Advertentie

Europa wil veilig 5G maar sluit Huawei niet uit

©EPA

De Europese Commissie vraagt de lidstaten nog voor de zomer de veiligheidsrisico's van de infrastructuur voor de supersnelle 5G-netwerken te analyseren. Maar een ban van het Chinese Huawei komt er niet.

De Europese leiders pleitten op de top van vorige week voor een 'gezamenlijke aanpak van de veiligheid van 5G-netwerken'. Europa wil  in de wereldklasse spelen van de digitale economie. Maar aan die omschakeling naar de supersnelle netwerken hangt een behoorlijk veiligheidsrisico. De Chinese netwerkleverancier Huawei met name ligt zwaar onder vuur in de Verenigde Staten, omwille van de verplichte samenwerking met de Chinese geheime diensten. 

Als Europa niet uiteen gespeeld wil worden, zijn afspraken, overleg en wetgeving nodig om een sluitende  beveiliging van de 5G-netwerken in Europa te garanderen. Een cyberaanval of een kwetsbare plek in het toekomstig netwerk in één lidstaat, raakt immers de Europese Unie als geheel, zo zegt de vice-voorzitter van de Europese Commissie, Andrus Ansip.

5G wordt de digitale loodgieterij voor onze onderling verbonden levens.
Julian King
EU-commissaris voor Veiligheid

De 5G-netwerken gaan immers de ruggengraat vormen van de samenleving en economie. 5G is niet langer gewoon een communicatiekanaal tussen twee mensen, maar stuurt ook entertainment aan, de hospitalen, wagens die met elkaar praten en de productie- plus de controlelijnen in fabrieken. De netwerken zullen zo ook kritieke sectoren als energie, transport, bankieren en de medische wereld aansturen. '5G wordt de digitale loodgieterij van onze onderling verbonden levens.' beklemtoont EU-commissaris voor Veiligheid, Julian King.

Met 225 miljard euro aan verwachte inkomsten wereldwijd in 2025, is 5G een noodzaak voor Europa. Voor de vier grote industriële sectoren, auto, transport, energie en gezondheid, kan de introductie van 5G alleen al jaarlijks goed zijn voor 114 miljard euro.

Maar een sluitende beveiliging is daarbij cruciaal. Zoniet komt niet alleen de veiligheid van maatschappij en economie in het gedrang, maar ook de democratie en verkiezingen. '5G technologie biedt massieve kansen voor mensen en bedrijven. Maar we mogen dit niet laten gebeuren zonder ingebouwde volledige beveiliging. 5G-infrastructuur in Europa moet weerbaar zijn en beveiligd tegen alle mogelijke technische en juridische achterpoortjes.' beklemtoont Ansip.

Nationale veiligheidsanalyses

Europa wil niet gaan bepalen met welke operatoren en netwerkleveranciers lidstaten in zee gaan voor 5G. Er zijn drie aanbieders: Huawei, Nokia en Ericsson. Niet allee eieren in één mand leggen, is de enige informele boodschap die de Commissie wil meegeven.

Maar de Commissie is wel gehaast om de veiligheidsrisico's in kaart te brengen, voor het te laat is. Ze vraagt dat elk land een risico-analyse maakt van de eigen netwerkinfrastructuur voor 5G, en dat voor eind juni van dit jaar.

5G-infrastructuur in Europa moet weerbaar zijn en beveiligd tegen alle mogelijke technische en juridische achterpoortjes.
Andrus Ansip
EU-commisssaris Digitale Economie

Bij het veilen van frequenties voor 5G moeten bovendien heel precieze veiligheidsverplichtingen opgenomen worden. België is een van de elf landen die dit jaar nog spectrum voor 5G gaan veilen.

Die nationale analyses moet verschillende risico's onderzoeken maar in elk geval ook de mogelijk meest gevoelige inbreuken op de beveiliging. De definitie van risico's is breed: het kan gaan om technische risico's, maar ook om gevaren verbonden aan het gedrag van leveranciers of operatoren. Het juridisch en beleidskader waaraan de leveranciers van informatie- en communicatietechnologie-uitrusting in derde landen onderworpen zijn, bijvoorbeeld - een duidelijke hint naar Huawei. 

Lidstaten krijgen uitdrukkelijk het recht om bedrijven van hun markt uit te sluiten omwille van de nationale veiligheid. Operatoren moeten de veiligheid van het netwerk garanderen, tot in de meest gevoelige segmenten. Dat komt erop neer dat de systemen niet alleen op voorhand getest worden, maar dat lidstaten in staat moeten zijn om schadelijke 'bugs' preventief op te sporen.

Uitwisseling van informatie

Lidstaten gaan de resultaten van die veiligheidsanalyses onderling uitwisselen en doorgeven aan het Europees Cyberagentschap Enisa. Dat EU-agentschap zal tegen 1 oktober ook zelf een risicoanalyse doen voor de Europese Unie als geheel.

Op basis daarvan komen er dan mogelijk bijkomende maatregelen op Europees niveau, zoals specifieke veiligheidsvereisten. Een Europees systeem voor certificering voor 5G-omgeving zou verplicht worden en ingeschreven in de nationale technische wetgeving. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud