Verkeer in Antwerpen vertraagt nog met 13 procent tegen 2040

De auto blijft ook de komende twee decennia het belangrijkste transportmiddel voor de Belgen. ©BELGA

Het Planbureau verwacht meer files door sterkere groei goederenverkeer.

De komende decennia groeit het aantal auto’s en vrachtwagens op onze wegen nog verder én dus ook de files, blijkt uit nieuwe berekeningen van het Federaal Planbureau. Het personenverkeer zal tegen 2040 10 procent meer kilometers afleggen dan in 2015, het goederenvervoer liefst 25 procent meer, vooral aangevuurd door drukker internationaal verkeer. Het truckverkeer groeit de komende twee decennia zelfs nog sneller dan voorheen, luidt het.

Het goederenverkeer stijgt de komende twee decennia nog sneller dan de voorbije jaren.
rapport federaal planbureau

Dat heeft vanzelfsprekend gevolgen voor het fileleed. De congestie op de al drukke weken zal nog verergeren. De gemiddelde snelheid op de Belgische wegen zal op een doorsneedag tegen 2040 2 procent lager liggen dan in 2015. De regio Antwerpen zal - met haar haven en ligging de logistieke draaischijf van het land - de grootste toename van het personen- en goederenverkeer slikken. Op de belangrijke Antwerpse assen ziet het Planbureau de snelheid met liefst 13 procent dalen.

Hogere transportkosten

De groeiende vraag en de aanzwellende files dwongen transportbedrijven de voorbije maanden al hun prijzen op te trekken, bleek uit een Europese rondvraag. Ook in België verhogen logistieke spelers hun tarieven.

Opvallend is dat de auto in 2040 veruit het belangrijkste transportmiddel blijft voor de Belg. Samen met carpooling is de auto dan goed voor meer dan 80 procent van alle verplaatsingen. De trein, bus en tram slagen er in dezelfde periode niet in hun belang te vergroten.

3
procent
Maar de uitstoot van broeikasgassen zal in 2040 3 procent hoger liggen dan in 2015.

Het Planbureau baseert zijn voorspellingen op macroeconomische vooruitzichten en houdt rekening met de evolutie van de transportkosten, een gemiddelde jaarlijkse groei van 1,5 procent van het bbp en van 0,4 procent van de bevolking. De studie gaat uit van een ongewijzigd beleid en houdt dus geen rekening met de bouw van de Oosterweelverbinding, die de Antwerpse files moet reduceren. Die werken moeten in 2026 klaar zijn.

En de luchtkwaliteit? Dankzij groenere auto’s zal de directe uitstoot van de motor (fijnstof en stikstofdioxide) met ruim 70 procent verminderen tegen 2040. Maar de uitstoot van broeikasgassen zal in 2040 3 procent hoger liggen dan in 2015. ‘De verwachte stijging van het transport wordt niet volledig gecompenseerd door de technologische verbeteringen en de genomen maatregelen’, luidt het.

Ontdek vanaf morgen in het Filerapport van De Tijd hoeveel tijd u vorig jaar verloor in het verkeer.

©Mediafin


Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect