Open VLD wil af van vetorecht vakbonden bij spoor

©BELGA

Open VLD heeft een wetsvoorstel ingediend dat de almacht van de spoorbonden inperkt. De partij wil dat niet langer een tweederde meerderheid nodig is om sociale regels te stemmen.

Met hun voorstel willen de liberalen ingrijpen op het unieke sociale overleg bij het spoor. Bonden en directie sluiten er akkoorden in een nationaal paritair comité, waar belangrijke wijzigingen aan de sociale regels wettelijk gebetonneerd zijn.

Het gaat om aanpassingen aan het personeelsstatuut, het syndicaal statuut, de arbeids- en personeelsreglementering over dienst- en rusttijden en overeenkomsten over terbeschikkingstelling van personeel. Daarvoor is de goedkeuring door een tweederde meerderheid nodig, wat de facto een vetorecht geeft aan de twee erkende vakbonden ACV en ABVV.

De Open VLD-Kamerleden Egbert Lachaert, Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne en Sabien Lahaye-Battheu willen die tweederde meerderheid schrappen en vervangen door een gewone meerderheid. Dan geeft de voorzitter van het paritair comitair comité - nu is dat NMBS-voorzitter Jean-Claude Fontinoy - bij een stemming de doorslag. Lachaert: ‘Zoals bij elk gewoon privébedrijf is sociaal overleg ook bij de NMBS belangrijk.

Als de bonden elke regel rond het personeelsstatuut kunnen blokkeren, moet echt alles worden afgekocht. Dat is hét probleem van de NMBS.
Egbert Lachaert
Kamerlid

Maar dat kan perfect in een ondernemingsraad, met normale regels. Als de bonden elke beslissing over het personeelsstatuut kunnen blokkeren, dan moet echt elke arbeidswijziging afgekocht worden. Dat laatste is net waarom het bedrijf in slechte financiële papieren zit. Was het een privébedrijf, was het al failliet.’

De liberalen noemen het cruciaal voor de toekomst van het spoor dat er belangrijke productiviteitswinsten gehaald worden, zoals vooropgesteld door het moderniseringsplan van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR).

‘Het vetorecht zal het bedrijf in tegendeel richting het faillissement duwen’, klinkt het. Het vetorecht op sociale regels is voor Open VLD niet het enige wapen dat ze de bonden uit handen willen slaan. Lachaert en Lahaye Battheu dienden eerder ook een resolutie in om sociale verkiezingen in te voeren bij het spoor. De bonden stellen vandaag zelf hun syndicale vertegenwoordigers aan.

Open VLD heeft in de coalitie alvast een bondgenoot aan de N-VA. Die liet na het mislukt sociaal overleg eind vorig jaar verstaan de tweederde meerderheid te willen schrappen. Bij de spoordirectie gaan ook stemmen op om het blokkeringsrecht van de bonden af te voeren. ‘Minister Galant verplicht ons om de komende vijf elk jaar 4 procent productiever te worden. Willen we dat doel halen, kunnen we niet anders dan de wettelijke betonnering aan te pakken.’

De wet wordt ook op regeringsniveau bekeken. CD&V wringt tegen omdat de afschaffing van de tweederderegel er volgens de partij op neerkomt dat het sociaal overleg bij het spoor wordt afgeschaft. Bovendien hebben de bonden een vergelijkbaar vetorecht bij de overheidsbedrijven Bpost en Proximus, waar bonden en directie er via sociaal overleg wel zijn in geslaagd de bedrijven succesvol te hervormen. Ook premier Michel liet al verstaan de zaken niet op de spits te willen drijven.

Voor de spoorbonden is de afschaffing van de tweederde regel onbespreekbaar. Zij zullen het wetsvoorstel als een nieuwe provocatie zien, net nu ze met de directie onderhandelen over een nieuw sociaal akkoord. Het is de bedoeling eind deze maand te landen, maar bij de partijen aan tafel is te horen dat de gesprekken moeizaam vorderen. Open VLD zet nu nog wat extra druk.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content