Antwerpse havenbedrijven willen opvaartprocedures doorlichten

Een kanjer van een containerschip komt aan in Antwerpen ©Wim Kempenaers

Alfaport, de koepel van de Antwerpse havenbedrijven, en de Antwerpse Scheepvaartvereniging willen dat er een grondige audit gebeurt van de zogenaamde nautische keten en al haar schakels. Ze reageren daarmee op de stiptheidsactie van de loodsen.

Omdat betrouwbare dienstverlening van cruciaal belang is voor alle gebruikers van de haven, roepen ze ook op om de lopende stiptheidsactie - vanuit de Beroepsvereniging van Loodsen (BvL) - stop te zetten. Die actie kwam er na onvrede over beslissingsbevoegdheden bij het Scheldetoezicht.

Dat Antwerpen steeds meer megaschepen tot wel 400 meter lang ontvangt, zorgt ook voor meer veiligheidsrisico's. Er wordt onderhandeld over beslissingsbevoegdheden, maar de Beroepsvereniging van Loodsen voert een stiptheidsactie, omdat ze zich in een actueel voorstel niet kan vinden. Door de actie wordt momenteel slechts telkens één schip van meer dan 340 meter lang tegelijkertijd beloodst.

Volgens de organisaties Alfaport en Antwerpse Scheepvaartvereniging is er vertrouwen van rederijen in de Antwerpse haven, ook in de toekomst, maar vindt men dat acties negatief zijn voor het imago. Ze pleiten daarom voor een objectieve doorlichting van de hele nautische keten (de opvaart van schepen naar Antwerpen en de afvaart richting zee, red.), bij zowel publieke als private spelers.

'We hebben er met zijn allen wel belang bij om na te gaan of de manier waarop we als nautische ketenspelers (scheepsagenten, sleepdiensten, loodsen, scheepvaartbegeleiders, havenautoriteiten...) die schepen nu ontvangen en behandelen ook future-proof is', zegt Alfaport-directeur Stephan Vanfraechem.

De actie van BvL vinden de havenbedrijven onterecht. 'Wij begrijpen dat BvL zich zorgen maakt over de effectiviteit van de nieuw voorgestelde werkwijze inzake het VBS-diensthoofd die de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit zou adviseren. Wij roepen hen echter op om hun acties stop te zetten, de nieuw voorgestelde werkwijze op het terrein een kans te geven en ze ook mee te nemen in de audit', zegt Eddy Wouters van de Antwerpse Scheepvaartvereniging. Hij vraagt om een dialoog met alle ketenpartners 'om zo tot een duurzame oplossing te komen'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud