Advertentie

Antifraudemaatregel voor transportsector vernietigd

©Photo News

De Raad van State vernietigt de regeling over de ‘ketenaansprakelijkheid’ van transportbedrijven voor loonschulden omdat de vorige regering het advies van de sociale partners niet respecteerde. De maatregel moest sociale fraude in de transportsector tegengaan.

In bepaalde sectoren zijn bedrijven wettelijk aansprakelijk om de heffingen op loon (RSZ-bijdragen bijvoorbeeld) van personeelsleden te betalen als een (onder)aannemer die niet blijkt te betalen. Die ‘ketenaansprakelijkheid’ geldt onder meer in de sectoren bewaking, bouw, landbouw, schoonmaak en voor elektriciens. Met het mechanisme wilde de regering-Di Rupo, en meerbepaald toenmalig staatssecretaris voor fraudebestrijding John Crombez (sp.a), vermijden dat in een keten van onderaannemers niemand de loonheffingen voor het personeel betaalt.

De Raad van State vernietigde vorige maand het koninklijk besluit uit 2014 dat de ketenaansprakelijkheid moest uitbreiden naar het wegvervoer en de logistiek voor rekening van derden. De uitbreiding was enkel mogelijk na unaniem advies van de bevoegde paritaire comités of subcomités. In het paritair comité gingen de taxisector en de logistieke werkgevers echter niet akkoord, zo staat in het verslag van het comité te lezen. In dat geval moest het KB aan de federale ministerraad voorgelegd worden. Toenmalig minister van Werk Monica De Coninck (sp.a) stapte evenwel niet naar de ministerraad, maar ondertekende het KB met verwijzing naar het ‘eenparig advies’ van het paritair comité.

De Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke ondernemers (UPTR), dat de klacht bij de Raad van State indiende, reageert tevreden. ‘Onder de vorige regering zijn ons heel wat maatregelen door de strot geduwd. De regering heeft deze maatregel toen plat doorgedrukt, zonder rekening te houden met het advies van de sociale partners, en zelfs met valsheid in geschrifte’, zegt voorzitter Bruno Velghe.

Velghe vindt de ketenaansprakelijkheid zoals die bestaat in de bouwsector, niet haalbaar in de transportsector. ‘De transportsector bestaat uit vele kleine bedrijven. Een transporteur werkt op één dag vaak voor verschillende opdrachtgevers. De opdrachten worden vaak snel en elektronisch op verschillende handelsplatformen besteld. Dan kan je je niet elke keer afvragen of je partner met alles in orde is en geen schulden heeft.’

Volgens Velghe werkt de ketenaansprakelijkheid bovendien contraproductief. ‘De maatregel gold enkel voor Belgische bedrijven. Maar de fraude komt uit het buitenland. Met dit soort maatregelen worden Belgische transporteurs over de grenzen gejaagd. Zelfs de grootste bierbrouwer van het land (AB Inbev, red.) heeft zijn dispatching al van Leuven naar Praag verlegd.’

De extra aansprakelijheid geldt dus niet meer in de transportsector, zolang de huidige regering geen nieuw, geldig KB aankondigt. Staatssecretaris voor de Bestrijding van Sociale Fraude Bart Tommelein (Open VLD) wil de maatregel aan bod laten komen op de ronde tafel over sociale fraude met de transportsector in september. 'Er was geen unaniem advies van de sector over deze maatregel', klinkt het op zijn kabinet. 'We zullen dus samen met de sector bekijken of dit een goede maatregel is om sociale fraude te bestrijden. We bekijken ook of we met de Beneluxlanden dezelfde regels kunnen toepassen, aangezien de transportsector erg internationaal is.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud