Grote bedrijven halen auto's van de weg

©BELGAIMAGE

Almaar meer bedrijven wachten niet meer op de overheid om het fileprobleem aan te pakken. Ze nemen zelf maatregelen om het openbaar vervoer en de fiets te stimuleren. ‘Buitenlandse investeerders knappen af op onze slechte mobiliteit.’

Steeds meer bedrijven wachten niet op het mobiliteitsbudget, het fiscale raamwerk dat op komst is om de auto te ontmoedigen, om de combinatie van een bedrijfswagen met het openbaar vervoer en de fiets te vergemakkelijken.

‘Dat is een goede zaak’, vindt Goedele Sannen, adviseur mobiliteit bij de werkgeversorganisatie Voka. ‘Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de files tegen te gaan: de overheid, de werkgevers en de werknemers. Hoewel het woon-werkverkeer een privéverplaatsing is, zien we dat veel werkgevers inspanningen doen om meerdere mobiliteitsvormen aan te bieden. Dan doen ze vooral om hun medewerker op tijd op het werk, de werf of bij de klant te krijgen. Maar ook de ‘war for talent’ speelt een rol. Een vlotte mobiliteit maakt werk-nemers gelukkiger.’

300
De verzekeraar AXA herleidde het aantal parkeerplaatsen aan zijn hoofdkantoor van 1.500 naar 300.

De federale regering sloot in maart een politiek akkoord over het mobiliteitsbudget, maar het is nog wachten op de finale wetteksten. Het basisprincipe is dat werk-nemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor een kleinere bedrijfswagen en een treinabonnement en het eventuele overblijvende saldo in cash kunnen krijgen. Dat moet de trend naar ‘multimodaal’ woon-werkverkeer verder aanwakkeren. ‘Ik verwacht dat het nieuwe kader tot belangrijke verschuivingen in het mobiliteitsbeleid van de bedrijven leidt’, zegt Sannen. Een overzicht van de inspanningen van enkele grote bedrijven.

Deloitte

De consultancygroep Deloitte België, die sinds kort haar hoofdzetel op Brussels Airport heeft, wil het gebruik van de salariswagen bij haar medewerkers op termijn met 10 tot 12 procent doen dalen. Dat werd intern aangekondigd. Het gaat om een collectief streefcijfer, de werknemers worden niet individueel gemonitord. Het bedrijf telt 3.000 salariswagens op 3.800 medewerkers, goed voor gemiddeld 25.000 kilometer per jaar. Het pas gelanceerde mobiliteitsplan voorziet in bijkomende stimulansen voor de fiets en het openbaar vervoer.

‘Concreet hopen we dat het jaarlijkse gemiddelde op termijn naar 22.000 kilometer zakt’, zegt CEO Piet Vandendriessche. ‘We willen niet zozeer dat het aantal salariswagens daalt, maar vooral dat minder met de wagen gereden wordt en dat de medewerkers meer van vervoersmiddel wisselen. Als iedereen een keer per week zijn auto thuis laat staan, maakt dat een wereld van verschil.’

‘België zit qua mobiliteit op een kantelpunt. Bij buitenlandse investeerders staat onze slechte mobiliteit hoog op het lijstje minpunten. We willen ook een signaal geven aan de overheid. Waarom is er nog steeds geen eengemaakte kaart voor trein-tram-bus?’, vraagt Vandendriessche. ‘We moeten als bedrijf vooruitkijken op het vlak van duurzaamheid. Over tien jaar ziet het mobiliteitsverhaal er helemaal anders uit. Ik vergelijk dat met hoe de tolerantie tegenover roken het voorbije decennium veranderd is.’

AXA

De verzekeraar AXA België zegt 3.500 auto’s per week van de weg gehaald te hebben sinds de verhuis van het vroegere hoofdkantoor in Watermaal-Bosvoorde naar het Troonplein in centrum-Brussel. Het aantal parkeerplaatsen is herleid van 1.500 naar slechts 300.

Als iedereen een keer per week zijn auto laat staan, maakt dat een wereld van verschil.
Piet Vandendriessche
CEO Deloitte

De nieuwe locatie is makkelijk bereikbaar met de trein en de metro. ‘AXA was in de jaren zestig een voorloper door naar de groene buitenwijken van Brussel te trekken. Misschien zijn we nu weer een trendsetter door naar hartje Brussel te verhuizen’, zegt CEO Jef Van In.

Hij ruilt zelf een keer per week de auto in voor een fietsrit vanuit het Antwerpse. ‘Dat valt onderweg goed mee, maar in Brussel zijn er enkele gevaarlijke kruispunten die volledig op maat van de auto gemaakt zijn. Als de Brusselse overheid de zwarte punten fietsvriendelijk maakt, zouden veel meer pendelaars met de fiets komen.’

Net als bij Deloitte voorziet AXA’s nieuwe hoofdgebouw in douches voor de fietsende medewerkers.

Reynaers

Reynaers Aluminium in Duffel werd meermaals bekroond voor zijn inspanningen om de alleenheerschappij van Koning Auto tegen te gaan. Door het aanbieden van bedrijfsfietsen, aangepaste stallingen, kledij en een hersteldienst op de site is het bedrijf erin geslaagd 137 van de ongeveer 450 werknemers op de fiets te krijgen. Het gaat om een verdrievoudiging in zes jaar tijd. Voor wie verder dan 15 kilometer van het werk woont, zijn er elektrische fietsen en op de trein meeneembare vouwfietsen. Daarnaast zijn er 46 carpoolteams, die recht hebben op een gereserveerde parkeerplaats. Woordvoerster Els Fonteyne: ‘Indirect helpen we mee de files terug te dringen. Als minder medewerkers met de auto naar Reynaers trekken, zijn er minder files in de filegevoelige regio’s.’

BASF Antwerpen en de Antwerpse haven

Bij BASF Antwerpen (3.200 werknemers en zo’n 1.800 externen) is het ‘solistisch autogebruik’ - werknemers die alleen per auto naar het werk komen - in een jaar tijd met 5 procent gedaald. Dat is onder meer te danken aan carpooling, maar ook aan de introductie van leasefietsen, waar 1.200 BASFmedewerkers en 400 externen zich voor ingeschreven hebben. De chemiereus investeerde 600.000 euro in fietsinfrastructuur. Net als Deloitte op Zaventem kreeg BASF Antwerpen daarvoor ongeveer 200.000 euro uit het Pendelfonds van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

Tot ergernis van CEO Wouter De Geest is er in het hele havengebied geen enkele halte van De Lijn. BASF organiseert een eigen busdienst met 33 buslijnen van Geel tot het Waasland. Het Havenbedrijf, dat de stad Antwerpen als enige aandeelhouder heeft, voert gesprekken met bedrijven als BASF Antwerpen om hun pendelbussen te bundelen en te koppelen aan een fietsdeelsysteem.

Het organiseert sinds april ook een fietsbus waarmee alle fietsende werknemers uit de haven gratis de oversteek van de linker- naar de rechterscheldeoever kunnen maken. Een jaar geleden begon het Havenbedrijf met waterbussen voor verplaatsingen over de Schelde. ‘We willen de zaken in gang zetten, in de hoop dat anderen de exploitatie later overnemen’, zegt directielid Nathalie Van Impe.

De Persgroep en BNP Paribas Fortis

Zowel De Persgroep als BNP Paribas Fortis bouwt een nieuw hoofdkwartier op loopafstand van een treinstation. De mediagroep doet dat aan het centraal station van Antwerpen, de bank aan Brussel-Centraal. Onder meer alle nieuwsredacties van De Persgroep, die nu nog verspreid zijn in Kobbegem en Vilvoorde, krijgen onderdak in Antwerpen. ‘Door de ligging aan het centraal station is de bereikbaarheid met het openbaar vervoer gegarandeerd en hebben we een snelle link met onze sites in Rotterdam en Amsterdam’, verklaarde De Persgroep-baas Christian Van Thillo begin juni bij de eerstesteenlegging.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud