Ernst&Young gaat filialen NMBS doorlichten

©Photo News

Consultancykantoor Ernst & Young is bezig met een doorlichting van de filialen van spoorbedrijf NMBS. De audit komt er na roering over de buitenlandse deals van de NMBS-vastgoeddochters.

Het is de bedoeling dat Ernst&Young de financiële stromen van de voorbije vijf jaar in kaart brengt bij Eurostation, Eurogare en Euro Immo Star. Dat zijn de drie belangrijkste vastgoeddochters van de NMBS. Rond het Belgische spoorbedrijf cirkelt een kluwen van een 80-tal filialen, maar de drie vastgoeddochters zijn samen goed voor meer dan 90 procent van de inkomsten uit de nevenactiviteiten.

De doorlichting komt er na flinke heibel aan de NMBS-top over de werking van de vastgoedfilialen. Die worden door insiders omschreven als het zwarte gat van de NMBS en hun werking leidt binnenskamers tot grote irritatie.

Brief

De discussie kwam aan de oppervlakte toen een brief van NMBS-topman Jo Cornu aan Jean-Claude Fontinoy, de voorzitter van de raad van bestuur, uitlekte. Daarin stelde Cornu zich grote vragen bij de bemoeienissen van Fontinoy rond de vastgoeddossiers van de NMBS. Fontinoy staat er binnen de NMBS om bekend dat hij goede banden onderhoudt met de vastgoedsector.

Fontinoy zou zijn blijven lobbyen voor een stationsproject van Eurostation in India, dat door Cornu al eerder werd stoppgezet. Cornu vindt de buitenlande activiteiten van Eurostation, dat momenteel ook actief is bij de bouw van busterminals in Jamaica, geen kerntaak van de NMBS.

Het is de bedoeling dat Ernst&Young de financiële stromen van de voorbije vijf jaar in kaart brengt bij Eurostation, Eurogare en Euro Immo Star.

Bovendien plaatste Cornu vraagtekens bij de hoge commissielonen die afgesproken waren tussen Eurostation en de lokale Indiase partners. De hele zaak leidde recent tot het ontslag van Eurostation-topman Herwig Persoons.

Die buitenlandse deals waren voor minister van mobiliteit Jacqueline Galant (MR) de aanleiding om een doorlichting van de filialen te bevelen. ‘De doorlichting zal door Ernst&Young gebeuren, onder auspiciën van ons auditcomité’, bevestigt financieel directeur Michel Allé. ‘Het gaat om een beperkte opdracht die toegekend is volgens de regels waaraan de NMBS onderworpen is. Na consultatie van de sector is de keuze gevallen op Ernst&Young.’

Rapport

Ik kom over enkele weken met mijn moderniseringsplan
Jacqueline Galant
minister van mobiliteit (MR)

De NMBS wil geen details kwijt over de kostprijs van de externe audit, noch over de timing. Maar volgens onze informatie moet het auditkantoor tegen eind mei zijn rapport klaar hebben. Bij Ernst&Young wilde de woordvoerder geen details kwijt over het dossier.

De audit maakt ook deel uit van het moderniseringsplan waar Galant en Cornu aan werken. De NMBS zit in financieel vieze papieren en moet deze legislatuur ook nog eens 663 miljoen euro besparen. Een grondige reorganisatie dringt zich op, wil het bedrijf financieel op de rails blijven. Galant zei gisteren in de Kamercommissie dat ze ‘over enkele weken met haar plan komt.’ Ze reageerde ook op de berichten dat een tariefverhoging tijdens de piekuren onderdeel zou uitmaken van het plan. ‘Dat is op dit moment totaal niet aan de orde’, liet ze verstaan.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud