Beaulieu laat 120 miljoen euro naar familie De Clerck vloeien

Beaulieu International Group koopt 9 procent van de eigen aandelen in. ©Emy Elleboog

De tapijtgroep Beaulieu International Group koopt een pakket eigen aandelen in. Het geld dat het bedrijf daarvoor uittrekt, vloeit naar enkele takken van de familie De Clerck.

Bedrijven die eigen aandelen inkopen kennen we vooral van de beursgenoteerde ondernemingen. Maar het gebeurt ook elders, zoals nu bij Beaulieu International Group (BIG). De West-Vlaamse tapijtgroep van de familie De Clerck koopt een pakket in van 77.000 stuks. Dat is goed voor zo’n 9 procent van de onderneming. De operatie werd goedgekeurd door een buitengewone vergadering van aandeelhouders die tevens besloot de aandelen te vernietigen. 

Volgens een akte van de verrichting gebeurt dat tegen bijna 1.560 euro per stuk. In totaal is met de operatie dus 120 miljoen euro gemoeid. De aandelenprijs maakt ook duidelijk dat de ingreep Beaulieu International Group waardeert op 1,2 miljard euro. Het is niet de eerste keer dat Beaulieu eigen aandelen inkoopt. Voor zover bekend was er eerder al één dergelijke operatie, in 2010, maar die was veel kleiner.

Waarom de deal werd opgezet, maakt het document niet duidelijk. De directie van de groep verkiest geen commentaar te geven. 'Dit is een privézaak van onze aandeelhouders die niets te maken heeft met de operationele gang van zaken. Daar communiceren we dan ook niet over', laat ze weten.

Dat BIG gewoon overtollig geld naar de aandeelhouders laat vloeien, is weinig waarschijnlijk. Want volgens een goedgeplaatste bron doen niet alle takken van de familie mee met de aandeleninkoop. Enkel Francis De Clerck, die de groep mee leidt, zijn broer Luc en zijn zus Ann en haar man Stefaan Colle, de andere topman van BIG, zijn betrokken bij de operatie, aldus die bron.

Vervolging

Ze zijn ook degenen die samen met enkele anderen worden vervolgd door het Brusselse gerecht wegens een dossier van witwassen en valsheid in geschrifte, raakte eerder dit jaar bekend. De zaak hangt samen met de oude feiten van belastingontduiking door Beaulieu en draait rond een relatief recente constructie om opbrengsten uit de oude, intussen met de fiscus geregelde fraudezaak, wit te wassen.

Het valt dan ook niet uit te sluiten dat de aandeleninkoop bedoeld is om hen financieel te wapenen voor dat dossier, mogelijk voor een minnelijke schikking met het gerecht. Al kan er ook een verband zijn met de nog steeds niet helemaal geregelde erfenis van pater familias Roger De Clerck die in 2015 overleed.

Winstbewijzen

De akte leert overigens ook dat BIG ruim 460.000 winstbewijzen had uitstaan op naam van Roger De Clerck. Daaraan waren, zoals bij de aandelen, stemrechten en rechten bij winstuitkeringen gekoppeld. Maar die winstbewijzen worden als gevolg van zijn overlijden vernietigd ‘zonder enige aanspraak op een deel van het eigen vermogen’.

Voor Colle komt de uitkering door BIG op een goed moment. Zijn bedrijf Nyobe (ex-Beaulieu Nylon) moet de fiscus ruim 103 miljoen euro betalen als uitloper van de Beaulieu-zaak. Daardoor diende Nyobe maandag bescherming te vragen tegen zijn schuldeisers door bij de rechtbank van koophandel van Oudenaarde een procedure tot gerechtelijke reorganisatie op te starten.

Die procedure houdt in dat hij probeert het bedrijf te redden via een overname. De Standaard meldde woensdag dat hij zelf gaat proberen Nyobe via een bod te vrijwaren. Het valt af te wachten of dat voor de rechtbank en de fiscus een haalbare kaart is. Het dossier wordt pas op 10 oktober behandeld tijdens een buitengewone zitting van de rechtbank. Een verband tussen dat dossier en de aandeleninkoop behoort eveneens tot de mogelijkheden. Al dateert die laatste operatie al van augustus en kwam de fiscale factuur voor Nyobe pas onlangs vast te staan door een arrest van het Hof van Cassatie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n