Euronav boekt superwinst

De Aquitaine, een jonge supertanker van Euronav. ©euronav

De tankerrederij heeft in het eerste kwartaal een superwinst van 225,6 miljoen dollar geboekt, ruim elf keer meer dan een jaar eerder. Ook het tweede kwartaal ziet er goed uit.

Euronav kon in het eerste kwartaal volop profiteren van een sterke tankermarkt. Het evenwicht tussen de vraag naar tankerdiensten en het aanbod van schepen is hersteld, wat vanaf het vierde kwartaal van 2019 weer in een robuuste markt resulteerde.

De tankermarkt werd begin dit jaar verstoord door het vroege Chinees Nieuwjaar en de coronacrisis. Beide resulteerden in een lagere vraag naar olie en deden de vrachttarieven dalen. Door een conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland begon de olieproductie in maart fors te stijgen, met een overaanbod tot gevolg.

Dit leidde ook tot contango, een toestand waarbij de prijs van een grondstof voor toekomstige levering hoger is dan op de spotmarkt. Hierdoor steeg de vraag naar opslagcapaciteit fors, niet alleen aan land maar ook op zee, wat de tankertarieven de hoogte injoeg.

In het eerste kwartaal verdiende Euronav met zijn VLCC’s (supertankers van 200.000-320.000 ton) die op de spotmarkt worden aangeboden (in de Tankers International Pool), gemiddeld 72.750 dollar per dag. Dat is ruim dubbel zoveel als een jaar eerder. Ook het gemiddeld vrachttarief dat de Suezmax-tankers (120.000-200.000 ton) behaalden, was met 59.250 dollar meer dan het dubbele van het eerste kwartaal van 2019.

Kwartaaldividend

Dat leverde Euronav een omzet van 416,7 miljoen dollar op, bijna 80 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst lag ruim elf keer hoger op 225,6 miljoen dollar.

Daar zullen ook de aandeelhouders van profiteren. De Antwerpse scheepvaartgroep schakelt dit jaar over op kwartaaldividenden. Dat betekent dat de aandeelhouders in juni een dividend van 0,81 dollar per aandeel ontvangen over het eerste kwartaal, naast het slotdividend van 2019 dat ze te goed hebben en dat 0,29 dollar per aandeel bedraagt.

Optimistisch

De hamvraag is hoelang de sterke tankermarkt aanhoudt. Voorlopig ziet het tweede kwartaal - normaal een zwakkere periode voor tankeroperatoren - er goed uit. De VLCC-vloot van Euronav verdiende tot nu ongeveer 95.000 dollar per dag en 71 procent van de beschikbare dagen ligt vast. Voor de Suezmax-vloot die op de spotmarkt actief is, gaat het om respectievelijk 65.400 dollar en 57 procent vastgelegde dagen.

Euronav is optimistisch dat de omgeving nog een hele tijd gunstig maar volatiel blijft. Die positieve verwachting steunt vooral op de vraag naar tankers voor opslag, waarvan de rederij verwacht dat ze nog geruime tijd hoog blijft. 'De verstoring tussen olieproductie en -consumptie, gecombineerd met de contango-prijsstructuur en de steile daling van de olieprijs wakkert op de korte termijn zowel logistiek als economisch de vraag naar drijvende opslag aan', staat in het persbericht.

Topman Hugo de Stoop zei twee weken geleden aan De Tijd dat de rush naar olieopslag Euronav niet alleen veel winst oplevert, maar ook toelaat een buffer aan te leggen voor moeilijkere tijden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud