Europa plaatst vraagtekens bij tarieven kabeltoegang

Michael Trabbia, de topman van Orange Belgium. ©Tim Dirven

Orange Belgium kraait victorie nu de Europese Commissie enkele bedenkingen heeft geuit bij de tarieven die de Belgische telecomregulatoren voorstellen voor kabeltoegang.

Daarmee zijn we in een nieuw hoofdstuk aanbeland in een al jaren aanslepende discussie over de groothandelstarieven die telecomspelers moeten betalen aan kabeloperatoren. De CRC, het overlegorgaan van de telecom- en mediaregulatoren in ons land, publiceerde vorige maand nog een ontwerpbesluit over die tarieven. Om die tarieven vast te leggen, moeten de toezichthouders rekening houden met twee belangen: het bevorderen van de concurrentie door zoveel mogelijk spelers op de kabel te krijgen, versus het beschermen van de inkomsten en de investeringen van de kabeloperatoren. 

De tarieven die de CRC vorige maand voorstelde, waren niet naar de zin van Orange Belgium . Dat zegt een meer betaalbare kabeltoegang nodig te hebben om op gelijke voet te kunnen spelen met concurrenten Proximus en Telenet. De tarieven moesten wel nog worden voorgelegd door de Europese Commissie.

'Risico op overcompensatie'

Die plaatste maandag enkele vraagtekens bij de voorgestelde tarieven. Europa erkent dat kabeloperatoren een extra marge bovenop hun vaste kosten mogen aanrekenen om toekomstige nieuwe investeringen te kunnen dragen. 'Maar er bestaat een mogelijk risico op overcompensatie (...) die de groothandelsprijzen disproportioneel de hoogte in kunnen sturen'. De Commissie vraagt de CRC daarom om dat deel van de tariefstructuur nog eens tegen het licht te houden.

In de berekeningsmethode voor de groothandelstarieven gaat men er ook vanuit dat de kabeloperatoren - op Telenet na - nog gedurende een lange periode analoge tv zullen aanbieden. Europa vraagt om na te gaan of dat ook effectief het geval is, en of dat dan ook moet worden verrekend in de groothandelstarieven. 

Nieuw voorstel

Het advies van de Europese Commissie is niet binden. Maar operatoren moeten er volgens de Europese rechtspraak wel zoveel mogelijk rekening mee houden. 

In een persbericht roept Orange Belgium de Belgische telecomregulatoren alvast op om dringend rekening te houden met de Europese bemerkingen en om met een nieuw voorstel op de proppen te komen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud