KPN en Huawei ontkennen afluisterpraktijken

©ROBIN UTRECHT

KPN zegt geen indicatie te hebben dat klanten in het verleden zijn afgeluisterd of dat het Chinese technologiebedrijf Huawei klantgegevens heeft ontvreemd. Huawei ontkent de spionage ook.

Volgens het Nederlandse telecombedrijf heeft geen enkele leverancier 'ongeautoriseerde, ongecontroleerde en ongelimiteerde' toegang tot de netwerken en systemen. KPN reageert hiermee op een artikel in de Volkskrant dat een geheim intern rapport van het IT-consultingbedrijf Capgemini uit 2010 in handen heeft waaruit zou blijken dat Huawei vrije toegang had tot het mobiele netwerk van KPN. Huawei ontkent de aantijgingen met klem.


Volgens KPN is er 'in alle jaren nooit geconstateerd dat er door Huawei klantgegevens zijn ontvreemd uit onze netwerken, dan wel onze klantsystemen, of dat er is afgeluisterd. Als dat wel zo was geweest, hadden we de bevoegde autoriteiten en onze klanten hierover zeker geïnformeerd en maatregelen genomen richting de leverancier' reageert het bedrijf zaterdagochtend in een reactie.

De risicoanalyse van Capgemini heeft er destijds wel toe geleid dat KPN een voorgenomen uitbesteding van het volledige onderhoud van zijn mobiele kernnetwerk niet heeft doorgezet.


De risicoanalyse van Capgemini heeft er destijds wel toe geleid dat KPN een voorgenomen uitbesteding van het volledige onderhoud van zijn mobiele kernnetwerk niet heeft doorgezet. 'Ten aanzien van de geconstateerde risico's uit de analyse in de desbetreffende systemen en processen is in 2010 een verbeterplan opgesteld en direct uitgevoerd.'
KPN doet tot op de dag van vandaag dit onderhoud zelf, met ondersteuning van deskundigen van meerdere partijen. Volgens de telecomaanbieder gelden voor alle leveranciers, waaronder naast Huawei ook Ericsson en Nokia, dat zij moeten voldoen aan strikte veiligheidsrichtlijnen.

Explosief


De Volkskrant schrijft zaterdag dat Huawei onbeperkt telefoongesprekken kon meeluisteren, waaronder die van ministers, de toenmalig minister-president Jan Peter Balkenende en Chinese dissidenten. Volgens de kranten waren de bevindingen van het interne rapport zo explosief dat werd gevreesd voor het lot van KPN Mobiel als die zouden uitlekken. 'Het voortbestaan van KPN Mobiel is ernstig in gevaar omdat mogelijk vergunningen worden ingetrokken of overheid en bedrijfsleven hun vertrouwen in KPN opzeggen indien bekend wordt dat de Chinese overheid ongecontroleerd mobiele KPN-nummers kan afluisteren en het netwerk kan platleggen', staat in het rapport.

Ander daglicht

Huawei neemt in een reactie afstand van de in het artikel geschetste situatie. 'Huawei-medewerkers hebben geen ongeautoriseerde toegang gehad tot het netwerk en de data van KPN, noch gegevens onttrokken aan dat netwerk', klinkt het. Huawei werkte onder de 'expliciete autorisatie' van KPN. Daarbij waren de Huawei-medewerkers tijdelijk in dienst van KPN.
'De personen waarnaar het Volkskrant-artikel verwijst, vielen naar ons inzicht in deze laatste categorie', aldus de onderneming. 'De facto, werkten deze mensen dus voor KPN, wat de constateringen vanuit het rapport in een ander daglicht plaatst."
Verder wijst Huawei erop dat in de vijftien jaar dat het bedrijf in Nederland actief is, het nog nooit door overheidsinstanties is aangesproken op ongeoorloofd handelen. 'Dit terwijl het rapport kennelijk al meer dan tien jaar in het bezit is van de inlichtingendiensten', aldus Huawei.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud