tegen zijn eigen advocaat-generaal die afgelopen zomer nog bepaalde dat de pyloontaks tegen de Europese regels zondigt.

Het Hof stelt dat taksen op gsm-infrastructuur niet noodzakelijk strijdig zijn met het Europees recht.

De uitspraak komt er na verzet van de telecomoperator BASE tegen de belasting die de stad Bergen oplegt voor het plaatsen van een zendmast. De mobiele operator achtte de belasting in strijd met de zogenaamde machtigingsrichtlijn die de toegang regelt tot infrastructuur.

Het is nu aan de Bergense handelsrechtbank om een uitspraak te doen, maar het Europees arrest voorspelt weinig goeds voor BASE en de andere operatoren. Die hebben in andere rechtszaken de krachten gebundeld. In hun strijd tegen de omstreden Waalse en Brusselse pyloontaks hoeven ze alvast van Europa geen steun te verwachten.

Reacties

BASE houdt het bij een droge 'we analyseren het arrest'.

Proximus toont zich mondiger:  'Jaarlijks wordt onze gsm-infrastructuur voor vele tientallen miljoenen euro's belast door provincies, gemeenten, en recentelijk ook door het Waalse Gewest. Die belastingen betekenen een gevoelige beperking van de budgetten die kunnen worden vrijgemaakt voor de verdere verbetering en uitbreiding van de communicatie-infrastructuur. En van de mogelijkheid om een beleid te voeren dat de mobiele gebruikers ten goede komt.'

De strijd is volgens de Belgische marktleider nog niet gestreden: 'De uitspraak van vandaag doet geen afbreuk aan andere juridische argumenten die Proximus kan inroepen tegen de belastingreglementen.'

Proximus, Mobistar en BASE hebben tot vandaag nog geen cent taks op hun zendmasten betaald. In Vlaanderen is een pyloontaks sinds een rondzendbrief van toenmalig minister Dirk Van Mechelen (Open VLD) uit den boze.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud