Eenmalige kost drukt winst Euronav

De VLCC Alice, de jongste aanwinst voor de Euronav-vloot ©Wim Kempenaers

De tankerrederij heeft in het tweede kwartaal vrij goed geboerd maar minder winst behaald dan verwacht. Een eenmalige kost na de beëinidiging van een samenwerking met Bretta Tanker Holdings is de oorzaak.

Het tweede en het derde kwartaal zijn normaal gesproken minder goede kwartalen voor tankerrederijen, omdat het dan lente en zomer is in het noordelijk halfrond en de vraag naar olieproducten kleiner is. Dit jaar viel dat goed mee en bleven de vrachttarieven voor olietankers langer op een goed peil, al daalden ze wel geleidelijk aan, vooral in de maand juni.

Met zijn op de spotmarkt ingezette tankers - waar ze per lading en per reis worden verhuurd - behaalde Euronav in het tweede kwartaal nog heel behoorlijke vrachttarieven: gemiddeld bijna 48.000 dollar voor zijn VLCC's (supertankers van 260.000-320.000 ton) en iets meer dan 33.000 dollar voor zijn Suezmax tankers (150.000-165.000 ton). Beide bedragen liggen ruim boven het break even-punt, dat bij Euronav op 27.300 dollar ligt voor een VLCC en op 24.000 dollar voor een Suezmax.

Dat resulteerde in een nettowinst van 40,1 miljoen dollar in het tweede kwartaal. Dat cijfer is lager dan verwacht: analisten rekenden gemiddeld op 63,6 miljoen dollar volgens Bloomberg.

De verklaring is een eenmalige kost van 24,2 miljoen dollar die de rederij moest boeken als gevolg van de stopzetting van joint ventures met Bretta Tanker Holdings, waar vier Suezmax tankers deel van uitmaakten. Euronav werd volledige eigenaar van de twee jongste schepen en liet de twee oudere over aan zijn partner. Onder IFRS moest Euronav echter een en ander herwaarderen, wat het eenmalig (boekhoudkundig) verlies verklaart.

Zonder de eenmalige kost was de winst van Euronav in lijn met de verwachting en zelfs een tikkeltje beter.

Op 25 augustus maakt de rederij de volledige halfjaarresultaten bekend en ook hoeveel het interimdividend zal bedragen. Euronav heeft er zich immers toe verbonden 80 procent van de winst uit te keren aan zijn aandeelhouders.

Derde kwartaal

De vrachttarieven zijn momenteel teruggevallen tot niet langer rendabele niveaus. Dat heeft niet alleen met het zomerseizoen te maken, maar ook met productieverstoringen in landen als Nigeria en Venezuela, verstoring van de prijsvorming door schepen zonder vetting (controle door oliemaatschappijen) en minder congestie in een aantal havens, legt Euronav uit in een persbericht.

De rederij verwacht dat deze factoren ook in het derde kwartaal de markt zullen beïnvloeden, met lagere vrachttarieven als gevolg. Toch staat het bedrijf er niet slecht voor. Op dit ogenblik heeft Euronav al 50 procent van zijn VLCC-capaciteit geboekt aan 31.800 dollar per dag en 39 procent van zijn Suezmax-vloot aan 20.900 dollar.

In het vierde kwartaal zouden de tarieven weer moeten stijgen, enerzijds omdat het winterseizoen er aankomt, anderzijds 'doordat de huidige verstorende marktfactoren geleidelijk aan zullen verdwijnen'.

De Belgische tankerrederij is opnieuw intens op zoek naar tonnage om haar vloot uit te breiden. 'Wij bekijken elke opportuniteit', zei CEO Paddy Rodgers tijdens de conference call.

In wezen is dat geen verandering van strategie, want sinds het herstel van de tankermarkt ligt Euronav al de hele tijd op de loer om interessante overnames te doen en zo actief deel te nemen aan de consolidatie in de tankersector. 'Wij willen Euronav verder uitbouwen en laten groeien', bracht de topman in herinnering.

De interesse lijkt nu alleen groter omdat de scheepsprijzen fors gezakt zijn, zowel die voor tweedehandse als nieuwe tonnage. Rodgers denkt niet dat de nieuwbouwprijzen nog veel zullen zakken; de bodem is naar zijn mening bereikt.

Euronav weigert echter nog altijd nieuwe schepen te bestellen, omdat het de tankervloot niet wil doen aangroeien. 'Elke speculatieve bestelling verzwakt de markt', antwoordde Rodgers op de vraag van een analist. Hij wees er op dat de tankervloot al bij al vrij jong is en dat er heel wat jonge schepen beschikbaar zijn die ofwel reeds in dienst zijn, ofwel nog in aanbouw zijn.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud