Euronav ziet tankermarkt opleven in vierde kwartaal

De Aquitaine, een jonge VLCC uit de vloot van Euronav ©Euronav

Het derde kwartaal was zoals verwacht zwak voor de tankerrederij, maar het vierde kwartaal ziet er veel beter uit. Met dank aan de Amerikaanse sancties tegen Iran, de hogere OPEC-productie en de hogere Amerikaanse export.

In het derde kwartaal leed Euronav  op een omzet van 161,2 miljoen dollar een nettoverlies van 58,7 miljoen dollar. Dat is dubbel zoveel als een jaar eerder maar wel in lijn met de gemiddelde verwachting van analisten. Het tweede en het derde kwartaal zijn traditioneel zwakke periodes voor de tankervaart omdat het dan zomert in het noordelijk halfrond, wat resulteert in lage, onrendabele vrachttarieven.

Dit jaar lagen de vrachttarieven nog iets lager dan in 2017. Euronav kreeg gemiddeld 17.773 dollar per dag voor de VLCC's (supertankers van 200.000-320.000 ton) die het verhuurt op de spotmarkt - waar vraag en aanbod de dagprijs bepalen. Dat is ruim 1.000 dollar minder dan in het derde kwartaal van 2017 en pakweg 10.000 dollar onder het break-evenpunt. De Suezmax-tankers (120.000-199.999 ton) verdienden 14.919 dollar per dag en ook dat is minder dan een jaar eerder.

Goede richting

Sinds oktober gaat het echter de goede richting uit en zijn de vrachttarieven sterk gestegen, zelfs hoger dan Euronav had verwacht. 'De vaarrichting voor de grotetankermarkt is veranderd van zijwaarts naar opwaarts', zegt topman Paddy Rodgers in een persbericht.

Tot dusver heeft Euronav 26.962 dollar per dag verdiend met zijn VLCC's die deel uitmaken van de Tankers International-pool. Van de beschikbare vaardagen ligt al 56 procent vast. De Suezmax-tankers brachten tot dusver 19.171 dollar per dag op en zijn voor 53 procent geboekt. 

Waarschuwing

De stijgende vrachttarieven zijn het resultaat van enkele positieve evoluties. Zo blijft de vraag naar aardolie toenemen ondanks de hoge olieprijs en de Amerikaans-Chinese handelsspanningen. Het oliekartel OPEC en Rusland hebben hun productieplafonds laten varen en pompen weer meer olie op. De Verenigde Staten exporteren ook meer olie, wat een gunstig effect heeft op het aantal tonmijlen (in de tankersector is de lengte van een route even belangrijk als de te verschepen volumes).

Ook gunstig is dat flink wat oudere tankers zijn gesloopt dit jaar: tot dusver werden al 36 VLCC's tot schroot herleid. Daardoor is de VLCC-vloot netto dit jaar licht gekrompen.

Het ziet er dus merkelijk beter uit voor de tankermarkt. Toch waarschuwt Euronav voor drie zaken:

  1. De handelsspanningen en de aanhoudend hoge olieprijs zullen wellicht de wereldwijde groei beperken en onrechtstreeks ook de vraag naar tankers.
  2. Problemen bij enkele grote olieproducenten kunnen tot een beperking van de aanvoer leiden, waardoor de olieprijs nog hoger kan gaan.
  3. In de komende twaalf maanden worden weer veel nieuwbouwtankers - vooral VLCC's - opgeleverd. De nood aan het slopen van oudere schepen blijft dus overeind.
Schonere schepen

In zijn persbericht geeft Euronav ook uitleg over hoe het zich voorbereidt op IMO2020. De International Maritime Organization (IMO) wil dat vanaf 2020 de uitstoot van zwaveloxide (SOx) door zeeschepen sterk wordt verminderd. Dat is een belangrijke stap om de scheepvaart milieuvriendelijker te maken.

Om de uitstoot van zwaveloxide te reduceren zijn er grosso modo twee manieren: blijven varen op zware fuel en de uitlaatgassen zuiveren door middel van zogenaamde ‘scrubbers’, of varen op zwavelarme fuel (maximum 0,50%).

Scrubbers vergen een aanzienlijke investering (5 miljoen dollar per VLCC volgens Euronav). Anderzijds moeten de raffinaderijen voldoende ‘conforme’ scheepsbrandstof kunnen leveren. Er is tevens een prijsverschil tussen ‘heavy fuel oil’ (HFO) en ‘low sulphur fuel oil’ (LSFO).

Euronav toont zich geen voorstander van het gebruik van scrubbers. Het rendement op de investering is onzeker, het is moeilijk te controleren of de systemen wel goed werken en er is een bijkomend verontreinigingsgevaar. Om de zwavel uit de uitlaatgassen te verwijderen wordt immers gebruikgemaakt van zeewater. Dat zeewater bevat achteraf ‘een giftige cocktail van zwavelzuurbestanden’ die in de open oceaan wordt gepompt. De vervuiling wordt op die manier gewoon verplaatst van de lucht naar de zee.

Volgens Euronav maken raffinaderijen en olieproducenten meer en meer duidelijk dat er voldoende zwavelarme fuel beschikbaar zal zijn. Daarop overschakelen lijkt dus de beste optie. De rederij werkt trouwens samen met haar leveranciers om het prijsverschil tussen HFO en LSFO op te vangen.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud