Euronav koopt zichzelf in bulk op

De Maria, een Suezmax tanker van Euronav ©Euronav

De tankerrederij is volop bezig eigen aandelen in te kopen. Ze wil op die manier haar aandeelhouders extra vergoeden omdat de beurskoers in haar ogen te laag is.

Euronav heeft tussen 30 juni en 9 juli meer dan 3,38 miljoen eigen aandelen ingekocht voor 25,1 miljoen euro, blijkt uit een donderdagavond uitgestuurd persbericht. De aankopen gebeurden zowel op Euronext Brussel als op de New York Stock Exchange.

De beursaankopen passen in Euronavs beleid om de aandeelhouders te belonen: dat kan rechtstreeks via een dividend of onrechtstreeks via de inkoop van eigen aandelen, waardoor toekomstige dividenden over minder 'hongerige mondjes' moeten gespreid worden. In totaal bezit de tankerrederij nu 8,325 miljoen eigen aandelen, wat overeenstemt met 3,78 procent van het totaal.

Euronav legt uit dat het nog steeds de bedoeling is – zoals op 9 januari aangekondigd – om minstens 80 procent van de nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Dat zal vooral gebeuren in de vorm van een dividend in cash.

Op de algemene vergadering kreeg de tankeroperator - zei het pas in tweede zittijd - de toestemming om tot 10 procent eigen aandelen in te kopen. Daarom zal Euronav aandeleninkoop steeds als een alternatief bekijken als het denkt dat op die manier meer waarde kan gecreëerd worden voor de aandeelhouders.

'Aangezien de koers van het aandeel momenteel duidelijk lager is dan de intrinsieke waarde, zoals Euronav die zelf raamt, geloven de raad van toezicht en het management dat het inkopen van eigen aandelen langetermijnwaarde creëert voor alle aandeelhouders’, luidt het in het persbericht.

Nieuwbouw VLCC

De tankerrederij legt ook uit waarop ze zicht baseert. Een koers van 9 dollar vertaalt zich in een waardering van een nieuwbouw VLCC (supertanker van 200.000-320.000 ton) van slechts 68 miljoen dollar. Dergelijk schip is echter volgens scheepvaartdienstenbedrijf Clarksons 89 miljoen dollar waard.

CEO  Hugo De Stoop had er tijdens een recent interview met De Tijd al op gezinspeeld dat hij ontevreden was over de koers van het aandeel, ondanks het zeer forse dividend dat over het eerste kwartaal was betaald. Om aandeelhouderswaarde te creëren overwoog hij daarom ook eigen aandelen te gaan inkopen.

Euronav heeft Clarksons trouwens gemandateerd als onafhankelijke makelaar om de aandeleninkopen – wanneer die opportuun lijken – te coördineren en uit te voeren op Euronext Brussel en de NYSE.

Balans

‘Deze aandeleninkoop weerspiegelt de sterkte van Euronavs balans en het vertrouwen van de raad van toezicht en het management in de langetermijnwaarde van de aandelen van het bedrijf’, klinkt het nog.

Euronav beklemtoont nog dat deze aandeelhoudersvergoeding afkomstig is uit de nettowinst en niet de sterke liquiditeit van het bedrijf aantast. Liquiditeit die trouwens zal stijgen door de 20 procent nettowinst die behouden blijft. Op het einde van het tweede kwartaal zou de liquiditeitspositie van Euronav vóór uitkeringen aan de aandeelhouders ongeveer 1,09 miljard dollar bedragen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud