'Operatoren weigeren oplossing voor 5G'

Philippe De Backer ©Photo News

Minister van Telecom Philippe De Backer (Open VLD) haalt uit naar de drie mobiele operatoren. Zij weigeren in te gaan op creatieve voorstellen om de komst van supersnelle 5G-netwerken in ons land mogelijk te maken, zegt hij.

 

Volgens De Backer, die in de federale regering in lopende zaken bevoegd is voor telecom en de digitale agenda, is het uitblijven van 5G-netwerken in ons land niet alleen een gevolg van politieke onenigheid. Dat zegt hij in een reactie op een studie van Agoria, de federatie van de technologiebranche, die waarschuwt dat ons land de 5G-trein dreigt te missen.

Ter herinnering: de veiling van spectrum voor 5G-netwerken zit al maanden geblokkeerd omdat de gewesten en de gemeenschappen het maar niet eens raken over de verdeling van de opbrengst van die veiling, die volgens specialisten zo'n 700 miljoen euro kan opbrengen.

‘De afgelopen maanden hebben we verschillende creatieve voorstellen besproken met de operatoren en met Agoria in een poging om het dossier te deblokkeren. Zo hebben we met de operatoren een piste afgetoetst waarin ze de mogelijkheid krijgen om het bedrag dat ze in de veiling zullen bieden voor de licenties niet in de schatkist te storten, maar te gebruiken voor co-investeringen in het 5G-ecosysteem’, zegt De Backer.

Koploper

‘Als de operatoren in de volgende jaren ongeveer driekwart miljard euro zouden co-investeren in 5G-platformen, in allerhande 5G-toepassingen en in smartcityprojecten dan wordt België de Europese koploper in 5G in plaats van de rode lantaarn. Zo’n formule heeft het potentieel om van ons land het Europees 5G-laboratorium te maken met alle positieve afgeleide economische effecten van dien.’

Dat alternatieve voorstel werd nog niet besproken met de regio's, klinkt het op het kabinet-De Backer. Proximus, Orange en Telenet wezen het voorstel af, volgens de minister omdat ze er niets bij te winnen hebben. ‘De operatoren willen dat helemaal niet omdat België dan nog aantrekkelijker zou worden voor een vierde operator. Hun prioriteit ligt niet bij het ontwikkelen van het 5G-ecosysteem, maar bij het uitsluiten van de concurrentie.’

De Backer zegt te betreuren dat Agoria in zijn studie geen enkele melding heeft gemaakt van het alternatieve voorstel.

Naast de kwestie

Agoria reageert op zijn beurt verrast op de uithaal van De Backer. Volgens mede-auteur en digitaal manager Danny Goderis heeft de studie alleen betrekking op industriële 5G-toepassingen en niet op de consumentenmarkt. 'De hele discussie over een vierde operator is voor die bedrijvenmarkt niet relevant', zegt hij. Met andere woorden: de reactie van de Backer is volgens Agoria enigszins naast de kwestie.

Volgens Goderis is de industrie wel vragende partij voor meer bandbreedte om lokale 5G-netwerken, bijvoorbeeld op bedrijfssites of in de havens, uit te rollen. De regering is wel een beperkte hoeveelheid spectrum aan het vrijmaken voor private netwerken op kleinere schaal, maar dat volstaat niet om aan de behoeften van de industrie te voldoen. Daarvoor is dringend een nieuwe veiling nodig, klinkt het.

Agoria pleit ervoor om, in afwachting van die 5G-veiling, ‘regelluwe zones’ te maken waar de operatoren, bedrijven en kennisinstellingen al kunnen experimenteren. Op die manier kunnen bedrijven al kennis en ervaring over 5G verwerven.

Goderis bevestigt wel dat het kabinet van de Backer enkele maanden geleden inderdaad een alternatief voorstel heeft afgetoetst om de opbrengst van de 5G-veiling voor de consumentenmarkt te herinvesteren in het ecosysteem. 'De operatoren stonden daar principieel voor open, maar een concreet voorstel is er nooit gekomen', zegt hij.

Goderis zegt niet te begrijpen waarom de minister zo scherp uit de hoek komt. 'Wij willen helemaal geen controverse', klinkt het.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud