Euronav: ‘Onwettige handel’ verhindert sloop oude tankers

Een Iraanse olietanker in de Rode Zee. Oudere tankers worden naar verluidt ingezet om Iraanse en Venezolaanse olie illegaal te verschepen. ©AFP

Lage vrachttarieven hebben de olierederij Euronav in het eerste kwartaal flink in het rood geduwd. Door de ‘onwettige oliehandel’ van Iran en Venezuela blijven oude tankers in de vaart in plaats van te worden gesloopt.

Dat Euronav over het eerste kwartaal met zwakke cijfers voor de dag zou komen, is geen verrassing. De driemaandenperiode was bijzonder uitdagend voor de uitbaters van olietankers.

‘Twee factoren hebben ertoe bijgedragen dat het herstel van de vrachttarieven voortdurend werd uitgesteld’, staat in Euronavs persbericht. Door een goede naleving van de productie- en exportbeperkingen van de OPEC+ bleef het aantal beschikbare ladingen beperkt. Een tweede factor houdt verband met de coronacrisis: door de beperkende maatregelen is er minder verkeer, wat de vraag naar olie drukt.

Dat alles leidde tot lage vrachttarieven. Met zijn VLCC’s (supertankers van 200.000-320.000 ton) die op de spotmarkt worden uitgebaat, verdiende Euronav gemiddeld amper 14.000 dollar per dag. De Suezmax-tankers (120.000-200.000 ton) brachten gemiddeld 11.500 dollar per dag op. Die bedragen liggen een heel eind onder het break-evenpunt.

Normaal worden oude tankers verschroot. De afgelopen jaren werden ze echter verkocht aan particuliere uitbaters die daarmee illegale olietransporten uitvoeren.

Door de lage vrachttarieven bedroeg de omzet van 113,4 miljoen dollar amper een kwart van die van een jaar eerder, toen de tankertarieven piekten. Onderaan de tabel verschijnt een nettoverlies van 71 miljoen dollar. In het eerste kwartaal van 2020 was er nog 225,6 miljoen dollar winst. Ondanks het kwartaalverlies keert Euronav zoals beloofd een vast kwartaaldividend uit van 3 dollarcent.

OPEC+

De tankerrederij is voorzichtig positief voor de korte termijn. Door de afbouw van de productieverlagingen van de OPEC+ moet de markt verbeteren. Tussen mei en juli komen daardoor 2,1 miljoen vaten olie per dag extra op de markt.

Tot dusver was het tweede kwartaal bijzonder zwak met dagopbrengsten van amper 10.000 dollar voor de VLCC’s en 10.500 dollar voor de Suezmax-tankers. Dat zijn onrendabele vrachttarieven.

Iran en Venezuela

Door de aanhoudend lage vrachttarieven is het opmerkelijk dat niet meer oude tankers uit de vaart genomen en verschroot worden. In het verleden is dat altijd gebeurd, waardoor de wereldtankervloot verkleinde en de overcapaciteit afnam. Nu gebeurt dat niet.

3
Kwartaaldividend
Euronav keert zijn aandeelhouders een kwartaaldividend van 3 dollarcent uit.

De verklaring lijkt met het omzeilen van handelsembargo’s te maken te hebben. ‘Verschillende analisten menen dat in plaats daarvan (sloop van oudere schepen, red.) oudere tonnage is gebruikt voor een ‘onwettige handel’ in Iraanse en Venezolaanse olieladingen die het voorwerp zijn van internationale handelssancties. In die handel zijn bijna uitsluitend oudere schepen actief’, zegt Euronav.

Normaal worden oude tankers verschroot. De afgelopen jaren werden ze echter verkocht aan particuliere uitbaters die daarmee illegale olietransporten uitvoeren. De onwettige handel van Iran en Venezuela werd in de voorbije kwartalen blijkbaar minder goed gecontroleerd dan vroeger.

Volgens Gibson Shipbrokers waren mogelijk 66 VLCC’s en 29 Suezmax-schepen bij de handel betrokken. De sloop van oudere tonnage bleef beperkt tot 11 VLCC’s en 5 Suezmax-tankers.

Euronav hoopt dat ‘een geopolitieke oplossing’ van de ‘onwettige handel’ de katalysator zal zijn om de oudere tankers te verschroten. Dat zou het evenwicht tussen vraag en aanbod in de tankersector ten goede komen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud