Ernstige hinder verwacht door busstaking De Lijn

De Lijn verwacht ernstige hinder door de staking van aanstaande vrijdag. ©BELGA

De directie van openbaarvervoermaatschappij De Lijn raadt reizigers aan om vrijdag niet te rekenen op haar bussen en trams om op bestemming te raken.

Het personeel zal vrijdag staken uit protest tegen een reorganisatie. Als de directie geen water bij de wijn doet, dreigen de bonden met nog meer acties.

De nieuwe structuur bij De Lijn werd een week geleden goedgekeurd door de raad van bestuur. Daardoor zal het aantal managementfuncties en het aantal bedienden dalen. Op een totaal van 1.780 gaat het om 286 mensen

'De nieuwe organisatie is nodig om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen. We maken ons klaar om te kunnen concurreren met de privébedrijven als de markt in 2020 vrijgemaakt wordt', stelt Roger Kesteloot, de CEO van De Lijn. Hij wijst erop dat er geen naakte ontslagen zullen vallen, maar dat enkele bedienden niet zullen vervangen worden bij pensionering of spontaan vertrek. Ook benadrukt hij dat er een betere omkadering komt van de chauffeurs en meer autonomie voor de technici.

'Ik wil nu met de vakbonden constructief afspraken maken over de verdere verfijning van het model, over de procedure van invulling en over begeleidende maatregelen', besluit Kesteloot.

Alternatief

De vakbonden zijn het niet eens met de plannen en dienden een stakingsaanzegging in. Een verzoeningspoging leverde geen resultaat op, waardoor er vrijdag een 24 urenstaking plaatsvindt.

De directie zegt ernstige hinder te verwachten. Ze raadt reizigers aan om die dag een alternatief te zoeken voor hun verplaatsingen. Omdat ook bedienden zullen staken, zal de informatie over de exacte hinder waarschijnlijk onvolledig zijn.

Maar één doel

Ook de socialistische bond ACOD verwacht grote hinder. De reorganisatie zal effecten hebben op alle niveaus in het bedrijf, benadrukt Rita Coeck, federaal secretaris van ACOD Tram-Bus-Metro. 'Als de directie ons nu eens had kunnen overtuigen dat het plan verbeteringen zal brengen, dan zouden we kunnen meedenken. Maar deze reorganisatie heeft maar één duidelijk doel: 300 man minder en 40 miljoen euro besparen.'

Op 21 februari zitten vakbonden en directie opnieuw samen met een sociaal bemiddelaar. Coeck wil dan aan de directie duidelijk maken dat er bij het personeel helemaal geen draagvlak bestaat voor de reorganisatie zoals die er nu uitziet. Als de directie zich niet bereid toont te luisteren naar de verzuchtingen, dreigen nieuwe acties.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content