CEO Balta: 'We zijn niet tevreden met winstmarge'

De omzet van Balta steeg het voorbije kwartaal spectaculair, maar de brutobedrijfswinst kwam een pak lager uit dan de verwachtingen.

De omzet van Balta  steeg tijdens het eerste kwartaal met 13 procent tot 162,3 miljoen euro, maar de evolutie van de winstgevendheid laat te wensen over. De winstmarge (aangepaste ebitda) zakte met 90 basispunten tot 9,5 procent.

'Een solide omzetgroei, maar we zijn niet tevreden met de winstmarge. Dat is duidelijk. We nemen maatregelen om die te verbeteren', zei de nieuwe CEO Cyrille Ragoucy vrijdag in een conferenceall. Ragoucy kreeg eerder dit jaar de leiding over de tapijtengroep die in een zware dip zit. Balta kampt met hoge grondstoffenprijzen, een krimpende markt voor kamerbreed tapijt en de brexitonzekerheid in het VK. Balta draait bijna 20 procent van zijn omzet over het Kanaal.

Het aandeel verloor sinds de beursgang in juni 2017 zowat driekwart van zijn waarde. Het kwartaalrapport is niet van die aard om de twijfel bij beleggers weg te nemen. 

De aangepaste ebitda kwam in het eerste kwartaal uit op 17,5 miljoen euro. Dat is 3,5 procent meer dan vorig jaar maar een eind onder de prognose van KBC Securities dat op 2 miljoen euro meer rekende.

Het management verwijst onder meer naar de impact van kosteninflatie (grondstoffen, energie en transport) en 'moeilijke marktomstandigheden' in bepaalde markten. Ragoucy - die Tom Debusschere opvolgde na diens ontslag - had eerder dit jaar al laten verstaan dat 2019 opnieuw een harde dobber wordt. 'We verwachten opnieuw een moeilijk jaar van transformatie met een brutobedrijfswinst in lijn met die van 2018.' Het bedrijf laat weten dat het nog steeds op koers ligt om die doelstelling te halen.

NEXT

Ragoucy rekent erop dat het strategisch plan - NEXT - later dit jaar vruchten zal beginnen afwerpen en vanaf 2020 'een aanzienlijke verbetering van de resultaten' zal opleveren. Tijdens het eerste kwartaal leidde het plan tot 0,7 miljoen extra kosten, voornamelijk voor de aanwerving van extra verkopers en de opstart van een nieuw e-commercemagazijn in de VS. 'Dat zijn recurrente kosten, maar die hebben nu nog niets opgeleverd. Dat zal later dit jaar veranderen', aldus de CEO. 

Andere maatregelen die hij voor ogen heeft zijn prijsverhogingen ('dat lukt, behalve in het VK'), een beter voorraadbeheer en maatregelen om de efficiëntie van de fabrieken te verhogen. Zo moet de aanpak van de fabriek in Tielt tot 4 miljoen euro besparingen leiden.

Gelijkaardige projecten worden de komende weken in andere fabrieken opgestart. Daarmee geeft Ragoucy voor het eerst een beetje inzage in de potentiële impact van NEXT, al blijft het gissen naar de volledige impact in 2020 en erna. Herstructureringen staan niet op de agenda. 

Doe-het-zelfketens

De omzetgroei in het eerste kwartaal situeerde zich vooral in de divisie Rugs (+23%) en Commercial (+15,4%), maar desondanks viel de winstmarge in beide divisies terug. Rugs (losse tapijten voor binnen en buiten) deed het goed in de VS en pikt er gaandeweg opnieuw verloren marktaandeel bij doe-het-zelfketens in. Het bedrijf verloor daar vorig jaar schapruimte bij enkele grote doe-het-zelfketens en is zijn marktaandeel geleidelijk aan het herstellen, maar die groei was vooral gedreven door de lancering van producten in het lagere segment, met lagere winstmarges dus. 'We volgen wat onze klanten vragen', klinkt het. 

Het management wijst er bovendien op dat de kwartaalgroei mogelijks een vertekend beeld geeft. 'De lancering van nieuwe collecties kan een aanzienlijke impact hebben. De divisie Rugs kan je beter evalueren op jaarbasis dan op kwartaalbasis.' 

Commercial (tapijten voor kantoren en hotels) groeide met meer dan 10 procent in de VS, wat nogmaals aantoont dat de overname van Bentley Mills een goede zet was. 'Maar de marktomstandigheden in Europa blijven moeilijk', luidt het. De concurrentiestrijd in Europa is namelijk intenser geworden, mede doordat IVC - een onderdeel van Mohawk Industries - zich met een investering van 15 miljoen euro in België op de tapijttegelmarkt stortte. 

Brexit

In Residential - kamerbreed tapijt voor gezinswoningen - werd de omzetdaling eindelijk een halt toegeroepen. De omzet steeg met 2,3 procent, al is die ommekeer vermoedelijk van korte duur. De groei is namelijk deels te danken aan Britse retailers die in de aanloop naar de brexitdeadline extra voorraden ('pre-brexit buffer') hebben aangelegd. 'Het is mogelijk dat onze klanten die buffer op korte termijn opgebruiken, om dan tegen de volgende brexitdeadline misschien een nieuwe aan te leggen.'

De toekomstperspectieven voor de Residential-divisie zijn onzeker, gezien de toenemende aversie voor tapis-plein. Consumenten schakelen meer over naar harde vloerbekleding zoals vinyl en laminaat, producten waar Balta niet op inzet. 

De schulden kwamen uit op 305,8 miljoen euro. Dat cijfer ligt ver boven dat van eind december door de toepassing van de nieuwe IFRS16-regels. De schuldpositie blijft een heikel punt van Balta.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud