'NMBS-personeel klopt weinig uren'

NMBS-topman Jo Cornu ©BELGA

Jo Cornu, de topman van de NMBS, wil de door de overheid gevraagde besparingen realiseren door het personeel efficiënter te benutten en de tarieven aan te passen. Dat suggereert hij in een gesprek met De Standaard. De vakbond ACV reageert 'geschrokken'.

Het personeel van de NMBS is níét te duur, zegt Jo Cornu. 'Maar voor het loon worden weinig uren gewerkt'. De gemiddelde werknemer kost ongeveer 60.000 euro per jaar. Dat is niet meer dan in andere bedrijven, verklaart de CEO van de spoorwegmaatschappij in een interview met De Standaard.

De christelijke vakbond ACV Transcom reageert ‘geschrokken’ op het interview van Jo Cornu, ‘maar in vorige gesprekken met de kranten heeft hij ook al rare zaken gezegd’. Vakbondssecretaris Luc Piens alludeerde daarmee op de uitspraak van Cornu dat het personeel harder moet werken en dat het premiestelsel eens onder de loepe moet worden genomen.

Inhoudelijk liet Piens niet in zijn kaarten kijken – 'wij hebben geen exclusieven' – hij had vooral vragen bij de manier waarop. ‘Ik stel voor om de dialoog niet via de media te voeren, voor het sociaal overleg bestaan paritaire organen, daar moeten we naar de essentie gaan’.

Piens haalde vooral hard uit naar de nieuwe regering die de spoorwegen de komende jaren telkens meer dan 660 miljoen euro besparingen oplegt: ‘Het bedrijf wordt zo financieel gewurgd en dat komt ook neer op de hoofden van het personeel.'

Bij de vakbonden is men er niet a priori tegen om meer te gaan werken. 'Maar dan moet de verloning wel navenant aangepast worden', zegt Jean Pierre Goossens van de socialistische vakbond. Bij de NMBS geldt een 36 uren-week, waarbij in de praktijk 40 uur wordt gewerkt. De te veel gepresteerde uren worden gecompenseerd door vakantiedagen, die dan weer moeilijk opgenomen kunnen worden.

Om de door de overheid gevraagde besparingen door te voeren die Cornu 'absoluut enorm' noemt, zal al 'aan taboes geraakt moeten worden', aldus Cornu in La Libre Belgique. De spoorbaas gaat daar vandaag over praten met minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR). 'Ik wil graag de krijtlijnen kennen binnen de welke ik kan manoeuvreren.' Vandaag heeft de overheid haar zeg over tarificatie, treinaanbod, rijpadenvergoeding en dotatie.

Ticketprijs

Vandaag bekijkt de NMBS al wat mogelijk is met een 'meer intelligente' prijsvorming, de regering heeft daarvoor de deur op een kier gezet. Zo wordt gedacht aan een prijs in functie van het uur van de dag en de drukte van het verkeer. 'Voor een bedrijf met veel vaste kosten is dat een efficiënte strategie. 'Een trein die vol of leeg rijdt, kost ons evenveel.' Ook de vergoeding voor vertragingen zou naar omlaag gaan.

Cornu wil ook praten over allerhande voordelen en bijzondere regelingen, eigen aan het spoorpersoneel. Hij overweegt het personeel te vragen over te stappen naar een ziekenfonds van hun keuze, vandaag hebben de NMBS en Infrabel nog hun eigen systeem. Hij wil ook het stelsel van de premies hervormen, zonder evenwel te raken aan de omvang van de bedragen. 'Dat ligt gevoelig voor de vakbonden, maar ooit zal het moeten gebeuren.'

Nog een ander heikel thema zijn treinen zonder begeleider. In Nederland rijden nu al treinen zonder een treinbegeleider. 'Ik weet dat ik daarmee een taboeonderwerp aanraak, maar als we in de landelijke gebieden een degelijk aanbod moeten blijven aanbieden, dan moeten we erover nadenken hoe we de kosten kunnen verminderen.'

Cornu stelt het zo: als de overheid fors wil besparen bij de NMBS kan dat, maar dan moet het management meer vrijheid krijgen. Cornu: 'De politiek moet kiezen. Of ze zeggen: we laten jullie de keuzes maken, zoals bij andere overheidsbedrijven. Niemand vertelt Belgacom (waar Cornu bestuurder is, red.) waar ze lijnen moeten leggen of hoeveel een abonnement mag kosten', zegt hij in De Standaard.

Vakbonden

De vraag is of de vakbonden willen meewerken. Cornu: 'De vakbonden hebben andere prioriteiten. De discussies zijn niet gemakkelijk, maar ze hebben er alle belang bij dat dit een leefbaar bedrijf blijft. Bij sommigen leeft nog het gevoel: aan het einde van de rit zal de staat toch betalen. Maar dat is aan het evolueren. Als er geen sluitend economisch model is, zullen er grote maatregelen genomen worden.'

De politiek moet kiezen. Of ze zeggen: we laten jullie de keuzes maken, zoals bij andere overheidsbedrijven. Niemand vertelt Belgacom waar ze lijnen moeten leggen of hoeveel een abonnement mag kosten.
Jo Cornu
Topman van de NMBS

De wilde stakers lagen daar vorige week blijkbaar niet van wakker. 'Dat waren geen wilde stakingen, maar georganiseerde stakingen', aldus de topman. 'We hebben meteen gezegd dat dit politieke acties zijn. Het is onaanvaardbaar dat men onder het mom van emotionaliteit stakingen organiseert. Veel mensen willen de publieke dienstverlening verdedigen. Maar dat doe je niet met stakingen waardoor de klanten slechter bediend zijn.'

De directie stuurde wel een duidelijk signaal uit: een boete van 12,50 euro. Cornu: 'Ja, maar die boete is bijna symbolisch. Ze worden niet betaald voor niet-gepresteerde uren en ze krijgen een strenge vermaning. Dat komt in hun personeelsdossier. Die maatregelen laten toe om bij herhaling op een andere manier te reageren.'

'Het eenvoudigste voor ons is om te stoppen met investeren. Daar ga je 's anderendaags niet veel van merken, maar je belandt binnen enkele jaren wel in de situatie van de jaren 80. Er is toen een periode geweest waarin niet geïnvesteerd werd in treinen en stations. Daar heeft men achteraf de rekening voor betaald.'

Op de suggestie van zijn voorganger Marc Descheemaecker dat de NMBS moet fuseren met De Lijn, is Cornu duidelijk: 'Onzin'.

Voor financiële constructies als TGV Financière of sale and lease back is de topman niet te vinden. 'In het verleden heeft men inderdaad met alle truken van de foor het financieel beeld gunstiger voorgesteld dan het was, bijvoorbeeld door facturen of personeel nog niet aan het einde van het jaar te betalen. Ik tracht een zo correct mogelijk beeld te geven. Ik leid dit bedrijf zoals je elk normaal bedrijf leidt.'

Descheemaecker

Of er minder treinen zullen rijden? Cornu: 'Ik weet het niet. Dat is een beslissing van de overheid. Je kan die vraag niet bekijken zonder naar het totale mobiliteitsbeeld in dit land te kijken. Samen met de regionale vervoersmaatschappijen moeten we kijken wat de meest efficiënte oplossing is.' Over de suggestie van zijn voorganger Marc Descheemaecker dat de NMBS moet fuseren met De Lijn is Cornu duidelijk: 'Onzin.'

'Enfin. Mijn voorganger heeft al veel gesuggereerd. De man is hier acht jaar de baas geweest. Sinds hij de job niet meer uitoefent, heeft hij ongelooflijk veel ideeën. Misschien had hij beter in die acht jaar eens diep nagedacht.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud