Marc Saverys haalt CMB van de beurs

©wim kempenaers (wkb)

Marc Saverys biedt met een overnamebod van 16,20 euro per aandeel een premie van goed 20 procent op de jongste beurskoers. Zonder de beurs zal de scheepvaartgroep CMB efficiënter kunnen concurreren en inspelen op veranderingen, klinkt het.

Het bod gaat uit van Saverco, het investeringsvehikel van Marc Saverys. Het bod geldt voor alle aandelen CMB die niet in het bezit zijn van Saverco of met Saverco verbonden personen, staat in een persbericht. Saverco & co bezitten 17.781.092 aandelen en controleren aldus 50,8 procent van CMB.

Virginie, de zus van Marc, bezit daarnaast via Victrix 16,05 procent. De rest van de aandelen – 33,25 procent – zit verspreid bij het publiek. Het ziet er dus naar uit dat Marc Saverys ook zijn zus Virginie zal uitkopen. Of dat gebeurt 'hangt van haar af', zei CMB-woordvoerder Frank Geerts daarover.

Als alle aandeelhouders hun aandelen inbrengen in het bod, zal Saverco 279 miljoen euro moeten neertellen. De fondsen daarvoor zijn beschikbaar, staat uitdrukkelijk in het persbericht. 

Met de 'Compagnie Maritime Belge' verdwijnt een eeuweling van de beurs. De rederij trok op 2 november 1911 naar de Brusselse beurs en vierde dus vier jaar geleden het eeuwfeest.

Toch telt de Brusselse beurs nog steeds flink wat krasse knarren. De nestor is Nationale Bank (1851), gevolgd door Immobel (1863). Ook Sofina (1899), Floridienne (1902), Tubize (1904), Umicore (1904), Co.Br.Ha. (1907) en Ageas (1909) hebben meer dan honderd jaar op hun teller staan. 

Zoals klassiek is bij overnamebiedingen wordt het bod pas als geslaagd beschouwd als Saverco na afloop minstens 90 procent van de aandelen CMB in handen hebben. Als dat lukt, zal een uitrookbod worden uitgebracht en zal de beursnotering van CMB worden geschrapt. Mochten de voorwaarden voor een uitkoopbod niet vervuld zijn, dan behoudt Saverco zich het recht voor om toch de schrapping van de notering aan te vragen.

Vermits het overnamebod uitgaat van de controlerende aandeelhouder van CMB, hebben de onafhankelijke bestuurders ING Bank aangesteld als onafhankelijke expert om een waarderingsverslag op te maken. De koers van 16,20 impliceert een premie van iets meer dan 20 procent op de jongste beurskoers, 13,42 euro. 

In het persbericht licht Marc Saverys ook toe waarom hij CMB van de beurs wil halen: 'De beursnotering met zijn beperkte liquiditeit is vandaag een handicap geworden voor de verdere ontwikkeling en de langetermijndoelstellingen van CMB in snel veranderende scheepvaartmarkten. Door de privatisering van het bedrijf, zal CMB efficiënter de concurrentie kunnen aangaan met nieuwe spelers uit Azië en de Verenigde Staten door zich onder andere toe te spitsen op consolidatie en specialisatie in de markten waarin het bedrijf actief is. Daarenboven zal CMB flexibeler toegang hebben tot alternatieve financieringsinstrumenten.'

©Tijd Multimedia

De koers van CMB had de laatste jaren sterk te lijden onder de slechte gang van zaken in de drogebulkvaart (zie grafiek). In de sector heerst overcapaciteit, wat zich vertaalt in lage, onrendabele vrachttarieven. Begin dit jaar legde de rederij een cashbuffer van meer 200 miljoen dollar aan om een lange crisis uit te zweten. 

De drogebulkrederij Bocimar, de voornaamste activiteit van CMB, schrijft al enkele kwartalen op rij rode cijfers. Dat heeft het voorbije anderhalf jaar sterk op de koers gewogen. CMB is behalve in het vervoer van droge bulk ook actief in de containervaart (via de rederij Delphis), chemicaliëntankers (via Bochem) en de luchtvaart (via ASL Aviation).

CMB noteert sinds 2 november 1911 op de Brusselse beurs. Toen De Tijd vier jaar geleden naar aanleiding van 100 jaar beursnotering van CMB Marc Saverys interviewde, toonde hij weinig enthousiasme. Hij zei vrij neutraal te staan tegenover de beursnotering. Het voornaamste voordeel noemde hij toen geloofwaardigheid.

Sindsdien is er heel wat veranderd bij CMB. Marc Saverys is niet langer CEO - dat is nu zijn zoon Alexander - maar wel nog voorzitter. En de business werd verbreed met containervaart en chemicaliëntankers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud